Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Охорона праці

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Що таке шкідливі та небезпечні виробничі чинники?

Залежно від часу дії та інтенсивності виробничі чинники можуть бути небезпечними або шкідливими. У разі миттєвої дії залежно від часу дії та інтенсивності виробничі чинники можуть бути небезпечними або шкідливими. У разі миттєвої дії чинник стає небезпечним, а при тривалому впливі він є шкідливим.

Небезпечним називають виробничий чинник, дія якого на організм працюючого у відповідних умовах може призводити до травм або іншого раптового, різкого погіршення стану здоров’я.

Шкідливим називається виробничий чинник, дія якого на організм працюючого може призводити у певних умовах до захворювання чи зниження рівня працездатності.

Згідно з державним стандартом шкідливі і небезпечні чинники за природою їх впливу поділяються на фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.

Що належить до фізичних чинників виробничого середовища?

До фізичних небезпечних і шкідливих чинників належать:

рухомі машини та механізми, незахищені рухомі елементи обладнання, рухомі заготовки, конструкції, що рухаються або обвалюються; високий рівень запиленості і загазованості повітря;

підвищена або низька температура повітря, поверхонь обладнання, вологість повітря, тиск повітря або швидкість руху повітря;

підвищений рівень шуму або вібрації, ультразвуку та іонізуючого випромінювання;

небезпечний рівень напруги в електричній мережі, замикання якої може відбутися через тіло людини, підвищений рівень статичного струму, підвищена напруженість електричного або магнітного полів;

відсутнє або недосконале природне освітлення, недостатня освітленість робочої зони, підвищена яскравість світла, відсутність контрасту між фоном та об’єктом розрізнення, блиск, підвищена пульсація світлового потоку, підвищений рівень ультрафіолетового або інфрачервоного випромінювання;

гострі краї, зазубреність і шорсткість поверхонь, заготовок, інструментів та обладнання;

розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі або підлоги;

невагомість.

Як характеризуються хімічні чинники виробничого середовища?

Хімічні небезпечні й шкідливі виробничі чинники поділяються: а) за характером впливу на органом людини на:

подразнюючі;

токсичні;

сенсибілізуючі;

канцерогенні;

мутагенні;

такі, що впливають на репродуктивну функцію.

б) за шляхами проникнення в організм людини вони бувають такими, що діють через:

органи дихання;

шлунково-кишковий тракт;

шкіряні покрови і слизові оболонки.

Що належить до біологічних шкідливих і небезпечних виробничих чинників?

Біологічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники включають біологічні об’єкти, дія яких на організм працюючих може призвести до травм або захворювання. До біологічних чинників належать:

  • а) макроорганізми (рослини і тварини);
  • б) мікроорганізми (бактерії, віруси, спірохети, грибки, коки, бацили і т. ін.).

Що належить до психофізіологічних виробничих чинників?

До психофізіологічних небезпечних і шкідливих чинників належать:

  • а) фізичні перенавантаження (статичні і динамічні);
  • б) нервово-психічні перенавантаження (розумові, емоційні, монотонність або інтенсивність у роботі та ін.).

Що називається травмою?

Травма (грец. trauma - пошкодження, рана) - це порушення анатомічної цілісності організму або його функцій унаслідок раптової короткочасної дії будь-якого зовнішнього чинника (механічного, хімічного, термічного та ін.) у результаті чого настає тимчасова або постійна втрата працездатності.

Що таке травматизм та нещасний випадок?

Травматизм - сукупність травм, які повторюються у тих чи інших конкретних контингентів населення відповідно до виробничих, побутових, спортивних, воєнних та інших обставин. Залежно від того, за яких обставин виникають травми у людей, розрізняють травматизм виробничий, невиробничий, побутовий, спортивний і т. ін.

Збіг обставин, за яких можливе травмування працюючих, розглядається як небезпечна подія. Якщо при цьому відбувається травмування організму, то така подія розглядається як нещасний випадок

Нещасним випадком називається випадок з працюючим під час виконання трудових обов’язків під дією небезпечного виробничого чинника. Характерною рисою нещасних випадків є раптовість і короткочасність їх виникнення.

Як поділяються травми за важкістю пошкоджень?

За характером пошкоджень травми бувають легкі, тяжкі й смертельні. Ступінь тяжкості нещасного випадку встановлюють лікарі лікувальних закладів, де потерпілі перебувають на лікуванні.

Легким називається нещасний випадок, що призводить до незначної втрати працездатності, яка відновлюється без суттєвих змін у стані здоров’я потерпілого.

Тяжким називається випадок, який призвів до довгострокової втрати працездатності й закінчився переходом потерпілого на тимчасову чи постійну інвалідність.

Наслідком нещасного випадку може настати смерть потерпілого або гостре захворювання, яке також може призвести до смертельного випадку.

Ураження організму може бути гострим, що виникає раптово або хронічним, коли травмуючий чинник діє поступово протягом тривалого періоду. У першому випадку виникають раптові порушення тканин або органів різної тяжкості і больові реакції з боку організму (травматичний шок), у другому випадку - професійні захворювання.

Як поділяються травми залежно від діючого небезпечного чинника?

За характером пошкоджень розрізняють такі види травм: рани, переломи, забиття, вивихи, опіки, отруєння, пошкодження електричним струмом, теплові удари і т. ін.

Залежно від виду травмуючого чинника розрізняють такі травми: механічні (порізи, переломи, вивихи і т. ін.), термічні (обмороження, опіки), електричні (опіки, електрофтальмія, металізація, механічні пошкодження і ін.), хімічні (ураження, спричинені дією на організм кислот, лугів, отруйних і токсичних речовин), психічні (нервова перенапруга, переляк і ін.).

Залежно від обставин, за яких виникли травми, нещасні випадки бувають виробничі та невиробничі.

При одночасній дії двох або більше травмуючих чинників може виникати змішана травма (політравма).

Залежно від місця травмування розрізняють: промисловий, сільськогосподарський, транспортний, спортивний, воєнний, побутовий травматизм. Дитячий травматизм виділяють в окрему групу.

Що таке професійне захворювання?

Професійним захворюванням називається, порушення стану здоров’я працюючого внаслідок дії на організм шкідливих виробничих чинників.

Професійні шкідливі чинники малої інтенсивності (в межах ГДК, ГДЦ, ГДН, ГДР) не призводять до виражених змін у стані здоров’я працюючих, бо організм поступово . може адаптуватися. Але шкідливі виробничі чинники значної інтенсивності такі як: несприятливі метеорологічні умови;

нагріте або холодне обладнання й матеріали;

теплове, ультрафіолетове, радіоактивне випромінювання;

електромагнітні поля , сліпуча блискучість і яскравість;

забруднене повітря пилом або іншими речовинами;

вібраційне або шумове навантаження в умовах виробничої діяльності можуть призводити до професійних захворювань або іншого порушення здоров’я різної важкості.

 
<<   ЗМІСТ   >>