Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Державний аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Оформлення і реалізація результатів аудиту

Завершальним етапом процесу державного аудиту е узагальнення та реалізація його результатів. За результатами державного аудиту державним аудитором складається аудиторський звіт - письмовий документ, в якому відображаються обсяги і результати аудиторського дослідження ефективності виконання бюджетних програм.

При проведенні аудиту ефективності бюджетної програми державного бюджету на регіональному рівні складається інформація про участь в аудиті ефективності, яка є складовою аудиторського звіту.

За результатами аудитів ефективності програм місцевих бюджетів теж складається аудиторський звіт.

За результатами аудиту ефективності у одержувачів бюджетних коштів складається довідка про участь в аудиті ефективності один екземпляр якої залишається в одержувача бюджетних коштів. Рекомендується підписання довідки посадовцем, що проводив збір інформації для аудиторського дослідження за місцезнаходженням одержувача бюджетних коштів, і посадовцем одержувача бюджетних коштів.

Аудиторський звіт складається в довільній формі, повинен виключати можливість подвійного трактування чи нечіткість і містити тільки інформацію, яка одержана з компетентних джерел, є об'єктивною та забезпечена надійними і достовірними фактами аудиторського дослідження.

Інформація аудиторського звіту повинна бути зрозумілою і конструктивною, пропозиції - короткими і чіткими. Кожне слово повинне бути точним і недвозначним. Слід уникати сленгових висловів, специфічних технічних термінів, повторів, літературних цитат. Звіт не повинен містити будь-яких звинувачень з приводу порушень, помилок або невідповідностей.

За можливості інформацію доцільно подавати у вигляді таблиць, діаграм, графіків. Робочі матеріали, які підтверджують встановлені факти, можуть бути оформлені як доповнення до звіту.

При посиланні на документи, статистичні, бухгалтерські, аналітичні дані доцільно в тексті аудиторського звіту наголошувати на джерелах інформації. З метою уникнення загромадження текстової частини аудиторського звіту посилання на джерела інформації в тексті доцільно позначати цифрами, які б відповідали порядковому номеру використаних документів, наведеному в переліку, який є додатком до аудиторського звіту.

Типовий аудиторський звіт (інформація про участь в аудиті ефективності) має таку структуру:

 • - резюме (супровідний лист);
 • - вступ;
 • - фонова інформація;
 • - причини проведення аудиту;
 • - структура аудиту;
 • - опис досліджуваної бюджетної програми;
 • - результати аудиту;
 • - висновки аудиту;
 • - пропозиції;
 • - джерела інформації;
 • - додатки.

Резюме (супровідний лист) - короткий зміст проведеного аудиту ефективності (участі в аудиті ефективності) з описом найважливіших моментів (мети, методів, результатів, висновків), який призначений для тих, хто не має часу для вивчення всього звіту, але повинен зосередитися на найважливіших його аспектах.

"Вступ" може містити коротку характеристику сфери діяльності, в якій реалізується досліджувана бюджетна програма, опис мети і механізму державного фінансування, результати попередніх контрольних заходів, причини проведення аудиту ефективності саме за певною темою.

У розділі "Структура аудиту" описується процес організації і поетапне здійснення роботи аудиторів. Цей розділ повинен бути коротким і надавати інформацію щодо масштабності досліджень, методів збору даних, учасників дослідження.

У розділі "Опис об'єкта аудиту" надається інформація щодо мети і напрямів впровадження бюджетної програми, її учасників, запланованих і досягнутих результатів. У цьому розділі надається оцінка ефективності програми, а також висвітлюється проблема аудиту.

У розділі "Результати" наводяться гіпотези аудиту щодо неефективного управління ресурсами держави, які досліджувалися, стисло описується процедура дослідження і представляються результати, які підтверджують або спростовують ці гіпотези.

Цей розділ аудиторського звіту є найбільшим за обсягом. Зведені розрахунки, анкети, аналітичні матеріали, які підтверджують результати аудиту ефективності, у разі потреби залучаються до аудиторського звіту як додатки. В тексті цього розділу наводяться лише узагальнені дані, іноді 1-2 приклади.

У розділі "Висновки" підводяться підсумки аудиту ефективності, а саме: надається висновок щодо ефективності бюджетної програми, коротко наводяться причини неефективного використання ресурсів держави.

У розділі "Пропозицій висвітлюються пропозиції щодо проведення якісних змін в управлінні ресурсами держави, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, які повинні ґрунтуватися на результатах аудиту ефективності.

Є такі вимоги до пропозицій:

 • - вони мають ґрунтуватися на результатах роботи, фактах, висновках;
 • - вони мають зосереджуватися на тому, що потрібно змінити;
 • - вони мають залишити за користувачами аудиторського звіту право на вибір способу проведення змін;
 • - вони мають бути достатньо детальними і реальними, щоб їх можливо було запровадити;
 • - за можливості, вони повинні бути диференційовані за рівнями і виконавцями.

Під час складання пропозицій аудитор повинен передбачити їх корисний вплив на виконання бюджетної програми. При цьому може очікуватися зменшення витрат, досягнення аналогічних результатів за менших витрат ресурсів, чіткіше визначення програмних цілей, збільшення користі для юридичних і фізичних осіб, підвищення якості продукції, вдосконалення процесів планування, управління, контролю і т. ін.

Розділ "Джерела інформації" містить перелік нормативно-інструктивних документів, облікових і звітних форм, інформаційних і аналітичних матеріалів, на які аудитор посилається в аудиторському звіті.

Проект аудиторського звіту (інформації про участь в аудиті ефективності) передається для обговорення розпоряднику бюджетних коштів (виконавцю). Не виключено, що оцінка стану виконання бюджетної програми може стати предметом дискусії, за наслідками якої конструктивні зауваження повинні бути враховані. Результати обговорення проекту звіту (інформації) оформляються протоколом.

Аудиторський звіт (інформація про участь в аудиті ефективності) може надсилатися Верховній Раді України, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, відповідним органам державної влади і місцевого самоврядування, які причетні до виконання бюджетних програм, головному розпоряднику бюджетних коштів, а також зацікавленим науковцям, закладам освіти, підприємствам, установам і організаціям тощо.

Орган ДКРС здійснює моніторинг і облік стану впровадження відображених в аудиторському звіті (інформації про участь в аудиті ефективності) пропозицій.

 
<<   ЗМІСТ   >>