Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Відкриття карткових рахунків

Банки відкривають клієнтам карткові рахунки на умовах договору в порядку, що встановлений Інструкцією про відкриття поточних рахунків із урахуванням деяких особливостей.

Це означає, що для відкриття карткових рахунків клієнти подають до банку такі самі документи, які передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, крім картки із зразками підписів, що подається тільки в тому разі, коли використання зразка підпису вимагається правилами платіжної системи. Якщо картка із зразками підписів не оформляється, то в разі потреби (закриття рахунку, втрати платіжної картки тощо) операції здійснюються за умови пред'явлення клієнтом паспорта або документа, що його замінює. У такому разі як зразок підпису використовується підпис клієнта, який зазначений у договорі. Клієнтам, які вже мають у банку рахунок, відкриття карткового рахунку здійснюється шляхом укладення договору на підставі заяви про відкриття поточного рахунку.

Операції за картковими рахунками здійснюються відповідно до Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням (постанова № 137 Правління НБУ від 19 квітня 2005 р.).

Порядок відкриття строкових (вкладних) рахунків юридичним особам і операції за ними

Юридична особа, крім поточного, має право відкрити в банку вкладний (депозитний) рахунок. Більшість цих рахунків є строковими, тобто кошти розміщуються в банку на певний строк. Строкові вклади є для банків кращим видом депозитів, оскільки вони стабільні і зручні в банківському плануванні. За ними сплачується високий депозитний процент, розмір якого диференціюється залежно від терміну, виду внеску, загальної динаміки ставок грошового ринку та інших умов.

Строкові вклади є джерелом отримання прибутків їх власниками. Вони оформляються договором між вкладником і банком.

Порядок відкриття вкладного рахунку передбачений Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах.

Слід виділити, що якщо юридична особа не є клієнтом у цьому банку, то банк здійснює ідентифікацію тих осіб, які від імені суб'єкта господарювання відкривають вкладний рахунок. Вкладний рахунок відкривають у банку за умови подання тих самих документів, що і при відкритті поточного рахунку. Єдиною відмінністю є те, що клієнт додатково подає повідомлення про намір відкриття вкладного рахунку у Фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань. Якщо вкладний рахунок відкривають клієнтові банку, тобто в цьому банку вже відкритий поточний рахунок, то вкладний рахунок відкривають на підставі договору банківського вкладу, але знову ж з обов'язковим поданням повідомлення Фонду соцстраху про намір відкриття депозитного рахунку.

Дотримання письмової форми договору банківського вкладу є обов'язковою умовою взаємовідносин між банком і вкладником. Договір банківського вкладу визначає права та зобов'язання суб'єктів вкладних операцій і має бути підписаний уповноваженими особами сторін договору. Він засвідчує зобов'язання банку зберігати залучені від юридичних осіб грошові кошти, виплатити дохід у встановлений договором строк та право вкладників отримати у визначений договором строк суму вкладу і проценти за ним.

Одностороння зміна (або вкладником, або банком) умов договору банківського вкладу не допускається.

Кошти на вкладний (депозитний) рахунок перераховуються з поточного рахунку клієнта, а після закінчення терміну зберігання їх у банку повертаються на його поточний рахунок разом із процентами. За вкладним рахунком розрахункові операції не проводяться, крім операцій, пов'язаних із реалізацією майнових прав на суму вкладу, відповідно до договорів застави та законодавства України.

За дострокового закриття вкладного рахунку з ініціативи клієнта банк не виплачує процентів узагалі або ж виплачує на рівні процентів, що встановлені для поточних рахунків.

Одним із способів стимулювання залучення банками вкладів є застосування процентної ставки. Слід зазначити, що нарахування процентів на банківський вклад починається з наступного дня після надходження на рахунок від вкладника грошових коштів і закінчується того дня, який передує списанню коштів із вкладного рахунку вкладника.

Для нарахування процентів за банківськими вкладами банки застосовують формули простих і складних процентів. Алгоритм нарахування простих процентів є такий. Якщо сума початкового вкладу дорівнює Р, то прості проценти за п років за простої процентної ставки і становитимуть величину Р х и х і, а сума нагромадження коштів (кінцева сума):

У формулі фігурують чотири величини Р, Рп, і, Р х п х і. Кожну з них можна обчислити, якщо відомі три інші.

Проценти називаються складними, коли нарахування на вклад банк веде не від суми початкового вкладу, а з урахуванням попередніх процентних нагромаджень.

Нехай Р - початковий грошовий вклад. Тоді після першого року вклад дорівнює:

а після другого року вклад дорівнює:

А після п-го року


 
<<   ЗМІСТ   >>