Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організаційна структура Державного казначейства України

Державне казначейство фінансується за рахунок Державного бюджету України в межах коштів, передбачених на утримання Міністерства фінансів України. Державне казначейство і його територіальні органи є юридичними особами, мають рахунки в банках.

Державне казначейство України має трирівневу структуру, яка:

 • - максимально наближена до адміністративно-територіального розподілу країни;
 • - сприяє впровадженню казначейського обслуговування місцевих бюджетів відповідно до вимог Бюджетного кодексу.

Державне казначейство складається:

 • 1-й рівень - центральний апарат - Головне управління Державного казначейства України, що знаходиться у Києві;
 • 2-й рівень - обласний - управління Державного казначейства, які знаходяться:
  • - одне управління в Автономній Республіці Крим;
  • - 24 управління в областях;
  • - 2 управління в містах Києві та Севастополі.
 • 3-й рівень - базовий чи районний - відділення у районах, містах і районах у містах (чисельністю - 684).

Організаційна структура Державного казначейства в Україні

Рисунок 15 - Організаційна структура Державного казначейства в Україні

Державне казначейство України:

 • 1) Структуру Державного казначейства затверджує Міністр фінансів за поданням голови Казначейства.
 • 2) Казначейство очолює Голова, який призначається і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра фінансів. Відповідно до Постанови КМУ № 590 раніше Голова Казначейства призначався Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Голова Казначейства є членом колегії Міністерства фінансів.
 • 3) Голова Казначейства має чотирьох заступників, у тому числі одного першого, яких за поданням Міністра фінансів призначає Кабінет Міністрів України.
 • 4) Голова Державного казначейства:
  • - несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Державне казначейство завдань і здійснення ним своїх функцій;
  • - розподіляє повноваження і обов'язки між заступниками;
  • - призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Казначейства;
  • - затверджує положення про структурні підрозділи Казначейства;
  • - встановлює ступінь відповідальності заступників та керівників територіальних органів Державного казначейства;
  • - притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Казначейства, крім заступників голови;
  • - підписує видані в межах компетенції Казначейства накази та організовує перевірку їх виконання;
  • - затверджує штатний розпис та кошторис Державного казначейства за погодженням з Міністром фінансів;
  • - затверджує положення про структурні підрозділи Казначейства
 • 5) Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Державного казначейства, обговорення найважливіших завдань його діяльності у Головному управлінні Державного казначейства утворюється колегія (11 чоловік) в складі:
  • - Голови Казначейства (голова колегії);
  • - його заступників за посадою;
  • - інших керівних працівників Державного казначейства. Члени колегії Державного казначейства затверджуються Міністром фінансів.
 • 6) Державне казначейство та його територіальні органи у своїй діяльності взаємодіють з міністерствами та іншими центральними органами державної виконавчої влади, Національним банком, установами інших банків, Державною податковою службою, місцевими фінансовими органами, Державною контрольно-ревізійною службою в Україні.

Структура центрального апарату Державного казначейства

 • 1) Керівництво.
 • 2) Служба Голови.
 • 3) Управління і відділи:
  • - Управління фінансових ресурсів;
  • - Управління внутрішньовідомчого контролю;
  • - Управління бюджетних надходжень;
  • - Управління видатків Державного бюджету;
  • - Управління обслуговування кошторисів бюджетних установ та інших клієнтів;
  • - Управління методології з виконання бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності;
  • - Управління інформаційних технологій;
  • - Управління обслуговування боргових зобов'язань держави;
  • - Управління консолідованої звітності з виконання бюджету
  • - Управління платіжних систем;
  • - Управління кадрового забезпечення;
  • - Планово-фінансове управління;
  • - Юридичне управління;
  • - Управління справами;
  • - Відділ організації роботи Держказначейства;
  • - Відділ казначейських клірингових операцій;
  • - Управління організації діловодства та контролю виконавської дисципліни;
  • - Режимно-секретний відділ;
  • - Планово-фінансове управління;
  • - Управління експлуатації адмінбудинків Державного казначейства;
  • - Відділ захисту інформації;
  • - Група консультантів з питань інформаційних технологій.
 
<<   ЗМІСТ   >>