Повна версія

Головна arrow Історія arrow Всесвітня історія. Історія цивілізацій

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Російська (євразійська) цивілізація

Цивілізація російська - за назвою країни, із чиїми кордонами в основному збігається її територія, або євразійська - за назвою континенту, на якому вона розкинулася, є однією з парадоксальніших, про що писав відомий поет Ф. Тютчев: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить". Це - найбільша за територією країна світу, до того ж серед усіх країн сучасного світу вона коштує найбільше. Вартість будь-якої країни складається із трьох показників. По-перше, оцінюється потенціал робочої сили: Росія із чисельністю населення у 141 млн осіб посідає сьоме місце У світі. По-друге, відтворюваний ресурс - обладнання, устаткування. У Росії наявні потужні промислові регіони, розгалужена транспортна мережа, наукові й освітні установи тощо. Потрете, природні ресурси, за якими вона чи не найперша у світі, принаймні посідає перше місце за торгівлею газом, друге - за нафтою, маючи понад 34 % планетарних запасів цих енергоносіїв, не кажучи про інші природні копалини, ліс, гідроенергетику тощо. Проте впродовж останніх десятиріч має місце тенденція до зменшення вартості Росії, оскільки всі зазначені ресурси зменшуються і занепадають.

Парадоксальність російської цивілізації зумовлюється також тим, що вона належить до типу проміжної цивілізації, тобто такої, що відійшла від традиційної і не здатна перейти до динамічної, про що йшлося вище. Специфічності надає і проблемність визначення витоків цієї цивілізації. Росіяни часто кажуть, що Київська Русь тотожна з Росією, тобто з народом, що існував значно пізніше. Унаслідок цього присвоєні герої, святі, культура Київської Русі загалом. Відомий російський історик В. Ключевський зазначав, що населення цих двох районів складалося з двох окремих етнічних груп, і що властивості тих двох районів значно відрізнялися.

Стародавня Русь, що дала витоки в майбутньому трьом народам - українському, російському і білоруському - була частиною середньовічної Європи, яка втягувалася у смугу глибокої модернізації - початку формування сучасної європейської цивілізації. Однак XIII ст. внесло значні корективи в долю давньоруських земель. Вони опинилися під тиском західної (католицької) і східної (татаро-монгольської) експансій. Усе це призвело до розпаду цілісності і визначило принаймні три лінії розвитку:

  • o західні і південно-західні землі (Київ, Мінськ, Вітебськ та ін.) протягом тривалого часу входили до складу Литовської, а потім Польсько-Литовської держави, що була периферією європейської цивілізації. У межах цієї суспільної системи давньоруські землі досить швидко витіснили татаро-монгольських завойовників, розвивалися за умов панування європейської традиції. Тут відбувалося формування українського і білоруського народів;
  • o Новгородська республіка (а також Псковська республіка, що відокремилася від неї в XIV ст.), уникнувши руйнування і зберігаючи незалежність, протягом понад чотирьох століть (з XI до XV ст.) була частиною сучасної їй Європи, аналогом містам-республікам Ганзейського союзу, містам-республікам Італії;
  • o північно-східні землі (Володимир, Ростов, Рязань тощо) зазнали масштабного руйнування під час татаро-монгольської навали і потрапили в залежність від Золотої Орди. Вони опинилися в духовній, політичній і культурній ізоляції від Європи. Розвиток у цих землях тривалий час перебував під сильним східним впливом. Згодом дослідники назвуть Московську державу "калькою Золотої Орди".

Російська народність з'являється із XIII ст. і веде свій початок від Московського князівства. Московське князівство виникло на окраїні Суздальської землі. Після розпаду Київської Русі відбувається становлення російського етносу на територіях Волго-Окського межиріччя. У процесі освоєння Суздальської землі і далі північно-слов'янські племена (зокрема ільменські словени та в'ятичі) асимілювали угро-фінські племена, такі як весь, меря, муром, чудь та ін. До речі, слово "Москва" має угро-фінське походження. Мовою меря "Масикуа" означає "ведмеже болото".

Це й дало початок російській цивілізації, яка згодом захопила величезні землі. Маючи на момент виникнення невелику територію на північному сході Руської рівнини, російська держава постійно розширювалася, включивши врешті-решт до своїх кордонів величезні землі на двох континентах - у Європі та в Азії. Підраховано, що від XV до XX ст. Росія збільшила свою територію у 57 разів. У її історії протягом століть простежується головна лінія - російський експансіонізм. Саме він повів Росію не до стабільності, не до національної консолідації і побудови громадянського суспільства, а до повсякденності, що найкраще визначається словами: широчінь, екстенсивний розвиток, відставання від Заходу, імперські амбіції.

Російська імперія склалася на стику цивілізацій. Внаслідок багатьох успішних війн вона захопила окраїни Західного світу, колишню периферію Візантійського вузла та значну частину світу ісламу. У різні часи і в різному обсязі у її складі знаходилися:

  • o природні спільноти з язичницькими вірами (народи Сибіру і Півночі);
  • o анклави мусульманської цивілізації (Поволжя, Середня Азія, Казахстан, значна частина Кавказу);
  • o буддійські регіони (Калмикія, Тува, Бурятія, Хакасія);
  • o регіони, які належать до європейської християнської цивілізації (Фінляндія, Польща, Прибалтика, Україна, Білорусія).

Кожен із цих цивілізаційних регіонів мав свою специфічну і значущу систему ціннісних орієнтацій у ставленні до праці, багатства, часу, спілкування, що доповнювалося відмінностями в духовних і соціальних структурах. Прикладом може бути різниця між промисловими і технічними схильностями урбанізованого населення Прибалтики або індустріальних районів Росії та прив'язаністю до сільської праці і сімейно-кланових відносин у Середній Азії. Існує також незаперечна відмінність між індивідуалізацією і фрагментацією соціальності населення, притаманними західним регіонам, і стійким комунітарним, общинним духом середньоазіатських або кавказьких народів. Таким чином, дуже багато відмінностей існувало й існує між Заходом і Сходом. Разом із тим у російській цивілізації парадоксальним чином поєднуються і Захід, особливо християнська віра, і Схід, особливо общинність. Символ Російської імперії і сучасної Росії - двоглавий орел, який грізно дивився на Захід і на Схід, охороняючи своє імперське серце. Проте за цим символом причаївся нестійкий конгломерат і симбіоз різноманітних самобутностей.

Виходячи із визнання важливого значення природно-кліматичних факторів для формування особливостей тієї чи іншої цивілізації, що впливає на весь хід її історичного розвитку, слід уважно поставитися до них, вивчаючи російську культурно-історичну спільноту. Руська рівнина у широтному напрямку представлена різними ґрунтово-рослинними зонами: тундровою, тайговою, змішаних лісів, лісостепом, напівпустелею, пустелею. Територіальне ядро російської цивілізації склалося в переважно лісовій зоні із підзолистим типом землі, що вимагало очищення ділянок від дерев і чагарнику, глибокого орання, постійного внесення добрив, загалом, більшого напруження сил від селянина. Для континентального клімату притаманні значна мінливість погоди, різкі річні та добові стрибки температур, тобто сезонність, нерівномірність розподілу опадів, що часто призводить до посух. Ранні заморозки і довга зима приблизно в два рази скорочує період сільськогосподарських робіт навіть порівняно із Західною Європою, де він триває вісім-дев'ять місяців. У Росії він становить приблизно 130 днів. За визнанням багатьох істориків й економістів, ця область була вкрай погано пристосована для землеробства, ставка на яке за несприятливих природних умов була причиною багатьох складностей, що супроводжували розвиток Росії. Ризикований характер землеробства, низька врожайність не могли забезпечити російським селянам гарантованого і високого прибутку. Природні умови Руської рівнини мали також важливі соціальні наслідки. Умови ведення сільського господарства вимагали об'єднання трудових зусиль, а це, у свою чергу, призвело до тривалого існування сільської общини і великої патріархальної селянської сім'ї. Умов для фермерського типу сільського господарства не склалося не тільки через природно-кліматичний фактор. Схожість зі Сходом у російській цивілізації також зумовлювалася азіатським способом виробництва, який передбачав необмежену владу, ототожнену із власністю, що зосереджувалася в богоподібній першій особі (цар - помазаник Божий), який утілював у собі не тільки суспільство, але й весь світоустрій, теперішнє і майбутнє підданих цієї держави. За системою землекористування, що склалася в Росії й існувала впродовж століть, держава в особі царя, а в радянський час - "диктатури пролетаріату" була верховним власником і розпорядником власності, насамперед землі, яку надавала в користування за виконання певних повинностей. Дворяни одержували її за службу царю, а потім передавали наділами своїм покріпаченим селянам за панщину й оброки. За радянської влади селяни залишилися фактично кріпаками держави, оскільки були змушені здавати їй суворо визначені обсяги сільськогосподарської продукції, а в країні існувала система паспортів і прописки, що не давало змоги вільно обирати місце проживання та заняття.

Для російської цивілізації характерна типово східна риса - намагання існувати в гармонії з природою, але, як писав В. Ключевський: "Природа Великороси часто сміялася над найобережнішими розрахунками російської людини, сваволя клімату і ґрунту обманювала найскромніші її очікування. І, звикнувши до цих обманів, розважливий великорос любив інколи стрімголов обрати найбезнадійніше і найнерозважливіше рішення, протиставляючи вередуванню природи вередливість власної відваги". З огляду на це ключовими психологічними поняттями культурного архетипу російської людини стали "авось" та "небось" - схильність випробувати свою долю, грати у фарт. Своєрідність сезонної господарської аритмії призводила до неможливості розрахувати наперед, заздалегідь розробити план дій і прямо йти до окресленої мети. Це позначилося на менталітеті росіян: більше східної, візантійської ірраціональності, ніж західної раціональності. І через це емоції завжди переважали і переважають над розумом, пристрасті над інтересами. Особливо це позначилося на етосі праці. Природа привчила російську людину до надмірного короткочасного напруження своїх сил, до манери працювати швидко, гарячково - "споро". Жоден з народів Європи не здатен до такої трудової напруги в короткий час, проте ніде в Європі не знайти такої незвички до рівної і розміреної постійної праці, як у Великоросі!'. Крім того, специфіка історичного розвитку російської цивілізації з тривалим панування позаекономічних форм примусу (не економічний інтерес рухав людиною, а примус - через покріпачення за часів царату або всезагальну трудову повинність радянських часів) також вплинула на ставлення російської людини до праці. Відбулося морально-психологічне відчуження від праці, праця розглядалася як повинність. Це закарбувалося в низці російських прислів'їв: "От работы кони дохнут", "Дураков работа любит", "Работа - не волк, в лес не убежит", "От трудов праведных не наживешь палат каменных" та ін. Останнє прислів'я також свідчить про те, що населення російської цивілізації традиційно орієнтувалося на низький рівень матеріальних зазіхань, що підкріплювалося настановами православ'я: "Бедность - не порок". Люди від найдавніших часів звикли жити убого, задовольнятися малим, що виробляло психологічну звичку до бідності. Шанобливе ставлення до бідності в російській цивілізації від рівняється від того, що склалося в європейській, де бідність вважається або Божою карою, або хворобою - психологічною, тобто неспроможністю розпорядитися тим, що дав Бог.

Для європейської цивілізації притаманна сильна географічна розчленованість, що сприяє спеціалізації господарства і посиленню товарообміну між різними місцевостями, а також висока густота населення й обмеженість природних ресурсів, що стимулювало інтенсифікацію господарства (інтенсивна суспільно-виробнича технологія). Величезні простори розселення, низька густота населення створювали в російській цивілізації можливість підтримувати рівень життя за рахунок уведення в господарський обіг дедалі більших обсягів природних багатств землі (екстенсивна суспільно-виробнича технологія), що формувало уявлення про "невичерпні багатства" рідної землі і невміння заощаджувати, тобто безгосподарність, а також пасивно споглядальне ставлення до світу.

Велике значення для оформлення своєрідності цивілізації мають вірування. Наразі це - християнство візантійського зраз на - православ'я, що одержало статус державної релігії. Прийняття тієї чи іншої релігії як державної тягне за собою далекосяжні наслідки в усіх сферах людського буття. Уже йшлося про відмінності західного і східного християнства та їхні впливи на ментальні структури. Наразі варто підкреслити елементи дер живності, які випливали із православної матриці, а саме: влада імператора вважалася божественною, непідзвітною законам і людям, бо йому суддя - лише Бог. Правитель уявлявся владикою всієї землі, церква підпорядковувалася світській владі, освячуючи її. Для російської держави взагалі була характерна східна цивілізаційна орієнтація в державотворенні. Затвердилися відносини підданства, як на Сході, а не васалітету, як на Заході. Васальні відносини, що існували на руських землях в давнину, поступово були ліквідовані: князі і бояри втратили імунітет1, а також право змінити сюзерена2. Форми традиційної прямої демократії також згорталися. Було ліквідовано міське народне зібрання (віче), яке виявило себе в ролі демократичного інституту. Уже за часів царя Івана Ш (1462-164)5 рр.) московські книжники доводили, що монархічні порядки є природними і законними, а звичаї проводити віча називали "диявольскою прелестью". Виправдовуючи підготовку завойовницьких походів Івана Ш на Новгород наприкінці 1470-х рр., вони таврували новгородське віче як "скопище злих смердів і безіменитих мужиків". З узяттям Новгорода в 1477 р. республіку скасували, віче більше не скликалося, виборні посади, древній суд були скасовані. Так само відбулося і в інших місцях. Затверджується монархічний принцип успадковування влади. Якщо у Древній Русі влада належала роду Рюриковичів і передавалася за принципом "старший у роді" (немонархічний принцип), то згодом настала черга монархічного принципу одноосібної влади, що передавалася від батька до сина. Уперше Дмитро Донськой (1359-1389 рр.) передав велике княжіння своєму старшому сину - Василю І (1389-1425 рр.) без санкції Золотої Орди "як отчину", що було важливим свідченням початку становлення монархії. Роль Боярської думи як дорадчого органу поступово зменшувалася. Великий князь, не задоволений якимись діями члена Думи, яким би родовитим і шляхетним той не був, міг у будь-який момент стратити його, заслати до монастиря, відібрати маєтності, що постійно робилося. Особливо зменшилася роль Боярської думи за часів Івана Грозного (1533- 1584 рр.). Місце непокірливих бояр, яких переважно було закатовано, посіла бюрократія. Встановилася необмежена одноосібна влада московського великого князя у о)юрмі самодержавства. Не тільки простий хлібороб, а й шляхетний боярин були лише холопами царя. Усі були зрівняні перед владою, стали залежними від держави.

Після одержання в 1480 р. Московського Руссю незалежності від Орди, східні риси в її суспільній організації не тільки не відійшли в минуле, а, навпаки, зміцнилися. За часів Івана Грозного Московська держава впритул підійшла до типу східної деспотії - завершилося формування самодержавства. Головною опорою влади стала бюрократія із тенденцією до постійного кількісного зростання. Приватна власність, що почала стверджуватися в домонгольський період, була ліквідована. Влада стає верховним власником, а за підданими визнавалися тільки права володіння.

Держава, набута в ході боротьби за незалежність, розглядалася як головне національне надбання. Пріоритет держави і державності стали яскравою рисою російського менталітету. Запанувало уявлення про злиття інтересів держави і суспільства. Національна гордість великоросів часто переростала у великодержавність, що притаманна всім імперіям. Величезна багатонаціональна держава розглядалася як російська, а історія країни - як історія росіян. Таке переконання підживлювалося тим, що величезні, найчастіше малозаселені території Сибіру, Казахстану, Середньої Азії та інші освоювалися росіянами ціною каторжної праці, самозречення, подвигу.

У період Московської держави також сформувалася корпоративність - важлива риса російської цивілізації. Сенс її в тому, що влада мала справу не з громадянами, а з корпоративними структурами різного виду і супідрядності. Це були родові корпорації знаті, посадська община, купецькі сотні, община вільних чорносошних селян, козацька община. Навіть у кріпаків існувала община. Державна бюрократія також була і є корпоративною верствою зі своїми власними інтересами, що визначають її дії. Суспільна ієрархія будувалася таким чином: найвищою верствою вважалося боярство - великі землевласники, що передавали свої латифундії у спадок. Проте зі зміцненням держави їх чисельність скорочувалася, а право приватної власності обмежувалося. Поступово найвищою верствою стає державна бюрократія, що сформувалася в самостійну станову корпорацію - дворянство. Дворяни займали адміністративні посади і за службу одержували маєтки, менші, ніж колись були вотчини бояр, до того ж на правах володіння, а не власності. Власником землі була держава в особі великого князя. Поміщик одержував маєток на все життя, поки міг нести військову службу. Маєток передавався у спадок, якщо син на час смерті батька досягав 16 років і міг нести службу. Маючи власність на поміщицьку землю, держава стягувала з поміщиків подать. Поміщик одержував оброк зі своїх селян, які до того ж працювали в його господарстві - відбували панщину.

Станово-корпоративна структура середнього і нижчого прошарків складалася поступово. Міська верства в XVII ст. називалася посадські люди, з них пізніше сформувалася купецька верства. Більшість населення була пов'язана з територіальною селянською общиною, яка мала назву "мир". Селянська верства розпадалася на два прошарки. Вільні селяни (чорносошні) будували своє життя на принципах общинного самоуправління. Селянська община формувала ментальність, основними рисами якої були колективізм, соціальна справедливість, наближеність до природи, до землі. Усе життя селян проходило в межах відносно ізольованого, замкненого общинного світу, який забезпечував соціальний захист і допомогу. Община допомагала тим, кому важко було вести господарство, зокрема через перерозподіл землі, коли хороше поле забирали в заможної сім'ї і передавали незаможній, а першій виділяли нову ділянку землі, яку ще треба було доводити до пуття. Однак вільні селяни-общинники дедалі більше ставали об'єктом експлуатації з боку держави, їх свободи та чисельність скорочувалися.

Найнижчий прошарок складали кріпаки в маєтках дворян та монастирів. Вони перебували в повній залежності від тих, хто володів землею. Система кріпосного права почала оформлюватися водночас із помісною системою землеволодіння і склалася у повному обсязі в XVI ст. Вона була надзвичайно жорстокою: кріпаки перебували на становищі рабів. Над ними знущалися, їх продавали як худобу. Проте рабам було краще, бо їх годував хазяїн, а кріпаки мали дбати про їжу самі, працюючи і на панів, і на своїх клаптиках землі. У житті кріпаків також велику роль відігравала община. Від кінця XVI ст. більшість населення Росії було закріпачено. Це наклало тяжкий відбиток на політичну культуру, традиції, менталітет, у яких одне з провідних місць зайняло насильство.

Існували й інші верстви. Козацтво виникало з людей, які йшли на території небезпечні, не освоєні осілим населенням. Православне духовенство було привілейованою верствою, із монастирями як центрами зі значними земельними володіннями. На межі XV-XVI ст. монастирські маєтності займали третину території держави. Землі разом із селянами жертвували церкві великі князі, бояри, дарували на поминання душі, переходили до церкви, коли переривався рід тощо. Монахи збирали із селян оброки, торгували, тобто церковна корпорація визначала не тільки духовне життя.

Кожна людина була пов'язана з певним корпоративним осередком. Організоване за корпоративним принципом, суспільство консолідувалося на основі вертикальних зв'язків - община - влада. На відміну від Західної Європи, де впродовж XIII-XVII ст. селянська община розвалилася і ствердилося парцелярне - дрібне індивідуальне господарство на селі, у Росії община зміцнилася. Через це тут загальмувалася соціальна диференціація, товарно-грошові відносини розвивалися дуже слабко. Замкненості і збереженню общини сприяли як влада, так і поміщики, бо скута круговою порукою, община зручна в управлінні.

У російській цивілізації не існувало стійких механізмів впливу соціуму на систему влади. Для розв'язання протиріч служило насильство як з боку влади (жорстоке придушення спроб протестів, різноманітні репресії), так і суспільства (бунти, убивства найжорстокіших представників влади). Бунти, повстання, заворушення свідчили про неблагополуччя, їх налічується чимало в історії російської цивілізації. Проте масові рухи, якими б потужними вони не були, зазвичай не орієнтувалися на майбутнє. їх програму можна охарактеризувати як прагнення повернутися до ідеалізованої стародавності зі справедливим царем, мудрими чиновниками і "правильним" общинним життям. Це свідчило про те, що суспільна система була дуже стійкою і тяжіла до відтворення після катастрофи в незмінному вигляді. В історії Росії це особливо яскраво продемонструвала Велика смута початку XVII ст., коли після розпаду і кількох років громадянської війни система відтворилася за підтримки суспільства, яке вбачало запоруку стабільності в державі. Цьому сприяло і православ'я з ідеєю соборності. Соборність розуміється як містичне єднання правовірних у часі і просторі. Ідея соборності - це концепт, тотально протилежний автономному особистісному світовідчуттю. Вона є породженням патріархальних цінностей, серед яких на першому місці - патерналізм, патріархальний колективізм, духовне подвижництво й обрядовість. Якщо в Європі у протестантському середовищі віра надихала окрему людину на активну громадську й економічну діяльність, успіх у якій розглядався запорукою індивідуального спасіння, то в Росії спасіння могло бути тільки колективним, на чолі з православним царем. Православ'ю притаманне прагнення врятувати всіх через залучення до "істинної віри". У цьому можна побачити витоки месіанства, що, у свою чергу, давало виправдання завойовницькій політиці російської держави.

Особливої активності російська експансія набула починаючи із XVI ст. На Заході Московія билася за виходи до Балтійського моря. Протягом XVI ст. російська держава вела 10 війн на заході, загальною тривалістю 50 років. Проте тоді їй протистояли Литва, Польща і Швеція, що динамічно розвивалися, і реалізувати свої задуми росіянам виявилося важко. Інша річ - на сході, де існували утворення, що склалися на руїнах монгольської держави. Уже в середині XVI ст. до складу Росії були включені анклави мусульманської цивілізації (Казанське, Астраханське ханства, західна Башкирія). Потім приєднали народи Поволжя і Сибіру. Колонізація Сибіру завершилася наприкінці XVII ст., із середини XVII ст. - поглинання України та земель Східної Білорусії.

У період Північної війни 1700-1721 рр. до складу Росії, яку в 1721 р. цар Петро І за західним зразком проголосив Імперією, увійшли території на узбережжі Балтики: Інгрія, Ліфляндія, Естляндія, Карелія, острови Бзель, Дато, Моон. Унаслідок трьох поділів Польщі (1772,1793,1795 рр.), здійснених Росією, Австрією та Прусією, до складу російської держави анексовані Білорусія, Західна Україна, більша частина Литви і Курляндії. Після російсько-шведської війни 1808-1809 рр. Швеція віддала Росії князівство Фінляндське. Віденський конгрес 1814-1815 рр. за результатами антинаполеонівських війн передав до складу Російської імперії Герцогство Варшавське (царство Польське).

У другій половині XVIII ст. внаслідок війн із Туреччиною (1774,1783,1791 рр.) до Росії відійшли Крим і північне узбережжя Чорного й Азовського морів. До імперії також увійшли Кабарда на Північному Кавказі, Новоросія до Бугу. У 30-ті рр. того ж століття почалося приєднання до складу Росії Казахстану, що тривало до 60-х рр. наступного сторіччя.

Боротьба за Кавказ розпочалася ще за часів Петра І. Проте після його смерті вона загальмувалася і знов активізувалася наприкінці XVIII ст. Через загрозу з боку Персії до підданства Росії вдалася Грузія (1799 р.). Уже в XIX ст. у ході російсько-турецьких і російсько-іранських війн були приєднані Бессарабія, Закавказзя. Потім у період тривалої і драматичної Кавказької війни (1816- 1864 рр.) до складу Росії були додані Чечня, Інгушетія, Дагестан. У 60-70-х рр. XIX ст. Росія оволоділа значними територіями в Середній Азії: завойовані Хівинське, Бухарське і Кокандське ханства, Закаспійський край. До середини XIX ст. до її складу також увійшли всі народи Далекого Сходу. Існували навіть наміри здійснення походів углиб Азії аж до завоювання Індії. Проте російський імператор Олександр II не підтримав ці задуми і зупинив війська на кордоні з Афганістаном.

Територіальні розширення Російської імперії відбувалися за східним типом, тобто розповзанням на прилеглі території. Росія нестала метрополією, а завойовані території - колоніями. Колоніальний тип експансії не склався. Завойовані території включалися до складу єдиної держави - імперії. Звідси - байдужість Росії до заморських регіонів. Прикладом може служити історія освоєння Америки. У 1741 р. російська експедиція на чолі з командором В. Берингом досягла Аляски. Починаючи з другої половини XVIII ст. російські мореплавці і підприємці активно освоювали Російську Америку (Аляска і невелика колонія в Каліфорнії). Однак у 1867 р. Російську Америку продали уряду США за символічну навіть на ті часи суму - 7,2 млн дол. (корабель, який віз те золото, затонув під час шторму в Балтійському морі). Російське керівництво вважало, що витрати перевищують прибутки від тих земель.

Понад чотирьохсотрічна історія розширення Росії знала і добровільне приєднання окремих народів через агресивність сусідів на умовах васалітету, протекторату. Однак усе ж таки переважили не милосердя і добра воля, а насилля, гноблення, приниження. Так, у Середній Азії та на Кавказі цілі селища випалювалися вщент за одне тіло вбитого росіянина, яке знаходили поблизу. А покровительство і протекторат переростали потім у насильницьке підкорення, військові захвати із найжорстокішими репресіями.

Народи, що потрапляли під владу Російської імперії, не мали можливості самовираження. Державність, що починала народжуватися в них за умов нового часу, порушувалася і переривалася приєднанням до Росії. Так можна сказати про Україну, Литву, Грузію, Вірменію, Азербайджан, політичні утворення Північного Кавказу, держави Середньої Азії, Татарські ханства Поволжя і Сибіру. Деякі народи (наприклад Сибіру) так і не вийшли на державний шлях розвитку. Росія поглинула і давні держави, і середньовічні політичні утворення, і родоплемінні анклави. На чому ж трималася єдність цього колосального різнорідного конгломерату?

Величезну роль у забезпеченні стабільності цього багатонаціонального суспільства відігравала централізована унітарна (тобто така, що становить єдине ціле) держава. На всій території існував єдиний адміністративний поділ, єдина система діловодства і суду, єдиний правовий та економічний простір. Другий фактор - русифікація. У деяких районах вона виявилася малоефективною (Азербайджан, Прибалтика, Фінляндія, Польща). Інша ситуація спостерігалася в Україні та Білорусії. Великоросія добивалася єдності православного населення під егідою російської церкви і російської держави, не визнаючи права українців і білорусів на національну самобутність. Русифікація була лише частиною ширшого явища - домінування російського народу в суспільній системі Росії. Це домінування виявлялося насамперед у тому, що всі народи жили за законами, що відображали російську традицію. В органах влади вищого і середнього рівня переважали росіяни. Російська мова використовувалася у сфері управління. Православ'я мало пріоритет порівняно з іншими конфесіями. Домінування росіян позначало нерівноправне, порівняно з ними, становище інших народів. Хоча слід зазначити, що правляча еліта Росії складалася не лише з росіян, але була російськомовною.

Проте переважаюча більшість росіян не належала до еліти і вела жалюгідний спосіб життя злиденного селянства, яке тривалий час перебувало у стані закріпачення. Після реформи 1861 р. кріпацтво формально скасовувалося, та життя якісно кращим не стало. В аграрній Росії безземелля, бідність і напівголодне існування були звичайними речами як для росіян, так і неросіян. Аграрна цивілізація - це традиційна цивілізація. Серед цінностей традиційних цивілізації на одному з перших місць - багатодітна родина. Вважалося, що багато дітей - ознака милості Божої. Усі релігії - християнська, мусульманська та інші - дуже негативно ставилися до намірів обмежувати народжуваність. На відміну від європейської цивілізації, яка першою прийшла до регулювання народжуваності через економічні обставини, на Сході деякі цивілізації не прийшли до цього досі.

Якщо визначати цивілізаційну парадигму1 російської цивілізації в духовному сенсі, сутності соціальної системи та системи влади, то до XVII ст. включно вона була східною. Починаючи із наступного століття і надалі цивілізаційна парадигма розвитку Московії пов'язана з модернізаціями, які неодноразово започатковувалися владою, адже у традиційній цивілізації здійснення модернізації можливе тільки "згори" і тільки за типом наздоганяючої під викликом зовнішньої загрози. Наприкінці ХУП ст. в Європі існувала думка про перспективу перетворення Росії на колонію Швеції. Для того, щоб зберегти державну незалежність, а також посісти гідне місце серед інших країн, потрібна була модернізація, тобто значні зміни в суспільній системі, що прискорило б розвиток і ліквідувало розрив між Росією та провідними країнами європейської цивілізації. Це відчув цар Петро І (1682- 1726 рр.), з діяльністю якого розпочалася понад трьохсотрічна доба реконструкції суспільства, що розпадається на п'ять періодів залежно від варіантів модернізації, схожих за своєю глибинною суттю, про що йшлося вище.

Перший період - петровська модернізація задала домінанти, що зберігали свою актуальність до середини XIX ст. Корпоративність не тільки зберігалася, але й посилювалася за умов піднесення могутності держави - імперії з необмеженою владою монарха. Хоча Петро І був прихильником західного динамізму та раціоналізму, проте свої реформи здійснював на азіатський кшталт, спираючись на міць держави. Державна машина, створена ним, націлювалася на підхльостування суспільства. Як писав про Петра І найвідоміший російський поет О. Пушкін: "Рукой державной Россию вздернул на дыбы". Перетворення здійснювалися жорстко і навіть жорстоко. Відбулося всебічне одержавлення господарської діяльності, державний сектор у ній став провідним і постійно посилювався. До нього перейшли землі вільних селян-общинників (вони стали державними селянами), державі належали виробництва, які забезпечували потреби армії та флоту (половина з тих чотирьох сотень мануфактур, створених за часів царювання Петра І). Про зростання насильства щодо суспільства свідчило зміцнення армії, поліції, жандармерії. Саме держава в особі носіїв влади визначала, що суспільству потрібно, а що ні. Проте до середини XIX ст. потенціал такого типу модернізації вичерпався.

Другий період пов'язаний із проведенням реформ царя Олександра II у другій половині XIX ст., який мав за мету забезпечити єдність суспільства на європейській основі. Скасування кріпацтва в 1861 р. оздоровило соціальні відносини. Реформи сприяли запровадженню такого важливого соціального чинника, як розділення влад. Судова гілка влади стала незалежною, що дещо обмежувало самодержавство. Упроваджувалося виборне місцеве самоврядування - земства, міські думи, що позначало деяку децентралізацію влади. Можна сказати, що з'явилися паростки громадянського суспільства. Внаслідок олександрійської модернізації країна почала змінюватися: прискорився її розвиток, ЩО сприяло завершенню промислового перевороту і переходу до індустріалізації. Знімалися корпоративні обмеження для формування класу власників: Закон про промисловий податок (1898 р.) скасував зв'язок між підприємницькою діяльністю й обов'язковим записом до купецької гільдії. Таким чином, пішов процес раннього капіталістичного розвитку. Однак модернізація відбувалася за умов збереження головного корпоративного осередку суспільства - російської сільської общини і корпоративності в мусульмансько-буддійській спільноті.

Вирішальне значення в цей період відіграв демографічний фактор. Починаючи з першої половини XIX ст. у країні спостерігалося значне зростання населення. У 1890 р. населення європейської Росії становило 100 млн осіб, а перед 1914 р. воно дорівнювало вже 150 млн. Щорічне зростання сягало 2 млн. Наприкінці століття внаслідок демографічного вибуху і малоземелля сформувалося колосальне аграрне перенаселення. Однак за умов екстенсивного ведення низьковрожайного сільського господарства загострювалася продовольча проблема. Кожні два-три роки - неврожай. Тільки в 1891 р. голод забрав життя у 700 тис. людей. Споживання серед населення у другій половині століття падає до рівня голодного мінімуму. Із середини XIX ст. Росія вступила в період стагфляції - нестійкої екологічної рівноваги, коли катастрофа могла статися в будь-який момент.

Завдяки реформам деякі зміни на краще вже почалися. Проте вони виявилися недостатніми, аби надати соціально-економічній системі стійкості. Для поліпшення господарства потрібен був тривалий час, як казав Голова Ради Міністрів Росії і прем'єр-міністр П. Столипін (1906-1911рр.), "двадцять років спокою", який мав припасти на наступний - третій період модернізації країни - столипінський. Однак історія не дала цього часу. Для держави у стані стагфляції будь-яка війна поєднана зі смертельним ризиком. Соціальна напруга в Росії була такою великою, що поразка в російсько-японській війні спустила пружину першої російської революції 1905-1907 рр. - селянської революції, оскільки в країні спалахнули тисячі селянських заворушень і повстань. Розуміючи сутність головного соціального протиріччя, П. Столипін спробував його розв'язати. Суть його реформаторської діяльності визначалася тим, що від 1861 р. і до початку 1900-х рр. Росія пройшла значний шлях індустріалізації на тлі відставання сільського господарства, тому й потрібне було досягнення розвитку аграрного сектору паралельно з промисловим. Розвиток капіталізму мав йти углиб, що мало наслідком руйнування сільської общини, а також ушир - за рахунок переселення селян на нові землі. Таким чином, нервом столипінського варіанта модернізації було руйнування общини й уведення дрібної приватної власності на землю. Для малоземельних і безземельних селян розробили програму переселення на нові землі - до Сибіру, на Алтай - із державним фінансуванням. Усі общинники, насамперед ті, які не поїхали із рідних місць, одержували право виходу з общини із закріпленням надільної землі у приватну власність (хутір, отруб). Держава виділила для підтримки селян, які виходили з общини, 34 млн руб. (величезні на той час гроші) для землеоблаштування. Головним, на думку П. Столипіна, мав стати перехід від общинного буття до індивідуального, з приватною власністю, що неможлива без відповідальності і зацікавленості у прикладанні власних зусиль до кращого життя. Проте історія не дала змоги реалізувати цей варіант модернізації. У1911 р. в київському оперному театрі П. Столипіна смертельно поранив постріл Д. Вогрова (на думку деяких істориків через те, що він заважав високопосадовцям красти, і про намір позбутися незручного прем'єра знав сам цар Микола II). У 1914р. розпочалася Перша

світова війна, до якої вступила і Росія. Проте реформи зупинилися не тільки через ці обставини. Селянство у своїй більшості характеризувалося відданістю общині з її корпоративністю, оскільки в ній здійснювалися принципи зрівнялівки, а це, у свою чергу, було втіленням їхніх уявлень про соціальну справедливість. Вони не могли допустити, що хтось міг жити краще, ніж решта. Тогочасна газета "Новое время" повідомляла про селян-хуторян: "їх палять і труять, труять і палять, хоч кидай все і біжи, куди очі дивляться".

Треба підкреслити, що під впливом модернізаційних зрушень другої половини XIX - початку XX ст. Росія пережила промисловий підйом, під час якого досягла значних успіхів у розвитку індустріального виробництва. У 1913 р. - напередодні Першої світової війни - за обсягами виробництва вона відставала лише від Німеччини та США, зрівнялася з Великою Британією і перевершувала Австро-Угорщину, хоча в розрахунку на душу населення значно від них відставала. Проте країна була сповнена протиріч, головне з яких - великий розрив між мізерною часткою населення, яку складала заможна освічена верхівка, і переважаючою більшістю неписьменних незаможників.

Перша світова війна (1914-1918 рр.) продемонструвала глибоку кризу західної цивілізації, що дедалі більше ставала індустріальною, можливість її саморуйнування. На цьому тлі в найрадикальнішої частини соціал-демократів на чолі з В. Леніним - більшовиків, слідом за європейськими марксистами виникло переконання, що західній цивілізації прийшов кінець. Єдиним виходом, на їхню думку, могла бути світова пролетарська революція, покликана покласти край усім лихам, породженим приватною власністю й експлуатацією людини людиною. І початися така революція мала в Росії - "слабкій ланці в ланцюгу світового імперіалізму", а потім поширитися на решту країн. Учення К. Маркса та Ф. Енгельса в чистому вигляді не мало бази для поширення в російському суспільстві, оскільки в ньому навіть внаслідок промислового підйому індустріальний робітничий клас (соціальна основа подібних учень) нараховував 3,6 млн осіб, тобто лише 2,5% населення. Більшовизм був складним політичним явищем, породженим російською специфікою. У ньому знайшло відбиток чимало різних суспільних настроїв: антикапіталістичні настрої робітників; проти приватновласницькі общинного селянства при тому, що аналогічні настрої споконвічно існували у православ'ї; традиційний колективізм; нерозуміння і неприйняття народними масами індивідуалістичних пріоритетів, західних форм організації життя, що у вигляді фермерства спробував запропонувати П. Столипін; прагнення народу в умовах війни і нестач до соціальної рівності і справедливості на зрівняльних началах. Практично всезагальна бідність, переважання колективізму у психології і соціальній організації, традиційна православна світоглядна орієнтація сприяли поширенню серед певних елементів соціалістичних учень. Разом із тим свою роль відіграла і та обставина, що російська інтелігенція, яка сформувалася після реформ 1860-х рр., не пройшла капіталістичного вишколу з його раціональним ставленням до життя та прагматизмом. Це вплинуло на "романтизм" російських революціонерів, що завершилося великою кров'ю і руйнуваннями, оскільки накладалося на особливості російського національного характеру. Соціалістичні моделі суспільного ладу, які пропонувалися членами партій соціалістів-революціонерів і соціал-демократів, приваблювали можливістю розв'язати найгостріші проблеми, не зрікаючись традиційних цінностей, до того ж швидко і кардинально ("Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем - тот станет всем!" - слова з партійного гімну більшовиків - російських комуністів).

Перша світова війна призвела до двох потужних революційних вибухів - у лютому і жовтні 1917 р., після чого на уламках Російської імперії спалахнула найжорстокіша громадянська війна. Вона тривала впродовж 1918-1922 рр. і забрала життя 13 млн осіб - не менше 8 млн з боку червоних і приблизно б млн з боку білих, що становило 10 % тогочасного населення. Під час неї були відкинуті всі елементи європейського ґатунку, які тією чи іншою мірою зміцнювалися в російській дійсності, а саме: приватна власність, ринок, парламентаризм, багатопартійність, елементи громадянського суспільства. Колишня Російська імперія розвалилася, проте більшовикам удалося зібрати майже всі землі, які раніше входили до її складу. Однак залишалася проблема відсталості і небезпека реставрації старих порядків за зовнішньої допомоги контрреволюційним силам. На цей виклик часу відповіддю знов-таки мала стати модернізація. Почався її четвертий період, який одержав назву сталінського. Те, що кожен етап пов'язаний з іменем певної історичної постаті, доводить: у російській історії надто велику роль відігравала перша особа в державі.

Й. Сталіна обрали Генеральним секретарем Центрального комітету більшовицької партії, яка насправді була основою державної системи нової Росії, у 1922 р. Він був найвищим керівником, практично, самодержцем, до самої смерті в 1953 р. При ньому створене суспільство, яке найчастіше визначається як тоталітарне. Поняття "тоталітаризм" походить від латинського слова "totalis", тобто весь, повний, цілий, а потім - англійського totalitarianism". Це теорія і політична практика, особливо небезпечна форма автократії. Передбачаються всезагальний і повний контроль державної влади, зосередженої у вузької групи осіб, над усіма сторонам життя суспільства і громадян, фактична ліквідація конституційних прав і свобод, згортання демократії, широкомасштабне насильство і репресії проти реальних й удаваних опозиційних елементів. Сам термін "тоталітаризм" уперше ввів у політичний лексикон італійський диктатор Б. Муссоліні для характеристики свого руху і режиму. Наприкінці 1920-х pp. в англійських газетних публікаціях термін "тоталітаризм" уже використовувався для характеристики Радянського Союзу. Вважається класичною характеристика тоталітарного ладу, подана американськими політологами К. Фрідріхом і З. Бжезинським у книзі "Тоталітарна диктатура й автократія": єдина масова партія, очолювана харизматичним лідером; офіційна ідеологія, що має визнаватися всіма; монополія на засоби масової інформації; монополія на всі засоби збройної боротьби; система терористичного поліцейського контролю; централізована система контролю й управління економікою.

Історичні умови виникнення тоталітаризму характеризувалися насамперед кризою лібералізму після закінчення Першої світової війни, зростанням ролі держави в політичній та економічній сферах, посиленням бюрократизації всіх сфер життя. Своєрідною відповіддю на кризу ліберальної демократії стало виникнення тоталітарних режимів. Найпотужнішими з них виявився гітлерівський в Німеччині та сталінський у Радянському Союзі. Це була спроба анти ліберальної модернізації, що намагалася поєднати військово-технологічний та індустріальний активізм з напівтрадиціоналістським ідеалом суспільства, яке однаково думає, піддається регламентації і підпорюється.

Тоталітарне суспільство є в багатьох аспектах суспільством перманентної (безперервної) революції (популярною піснею урочистих концертів до останніх років існування радянської влади була пісня зі словами: "И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди. И Ленин - такой молодой, и юный Октябрь впереди!") або перманентної війни. Це було необхідністю, бо тоталітарна структура, як засвідчила історія, є життєздатною й ефективною лише за умов війни ("гарячої" або "холодної"), матеріального дефіциту у сполученні з політичним терором, що зумовлює державну надцентралізацію. Саме за таких умов здійснювалася чергова модернізація через форсовану індустріалізацію, тотальну колективізацію і культурну революцію, які не рахувалися ні з якими матеріальними і людськими втратами. Й. Сталін переконував: "Затримати темпи - означає відстати. А відстаючих б'ють. Проте ми не хочемо виявитися битими... Ми відстали від передових країн на 50-100 років. Ми повинні пробігти цю відстань за 10 років. Або ми це зробимо, або нас зімнуть". Не можна заперечувати, прискорена модернізація навздогін вдалася. Як потім говорив прем'єр-міністр Великої Британії В. Черчилль: "Сталін прийняв Росію із сохою, а залишив з атомною бомбою". У Другій світовій війні Радянський Союз витримав і разом із союзниками переміг іншу найпотужнішу тоталітарну силу - фашистську Німеччину та її сателітів. Хоча й досі не підраховані втрати (останніми були названі 27,5 млн загиблих), міжнародний авторитет СРСР зріс, він став однією із двох супердержав. Значно збільшилися і території Радянського Союзу: крім Західної України і Білорусії, Бесарабії, прибалтійських республік, які увійшли до його складу перед початком війни, у 1944 р. додалася Тува, за підсумками війни - Східна Прусія з Кенісбергом (Калінінградом), Південні Курили і Південний Сахалін. Попри офіційно проголошений основний принцип державотворення - пролетарський інтернаціоналізм, Й. Сталін будував і зміцнював класичну російську імперію. Не будучи росіянином від народження, він вважав, що в кожної країни є свій національний характер й історичні завдання, що ним зумовлюються. Коротко це можна визначити як "народний імперіалізм" - бажання жити у "Великій державі", яку б боялися і поважали в світі. Більшість росіян і досі віддають данину поваги цьому політичному діячу: у грандіозному телевізійному проекті 2008 р. "Ім'я Росія" з великими складнощами обрали "того, кого треба" - Олександра Невського, а не Й. Сталіна, хоча саме на його боці була прихильність більшості глядачів.

У повоєнний час утілювався в життя варіант жорстокого протистояння Заходу, а отже, незахідний шлях розвитку. Проте варіант модернізації, корисної на етапі індустріального суспільства, виявився неадекватним постіндустріалізму. Російська цивілізація на основах, закладених у 1917 р., не вписувалася в новітні реалії і рухалася до чергового краху. У 1991 р. закінчилася історія Радянського Союзу. Свою роль відіграла ціла низка обставин. Багатонаціональна імперія залишалася міцною, поки економіка була здатна підтримувати сильну централізовану державу. Понад 70 років в СРСР функціонувала радянська модель економіки, яка врешті-решт виявила свою неспроможність і прийшла до стану глибокої кризи. Така модель не мала внутрішніх стимулів і рушійних сил розвитку, завела економіку у глухий кут, не витримала конкуренції з розвиненими країнами світу. її крах був визначений наперед. Діючи за принципом "Мета виправдовує засоби", радянське керівництво не рахувало витрат, чи то стосувалося природних ресурсів, чи людських життів. Створювався спосіб життя, орієнтований на низький рівень потреб, які до того ж повністю не задовольнялися через постійний дефіцит усього і мізерну заробітну плату. Наслідками стали зниження трудової мотивації, низька культура праці, байдуже ставлення до державної власності і результатів власної роботи, погана якість продукції, розвиток тіньової економіки. Така система негативно вплинула на настрої людей. Вона робила їх несамостійними, безвідповідальними і лінивими, привчала до холопства й очікування команди згори. Існував навіть жарт: "Держава робить вигляд, що нам платить, а ми робимо вигляд, що працюємо".

Не врятувала систему і перебудова, ініційована в 1985 р. М. Горбачовим, який став на чолі КПРС. Раніше, ніж він зміг досягти позитивних результатів у перебудові, номенклатура, що знаходилася в нього в підпорядкуванні, зрадила його. Вона порушила два головних табу номенклатурної поведінки: узяла участь у приватному накопиченні і в національних рухах. Велике значення мала надзвичайна мілітаризація економіки і те перенапруження від гонки озброєнь, які врешті-решт підірвали радянську систему. До цього додалося геополітичне перенапруження, пов'язане з необхідністю надавати колосальну матеріальну допомогу "братнім" країнам і партіям. Підраховано, що Радянський Союз підтримував 44 країни і 89 комуністичних і робітничих партій світу.

За десять років до падіння СРСР, у 1980 р. американський науковець Р. Коллінз на підставі геополітичної теорії передрік цю подію. За його теорією, сила і сталість держави залежать від трьох факторів - ресурсів (чим більше, тим краще), географічного положення (окраїнне положення має перевагу перед центральним) і стабільності кордонів. Порівнявши дані про геополітичне положення США і СРСР наприкінці 1970-х рр., Р. Коллінз встановив, що США мають ресурсну й окраїнну перевагу і здійснюють для них помірну геополітичну експансію. СРСР програв Сполученим Штатам у ресурсах, населенні і прибутках на душу населення, внаслідок чого відчував дефіцит коштів для підтримання соціальної системи. Його географічне розташування між районами Заходу, ісламським світом, Китаєм і Японією змушувало витрачати значні ресурси для захисту величезної довжини кордонів. СРСР страждав від надмірної геополітичної експансії, що виявлялося у слабкості контролю над союзниками і наявності навколо центру кількох етнічних утворень, які виношували надії на свою національну державність. Р. Коллінз зробив висновок, що Радянська імперія приречена на дезінтеграцію через нестачу ресурсів, невигідне центральне розташування і надмірне розширення, що поглинало величезні ресурси. Принагідно варто зазначити, що в наш час про цю теорію згадують щодо сучасної Росії та її перспектив.

Крах радянського соціалізму був зумовлений також значними змінами в соціодемографії, які відбулися в останні десятиріччя існування СРСР. Його населення вже не залишалося переважно селянським із притаманними йому низькими споживацькими очікуваннями і високою народжуваністю. Основну частину складали городяни - робітники і службовці з дуже невисокою народжуваністю, але зі споживацькими очікуваннями, які мали тенденцію до зростання, бо вже люди могли порівнювати свій рівень життя з рівнем і масовим споживанням в інших країнах. Особливо швидко і кардинально змінювалися настрої молоді. Для неї не мали особливого значення досягнення радянських олімпійців або успіхи балету. Вона дедалі більше орієнтувалася на американську масову культуру: від джинсів, музики, кінематографу до настроїв. Ідеологічна складова єдності і сили радянського суспільства втратила свою силу.

Отже, у споконвічному протистоянні із Заходом Російська імперія зазнала поразки. Свої переваги продемонструвала здатність західної цивілізації до стабільної і плюралістичної самоорганізації. У Росії ж усе споконвіку визначала центральна найвища влада - чи то цар, чи то Генеральний секретар ЦК КПРС. / царська імперія, і радянська були створені як моногенний організм. А це суперечить законам синергетики1, за якими самоорганізація може виникнути лише у відкритій системі, що обмінюється з навколишнім середовищем речовиною, енергією та інформацією. Радянський Союз існував за "залізною завісою", що відділяла його від "непотрібної інформації". Його керівництво не воліло бачити зміни, що відбувалися у світі, зокрема перехід найрозвиненіших країн до постіндустріального суспільства. Зміни не можна ігнорувати. Якщо на них не реагувати адекватно, то система деградує і занепадає. Також важливо те, що задля виживання і прогресивного розвитку системи потрібен не "моноліт", а поєднання багатоманітності. Радянська система насаджувала соціалістичний колективізм, який насправді діяв як прес у ставленні до окремих особистостей. Особливо до тих, хто відрізнявся від "гвинтиків", хто був "надто розумний". Радянська система зруйнувалася через те, що всіляко перешкоджала дійсному вільному розвитку особистості. З переходом на стадію постіндустріального суспільства стало очевидним, що саме вільна особистість з належною освітою, підготовкою і можливістю відкритого доступу до інформації стала головною умовою і перевагою в сучасній конкурентній боротьбі між системами і державами.

Після розвалу СРСР Росія втратила більшість своїх імперських надбань - чверть території (повернулася до кордонів XVII ст.) і половину людських ресурсів, практично всі радянські, тобто традиційно російські, зони геополітичного впливу. Усе XX ст. пройшло під знаком боротьби двох супердержав, у якій перемогли Сполучені Штати Америки. Росія перейшла до розряду "потенційно великих держав". Відкинувши радянський лад, вона знову спробувала модернізуватися. З приходом до влади Б. Єльцина - першого президента нової Росії (обирався президентом у 1991 та 1996 рр.), почався п'ятий період модернізації - ельцинський. Метою проголошувалося створення демократичної правової держави на основі рівноправності всіх народів і гарантування прав особистості, ринкової економіки та парламентаризму. Проте виявилося: усе, що він затівав, реалізувалося навпаки. Вів дійсно розвалив комуністичний лад, проте кинув економіку Росії в кризу, а народ - у бідність. Він хотів зробити багатими всіх, а зробив небагатьох. Ціна модернізації виявилася для багатьох неприйнятною, за даними соціологічних опитувань, понад 80 % росіян вважають, що Б. Єльцин повів країну найгіршим шляхом. Бо за роки його керівництва замість обіцяного народного капіталізму був створений капіталізм чиновницько-олігархічний, на верхівці якого центральне місце належало самому президенту. Загалом, загальний вектор розвитку російського суспільства в останнє десятиріччя минулого століття і в перше десятиріччя нинішнього змінив свій напрям від можливостей переходу до демократії - до формування авторитарного режиму. Країна перебувала на межі анархії, коли 31 грудня 1999 р. її перший президент оголосив про свою відставку.

Другим президентом став В. Путін - колишній полковник Комітету державної безпеки, який потім очолив усю Федеральну службу безпеки, займав посаду прем'єр-міністра, переміг двічі на президентських виборах у 2000 та 2004 рр. за небаченої підтримки електорату. Він не став просто наступником Б. Єльцина, а піддав його спадщину суворій критиці. Визнавши, що "перехід до демократії і ринкової економіки на початку 90-х рр. був одним з найбільших досягнень країни у XX ст.", він назвав неприйнятними ціну і негативні наслідки єльцинської модернізації. Серед них - масове зубожіння, розклад державності, дефолт і фінансовий крах 1998 р., політичні спекуляції на природному прагненні людей до демократизації, серйозні прорахунки при проведенні економічних і соціальних реформ. Проте заходи самого В. Путіна погано суміщаються із класичними принципами сучасної демократії, тому для Росії з'явився термін "керована демократія". Захисники такої моделі наголошують на тому, що попередній демократизм призвів до приватизації влади групками бізнесменів і чиновників, які стали безсоромно користуватися нею заради збагачення і державного свавілля, ігноруючи і зневажаючи інтереси більшості. "Нова" Росія виявилася корумпованою й альтернативою їй могла стати саме така система, у якій глава держави регулює зміст демократії в інтересах суспільства загалом. Суспільство, стомившись від безладу єльцинських часів, радо прийняло путінський режим. Протягом усього перехідного періоду масова свідомість росіян залишалася суперечливою. Переважали настрої розчарування наслідками реформ, проте й бажання піднести сильну державну владу над приватними інтересами, навести порядок у країні, посилити її позиції на міжнародній арені. Усі ці прагнення добре відчув В. Путін, який позиціонував себе як сильного і компетентного керівника. Суспільство його підтримало, оскільки побачило в ньому свого лідера - людину, яка наведе лад і подбає про все.

Наприкінці другої президентської каденції було знайдено спосіб залишили при владі всенародно визнаного лідера. У традиціях російського авторитаризму президент призначив свого наступника - людину, з якою пропрацював 17 років, - Д. Медведєва, підтриманого партією влади "Єдина Росія". Не будучи ще обраним президентом, Д. Медведєв запропонував В. Путіну зайняти посаду прем'єр-міністра. Що і відбулося після виборів 2 березня 2008 р. Аналітики зазначали: за вагою двох посад Росія переходить у стан "канцлерівської республіки". Наступник продовжив курс свого попередника, хоча пізніше Д. Медведєв продемонстрував рішучість на самостійну політику.

Показовим у цьому плані є його звернення до народу, оприлюднене 11 вересня 2009 р. під назвою "Росіє, вперед!" У ньому третій президент репрезентував нові стратегічні цілі країни. Суть послання зводиться до вибору: або реалізація нової стратегії модернізації економіки (можливо, це є шостий етап модернізації в історії російської цивілізації - медведєвський), або деградація і смерть. Світова фінансово-економічна криза продемонструвала неефективність російської економіки. її найбільші вади: залежність від експорту сировини, низька продуктивність праці, відсутність інновацій, низька конкурентоспроможність. Президент висловив переконання, що конче необхідно дати новий поштовх розвитку промисловості, модернізувавши її, тим самим забезпечити зростання продуктивності праці. Наголос зроблено на тому, що потрібно викорінювати звичку існувати за рахунок експорту сировини, вимінюючи її на готові вироби, на основі "розумної економіки, що створює унікальні знання, експортує новітні технології та продукти інноваційної діяльності",

Передбачається, що успішний розвиток економіки дозволить значно поліпшити умови розв'язання соціальних питань, зокрема в освіті й охороні здоров'я, тому що однією з найгостріших проблем Росії є демографічна. Населення країни катастрофічно зменшується зі швидкістю 2500 осіб за добу, а на 100 народжень припадає 170 смертей. Скорочується середня тривалість життя. Збільшується алкоголізація населення. У більшості людей -вигляд злиденний і хворобливий. Високий рівень добробуту має частина столичних жителів, проте він низький на периферії. А загальний рівень добробуту населення є важливим показником життєздатності країни. Москва вперто заперечує жахливу правду: російська нація не просто хвора, вона вмирає.

Проте Росія намагається довести світу, що вона є великою державою. Парадокс, але порівняно з іншими пострадянськими новими незалежними державами в елітарній і масовій свідомості росіян набуття державності не одержало самоцінності та повноцінності, оскільки це стійко асоціюється із втратою простору національної самореалізації, з "фантомними болями", пов'язаними із втраченими частинами колишньої союзної держави. Як і В. Путін, Д. Медведєв наполягає на тому, що "нині Росія є глобальним гравцем". Заради цього використовується "дипломатія трубопроводів", коли необхідно здійснити тиск на ту чи іншу державу, яка намагається проводити власний курс. Робляться гучні заяви щодо воєнної доктрини, у якій передбачено можливість превентивного ядерного удару з боку Росії в разі виникнення загрози її інтересам. Час від часу з'являються повідомлення про новітні види озброєнь, що мають посилити її армію, хоча боєздатність останньої викликає великі сумніви. Слабка армія у поєднанні з демографічною катастрофою ставить під сумнів спроможність держави контролювати величезні території, на які зазіхають сусіди, зокрема Китай. До того ж однією з передумов державного розпаду е наявність міжетнічних конфліктів й осередків сепаратизму вздовж кордонів. У Росії нині існує кілька суб'єктів у прикордонній зоні, у яких головним фактором потенційної нестабільності є національний фактор. Це південно-кавказькі республіки Чечня, Інгушетія, Дагестан, Північна Осетія, Кабардино-Балкарія, сусідня Калмикія. У Сибіру, на кордоні з Китаєм, реально претендувати на незалежність може Тува.

З іншого боку, не можна заперечувати консолідації російського суспільства і формування нового соціального порядку. Це відбувається на основі автократії, сакралізації влади, великодержавної ідеології, орієнтованої на євразійство, на підозрі у ставленні до Заходу як потенційній загрозі відродженню Великої Росії. Заради останнього Росія активно намагається використовувати слов'янський фактор і заклики до єднання всіх православних християн. Таким чином, як це було і раніше, Росія в період великих потрясінь обрала звичну стратегію централізації і державного патерналізму, що дедалі більше надає їй східних рис.

 
<<   ЗМІСТ   >>