Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ціни та ціноутворення на продукцію підприємства

Економічна суть і функції ціни

Динамічний розвиток підприємства в умовах ринкової економіки можливий лише за наявності високоефективного механізму господарювання. Ключовим економічним важелем, що активно впливає на цей процес, є ціна. Саме від неї залежить повернення витрат виробництва, дохід підприємства. Ціна визначає структуру й обсяг виробництва, рух матеріальних потоків, розподіл товарної маси і рівень матеріального забезпечення працівників підприємства. Під впливом цін певним способом регулюється процес розширеного відтворення, створюються умови для збільшення посівних площ тих чи інших культур, поголів'я тварин і птиці. За допомогою цін стимулюються і дещо вирівнюються економічні умови підприємств, розміщених у різних природноекономічних районах.

Ціна - це грошовий вираз вартості товару. Вона завжди наближається до ціни виробництва, що дорівнює сумі витрат виробництва та середнього прибутку і відображає рівень суспільно необхідних витрат праці.

Пояснюючи природу й значення ціни взагалі, американські вчені вважають, що вона є кількістю грошей, яку сплачують за певну кількість товарів або послуг певної якості, в тому числі й посередницькі послуги. Ціна має багато назв і видів. Так, можна здійснювати плату за навчання, плату за квартиру, сплачувати відсотки за банківський кредит, здійснювати відрахування за страховку, плату за проїзд, отримувати зарплату. Продавець за свою діяльність одержує комісійні. Безпосередньо термін "ціна" вживається при оплачуванні купленого товару, скажімо, одягу, чи наданої послуги, наприклад, у перукарні. Отже, ціна - це певна сума грошей або інших видів винагороди, що обмінюються на якусь власність у вигляді товарів або послуг.

Основу рівня та співвідношення цін, їх зміни в часі становить закон вартості, який визначає закономірність руху ціни навколо вартості товару. Зі зниженням суспільно необхідних затрат праці (це може відбуватися під впливом низки чинників виробничого характеру) ціни знижуються. Низька ціна досягається на тих підприємствах, котрі використовують на виробництво одиниці продукції найменше затрат.

Закон вартості, який визначає рух ціни, не означає, що ціна завжди і для кожного товару повинна збігатися з вартістю. На практиці, в процесі обміну, вартість товару стає рухливішою в часі та просторі, бо в ціні відображається не лише вартість товару, а й умови обміну, попит і пропозиція, рівень державного регулювання цін, розподіл вартості між виробниками та споживачами. Оскільки ціна є лише формою вияву вартості, то вона може відхилятися від вартості товару.

. За класичним підходом, ціни в економіці виконують низку важливих функцій (рис. 14.1).

Обліково-вимірювальна функція полягає в тому, що вона є засобом обліку та вимірювання витрат на виробництво продукції. За її допомогою вимірюють та обліковують обсяг валової й товарної продукції, суму матеріально-грошових витрат на виробництво продукції, чистий дохід, прибуток тощо.

Розподільна функція полягає в тому, що за допомогою цін, які відхиляються від вартості, здійснюють перерозподіл частини доходів підприємств, організацій і населення в інші галузі й виробництва.

Стимуляційна функція використовується для мотивації збільшення обсягів виробництва продукції через підвищення ціни. Для цього на продукцію підвищеного попиту встановлюють вищу ціну, яка, в свою чергу, забезпечить більший рівень прибутковості виробнику. Ціна чинить також активний стимуляційний вплив на підвищення якості сільськогосподарської продукції. Виробництво продукції вищої якості пов'язане з додатковими витратами. Здійснення їх можливе лише за умови повернення відповідним зростанням цін.

Регулювальна функція ціни полягає у вирівнюванні обсягів попиту та пропозиції, чим збільшує або зменшує постачання товарів і послуг на ринок. За допомогою ціни контролюються витрачання ресурсів у суспільстві й перерозподіл доходів між різними верствами населення країни.

 
<<   ЗМІСТ   >>