Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

. Бухгалтерський облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

Бюджетне фінансове зобов'язання - це зобов'язання розпорядника або одержувача бюджетних коштів сплатити кошти за будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, тобто - кредиторська заборгованість та/або попередня оплата, яка передбачена законодавством.

Облік виконання органами казначейства Державного бюджету за видатками регламентується такими основними нормативно-правовими актами:

 • - Бюджетним кодексом України;
 • - Законом України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік;
 • - Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного і місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України, затвердженим наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119 "Про затвердження нормативної бази";
 • - Інструкцією із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженою наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119;
 • - Інструкцією про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій з виконання бюджетів у системі Державного казначейства, затвердженою наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119;
 • - Порядком відображення в бухгалтерському обліку операцій з виконання державного бюджету, затвердженим наказом Державного казначейства України від 28 грудня 2000 року № 142;
 • - Порядком обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства, затвердженим наказом Державного казначейства України від 9 серпня 2004 року № 136;
 • - Порядком відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства, затвердженим наказом Державного казначейства від 2 грудня 2002 року № 221;
 • - Порядком обслуговування Державного бюджету за видатками, затвердженим наказом Державного казначейства від 25 травня 2004 року № 89.

Для відображення у бухгалтерському обліку операцій за видатками Державного бюджету органи Державного казначейства використовують такі аналітичні рахунки за балансовими рахунками, рахунками бюджетного, управлінського та позабалансового обліку:

 • -1711 - "Субкореспондентський рахунок, відкритий в органі Державного казначейства";
 • - 3521 - "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету";
 • -3522 - "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету";
 • - 7111 - "Видатки загального фонду державного бюджету";
 • - 7121 - "Видатки спеціального фонду державного бюджету";
 • - 9111 - "Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету";
 • - 9112 - "Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету";
 • - 9131 - "Поточні призначення з державного бюджету за планом асигнувань";
 • -9211 - "Поточні бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету";
 • - 9215 - "3атверджені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін";
 • - 9231 - "Асигнування на взяття зобов'язань із загального фонду державного бюджету";
 • - 9261 - "Бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за щомісячним розписом асигнувань";
 • - 9262 - "3атверджені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за щомісячним розписом асигнувань, з урахуванням змін";
 • - 9411 - "Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету";
 • - 9413 - "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету";
 • - 7911 - "Контррахунок за видатковими операціями";
 • - 9921 - "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

Відділення Державного казначейства, яке має власний баланс за операціями з виконання бюджетів, відкриває субкореспондент-ський рахунок за балансовим рахунком 1711 в управлінні Державного казначейства.

Органи Державного казначейства не здійснюють облік зобов'язань за власними надходженнями розпорядників коштів.

Показники кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету, зведення показників спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів обліковуються в органах Державного казначейства на відповідних рахунках позабалансового обліку. Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для прийняття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов'язань.

 
<<   ЗМІСТ   >>