Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особливості аналізу основної діяльності спільного підприємства з іноземними інвестиціями

Аналіз основної діяльності спільного підприємства з іноземними інвестиціями виконується за такою ж методикою, як і відносно вітчизняних підприємств без іноземних інвестицій, що викладена у розділі 8.

При цьому аналіз доходу від реалізації продукції пов'язують з оцінкою виконання договірних зобов'язань та іноземних контрактів з постачання продукції в цілому по підприємству, за окремими споживачами й видами продукції, оскільки їхнє невиконання не тільки зменшує дохід, але й збільшує собівартість продукції, зменшує валовий прибуток, а також призводить до штрафних санкцій, які зменшують чистий прибуток. Оцінка рівня виконання договірних зобов'язань і контрактів надається за допомогою моделі:

Оз6 = Л"д -100, (13.12)

Днд

де 03в - оцінка виконання договірних зобов'язань і контрактів, %; Дпл - запланований дохід, тис.грн.;

Днд - недоотриманий дохід внаслідок недовиконання договірних зобов'язань і контрактів, тис.грн.

Оцінка рівня виконання договірних зобов'язань, державних та міжнародних контрактів з відвантаження продукції (виконання робіт, надання послуг) здійснюється за добу, наростаючими підсумками за декаду та з початку місяця за поточний місяць, із початку року та за рік. Рівень виконання планів постачання за договорами за будь-який період та за конкретним контрактом або договором розраховується з використанням методу найменшого числа.

Аналіз на рівні одного конкретного контракту передбачає також: дослідження ритмічності виробництва та постачання продукції за допомогою коефіцієнта ритмічності, який визначається з використанням методу найменшого числа; оцінку відповідності якості продукції вимогам міжнародних стандартів або обумовленим у контракті; додержання комплектності, обсягу та терміну постачань.

Оцінка виконання контрактів здійснюється також і в цілому по підприємству в динаміці за допомогою узагальненого показника - коефіцієнта прострочених контрактів. Подальша диференціація здійснюється за товарними позиціями та географічною ознакою, тобто за країнами. Визначаються конкретні причини недотримання умов договорів (контрактів) і розробляються заходи щодо усунення цих причин.

Аналіз використання ресурсів, витрат й собівартості продукції та фінансовий аналіз діяльності спільного підприємства з іноземними інвестиціями проводиться за методиками, викладеними в розділах 9-11.

Інформаційне забезпечення комплексного економічного аналізу діяльності спільного підприємства з іноземними інвестиціями

Джерелами інформації внутрішнього аналізу діяльності спільного підприємства з іноземними інвестиціями є: бізнес-плани; нормативні матеріали, інструкції, міжнародні стандарти якості металопродукції; індикативні ціни для міжнародної торгівлі; дані оперативного та бухгалтерського обліку, звітності; результати спеціальних спостережень та досліджень; середньогалузеві показники; макроекономічні показники; умови контрактів.

Джерела інформації зовнішнього аналізу діяльності спільного підприємства з іноземними інвестиціями містяться в надрукованих консолідованих балансах, звітах про фінансові результати, щорічниках Держкомстату України, а також у періодичних виданнях "Відомості Верховної Ради", "Урядовий кур'єр", "Вісник податкової служби України", "Огляд цін українських та світового товарних ринків", "Ринок цінних паперів України" та ін.

До міжнародних джерел інформаційного забезпечення внутрішнього і зовнішнього аналізу ЗЕД належать: міжнародні стандарти; податкове та митне законодавства відповідних країн; видання Міжнародного інституту чавуну та сталі, Європейської економічної комісії ООН; нормативні матеріали ВТО; курси валют; біржові відомості. Суттєва інформація для аналізу міститься у періодичних виданнях, велика кількість яких друкується у СІНА, наприклад, "Індустріальний огляд", "Підручник аналітика", "Огляд рівня інвестування" та ін.

 
<<   ЗМІСТ   >>