Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Внутрішньогосподарський контроль

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Проведення контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

Термінологічний словник

Об'єкт контролю - підконтрольна установа, інший суб'єкт господарювання, включаючи його структурні та відокремлені підрозділи (не юридичні особи), щодо якого орган служби має повноваження та підстави для проведення ревізії відповідно до законодавства;

Контрольно-ревізійний процес - сукупність способів на прийомі процедур здійснюваних під час ревізії або перевірки за допомогою переліку контрольно-ревізійних дій.

Дослідний процес - це безпосереднє виконання ревізором контрольно-ревізійних процедур в процесі дослідження діяльності підприємства відповідно до програми ревізії, планів-графіків і календарних планів.

Результат роботи ревізійної комісії - це складання висновків про достовірність показників обліку та фінансової звітності підприємства, які підписуються усіма членами ревізійної комісії, що брали участь у перевірці.

Зустрічна звірка - метод документального підтвердження у суб'єктів господарювання, які мали правові відносини з підконтрольною установою, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підконтрольної установи.

Акт ревізії - документ, який складається особами, що проводили ревізію, фіксує факт її проведення та результати.

Заперечення, зауваження до акта ревізії (за їх наявності) та висновки на них є невід'ємною частиною акта.

Контрольно-ревізійний процес, його зміст, стадії та учасники

Внутрішньогосподарський контроль здійснюється проведенням ревізій та перевірок за допомогою певних методів та прийомів. Сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, здійснюваних за допомогою певних процедур, становить контрольно-ревізійних процес.

Організацією та безпосереднім здійсненням цього процесу займаються контрольно-ревізійні підрозділи в структурі управління підприємств та спеціалісти, що здійснюють контрольні функції на підприємствах.

Контрольно-ревізійний процес - сукупність способів та прийомів процедур здійснюваних під час ревізії або перевірки за допомогою переліку контрольно-ревізійних дій.

Стадії контрольно-ревізійного процесу

Рис. 5.1. Стадії контрольно-ревізійного процесу

Організовують і безпосередньо здійснюють цей процес контрольно-ревізійні підрозділи органів управління.

Успішне проведення ревізій і перевірок залежить від правильного вибору порядку здійснення контрольно-ревізійних дій. Передбачається наступний порядок їх виконання:

організаційна стадія:

  • 1) попереднє ознайомлення перевіряючих з об'єктом перевірки, співбесіда з керівниками та матеріально-відповідальними особами про мету перевірки та повноваження, основні питання фінансово-господарської діяльності персоналу, стан обліку, зберігання, експлуатації та витрачання матеріальних цінностей;
  • 2) розробка програми ревізії перевірки за уточненим переліком контрольованих питань;
  • 3) складання індивідуальних робочих планів контролерів; дослідна стадія:
  • 4) фактична перевірка із застосуванням залежно від конкретних умов необхідних прийомів, що проводиться в присутності матеріально-відповідальних або незацікавлених осіб;
  • 5) документальна перевірка, результати якої фіксуються необхідними проміжними актами;

завершальна стадія:

  • 6) порівняння результатів фактичного та документального контролю, встановлення відхилень та отримання пояснень за ними;
  • 7) вияснення чи немає у матеріально-відповідальних та посадових осіб претензій чи зауважень за ходом ревізії (перевірки), отримання у разі необхідності письмових пояснень;
  • 8) розробка пропозицій щодо усунення виявлених в ході контролю недоліків і порушень.
 
<<   ЗМІСТ   >>