Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Організація та планування діяльності туристичних підприємств

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методи оцінки ефективності використання вибраної стратегії

Оцінка альтернативних маркетингових стратегій здійснюється 7-ма кількісними методами: платіжна матриця, дерево рішень, гістограма, лінійне програмування, теорія черг, імітаційне моделювання, теорія ігор. Найчастіше на практиці спеціалісти користуються трьома першими методами. Для них не потрібні програмне забезпечення та поглиблені знання з математики.

Платіжна матриця - це статистичний метод прийняття рішень, що допомагає керівникові встановити, яка стратегія найбільше сприятиме досягненню цілей. При цьому платежі розглядаються як наслідок конкретної стратегії за конкретних обставин (див. табл. 7.1).

Таблиця 7.1

ПЛАТІЖНА МАТРИЦЯ

Ємність ринку, шт.

План випуску, шт.

Стратегія 1/100

Стратегія 2/200

Стратегія 3/300

Стратегія 4/400

Дерево рішень - це графічний метод, що використовується для відбору найкращого варіанту дій із можливих варіантів, в якому гілками дерева є ці варіанти. На кожній гілці, де починається розгалуження, зазначається балансовий прибуток підприємця. Такий метод дуже наочний і допомагає відобразити бізнесмену весь процес прийняття рішень.

Гістограма графічно показує суб'єктивну імовірність кожного результату в умовах ринку. На осі X відкладаємо роки окупності проекту, а на осі У - імовірність окупності в %. Замість графіка використовуються стовпці.

Моделі лінійного програмування застосовують для визначення оптимального розподілу дефіцитних ресурсів при наявності дефіцитних потреб. Наприклад, пивоварний завод випускає пиво двох найменувань по так званій "популярній ціні" та з надбавкою. Виробничі потужності за відповідний час у повному обсязі можуть виготовити пиво лише одного найменування. Виходячи з обмежень часу пивоваріння та наявних ресурсів необхідно вирішити, в яких кількостях повинні бути виготовлені напої кожного найменування для того, щоб їх реалізація принесла максимальний прибуток.

Імітаційне моделювання - це процес створення моделі та її експериментальне застосування для визначення змін реальної ситуації. Якщо результати експерименту з використанням імітаційної моделі свідчать про те, що модифікація веде до поліпшення ситуації, керівник може більш рішуче приймати рішення щодо здійснення змін.

Наприкінці з'ясуємо - в яких ситуаціях фірма має змінити стратегію:

 • 1) тривалий час фірма не забезпечує задовільних показників обсягу реалізації та прибутку;
 • 2) фірми-конкуренти різко змінили свою стратегію;
 • 3) змінились зовнішні фактори діяльності фірми;
 • 4) відкрились перспективи для здійснення заходів, здатних значно збільшити прибуток;
 • 5) намітились тенденції деяких змін в тому, яким товарам покупці почали віддавати перевагу;
 • 6) поставлені в стратегії завдання вже виконані;
 • 7) з'явились нові товари;
 • 8) конкуренти застосовують нові методи конкурентної боротьби.

Товарна політика

 • 8.1. Конкурентноздатність товару чи послуги
 • 8.2. Життєвий цикл товару чи послуги та стратегії для кожного етапу
 • 8.3. Асортиментна політика
 • 8.4. Продуктова стратегія

Конкурентноздатність товару чи послуги

Важливою складовою комплексу маркетингу, що його фірма розробляє для свого цільового ринку, є товар чи послуга. Виважена й послідовна продуктова політика закладає підвалини його ринкового успіху.

Продуктова політика вивчає заходи, спрямовані на підвищення конкурентноздатності продукції, насамперед, її якісних та вартісних характеристик, що відповідають потребам споживачів.

Конкурентноздатність - це сукупність якісних та вартісних характеристик товару чи послуги, які з точки зору покупця є суттєвими і забезпечують задоволення конкретних потреб.

Оцінку ступеня задоволення потреби покупців споживчими властивостями виробу проводять за допомогою групового параметричного індексу (.Гп, Ле) за споживчими та економічними параметрами.

Відношення параметричних індексів одного товару до іншого і є інтегральним показником конкурентноздатності, який визначається як:

К = ЛУ Ле

Якщо К більше 1, наш товар більш конкурентоздатний, якщо К менше 1 - наш товар поступається конкурентному, коли К = 1 - товари знаходяться на однаковому рівні.

Якісні та споживчі характеристики товарів чи послуг суттєво змінюються впродовж всього існування товару на ринку, що відображується в життєвому циклі товару.

 
<<   ЗМІСТ   >>