Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші і кредит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

Ж. Кредит у ринковій економіці

Таблиця Ж1. Характеристика основних видів кредиту

Вид

Визначення

Об'єкт

Суб'єкт

Особливості

1

2

3

4

5

Банківський

Кредит,

що видається банком

Грошовий капітал, що передається позичальнику в тимчасове використання

Банк і клієнт

Кредитні відносини банку з клієнтом будуються на принципах терміновості, зворотності, платності і забезпеченості кредиту й оформляються договором

Комерційний

Кредит, наданий у товарній формі продавцями покупцям у вигляді відстрочення платежу за продані товари. Він надається під зобов'язання боржника (покупця) погасити в певний строк як суму основного боргу, так і нараховані відсотки

Товар

Комерційні структури

Тільки для юридичних осіб

Споживчий

Кредит, що надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам – резидентам України, на придбання споживчих товарів тривалого користування і послуг

Витрати, пов'язані із задоволенням потреб населення (витрати на задоволення потреб поточного характеру і витрати на задоволення потреб капітального або інвестиційного характеру)

Банки,

небанківські

кредитні

установи,

торговельні

заклади,

населення

Цільова форма кредитування фізичних осіб. Основною гарантією його надання є сталі постійні грошові доходи фізичної особи позичальника

Іпотечний

Кредит, наданий

під заставу нерухомого

майна

Земельні ділянки, підприємства, будинки, спорудження, житлові будинки, квартири, дачі, садові будинки, гаражі

Кредитори: банки, іпотечні банки, спеціальні іпотечні компанії. Позичальник: юридичні та фізичні особи

Видається на придбання

або будівницво житла, покупку

землі

Лізинговий

Кредитні відносини між юридичними особами, які виникають у випадку оренди майна і супроводжуються висновком лізингової угоди

Нерухоме та рухоме майно, що може бути віднесене до основних фондів

Лізингодавець,

користувач,

виробник

Оформлюється договором у письмовій формі

Державний

Коли позичальником є держава, а кредитоами – юридичні та фізичні особи

Грошові кошти

Держава, фізичні та юридичні особи

Нероздільно пов'язаний зі зростанням державного боргу

Міжнародний

Надання позичкових капіталів державам, банкам, фірмам, підприємствам різних країн у тимчасове користування на засадах оплати та повернення у домовленому порядку, тобто належність кредитора і позичальника до різних країн

Передані кредитором у тимчасове розпорядження позичальника товарні і валютні ресурси, грошовий та товарний капітал, рухоме та нерухоме майно або витрати, пов'язані із задоволенням потреб держави

Державні структури, банки, міжнародні та регіональні валютно- кредитні організації, підприємства (фірми) та інші юридичні особи, окремі громадяни, представники різних країн

Кошти для міжнародного кредиту мобілізуються на міжнародному ринку та національних ринках позичкових капіталів

З. Прості та складні відсотки

Таблиця 31. Методика розрахунку простих і складних відсотків

Показник

Формула розрахунку

Умовні позначення

Прості відсотки

Сума відсотків

– сума відсотків;

– початкова сума боргу

вкладу);

– період нарахування відсотків;

– відсоткова ставка

Нарощена сума боргу (вкладу)

– нарощена сума боргу (вкладу);

– період нарахування у місяцях;

– період нарахування у днях

Нарощена сума боргу (вкладу) за умови зміни відсоткової ставки

– кількість інтервалів нарахування відсотків;

, – тривалість періоду і-го інтервалу нарахування;

, – проста ставка відсотків на t-му інтервалі нарахування

Складні відсотки

Нарощена сума боргу (вкладу)

– нарощена сума боргу (вкладу);

– початкова сума боргу (вкладу);

– період нарахування відсотків;

– відсоткова ставка

Нарощена сума боргу (вкладу), якщо кількість розрахункових періодів у році перевищує один

– кількість розрахункових періодів у році

Первісна сума

Ставка складних відсотків

Період нарахування

Показник

Формула розрахунку

Умовні позначення

1

2

3

Акції

Вартість акції

Ціна акції, коли розмір дивідендів постійно зростає

– останній сплачений дивіденд на акцію;

– постійний очікуваний темп приросту дивіденду;

– річна очікувана ставка доходу (ставка дисконту);

, – дивіденд на акцію через рік

Номінальна ціна

Ринкова ціна (курс акції)

Балансова (книжкова) ціна

– основний капітал на день перевірки;

– оборотний капітал;

– кількість акцій, що емітовані AT на день аудиторської перевірки

Облігації

Внутрішня вартість облігації з терміном погашення понад рік

– вартість облігації;

– номінальна вартість облігації;

– річний купонний дохід на облігацію;

– річна очікувана ставка доходу на облігацію (або дохід на облігацію при її погашенні);

– термін розміщення

Внутрішня вартість облігації, якщо виплати відбуваються т разів за рік

– внутрішня вартість облігації;

– ставка дисконтування

Вартість облігації з нульовим купоном

– номінал облігації

Купонна ставка

– купонна ставка;

– сума платежів за один купонний період

№ з/п

Назва проекту

Короткий опис проекту

Загальна вартість проекту, млн дол.

США

Сума, виділена ЧБТР, млн дол. США

Витрати на закупівлю товарів і послуг в Україні з метою реалізації проекту, млн дол. США

Кількість робочих місць, що будуть створені в Україні

1

"Трансбалкан-1" – "Газтранзит"

Будівництво газокомпресорної станції в Одеській обл. з метою збільшення транзитних поставок газу з Росії на Балкани і до Туреччини

78

12

22,9

90

2

AVIN – Чорноморський суднобудівний завод

Будівництво танкера на суднобудівному заводі у м. Миколаєві для міжнародної групи Вардіннояніс – Авін (Греція)

36

10

9

Немає даних

3

Термінал для перевантаження та зберігання зерна в Іллічівському порту

Реконструкція термінала для перевантаження та зберігання зерна в Іллічівському порту

27

9

4,5

Не

визначено

4

"Трансбалкан-2" – "Газтранзит"

Будівництво другої гілки (Ананьїв – Ізмаїл) транзитного газопроводу, яким транспортується газ з Росії на Балкани і до Туреччини

116

6

46,6

Не

визначено

5

AT "Лінос"

Встановлення установки вісбрекінгу з метою збільшення виробництва дизпалива та мазуту

38

13

9

30

 
<<   ЗМІСТ