Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік вибуття основних засобів

Кінцевою стадією руху основних засобів є їх вибуття. Вибуття, що супроводжується списанням з балансу установи зазначених об'єктів обліку здійснюється через:

 • o непридатність для подальшого використання (фізично зношене);
 • o недостачі, виявлені за результатами інвентаризації;
 • o моральне старіння;
 • o пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним і воно не може бути реалізоване).

Подальші дії щодо основних засобів:

 • o ліквідація (на підставі акта);
 • o безоплатна передача;
 • o відчуження майна (шляхом його продажу).

Відповідно до Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ, затвердженої наказом МФУ та ДКУ від 29.11.2010 № 447 постійно діюча комісія установи:

 • o проводить обстеження майна, що підлягає списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку, і встановлює можливість або неможливість відновлення і подальшого використання майна в даній установі та вносить пропозиції про його продаж, безоплатну передачу чи ліквідацію;
 • o установлює конкретні причини списання майна: фізичне зношення, моральне старіння, порушення нормальних умов експлуатації, пошкодження внаслідок аварії тощо;
 • o установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід майна з ладу (якщо таке є);
 • o установлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів від списаного майна і проводить їх оцінку;
 • o здійснює контроль за вилученням із списаного майна придатних вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу та контролює їх здавання на відповідний склад;
 • o визначає вартість майна, що підлягає списанню внаслідок безоплатної передачі.

За результатами обстеження комісією у разі ліквідації складаються відповідні акти про списання основних засобів типових форм, порядок їх складання затверджені наказом ГУДКУ та Держкомстату України від 02.12.97 № 125/70 "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання".

Списання майна з обліку внаслідок ліквідації на підставі акта про списання здійснюється за умови, якщо воно не може бути продане або безоплатно передане в установленому порядку, а також коли подальше використання цього майна неможливе або економічно недоцільне.

Визначення подальшого механізму дій щодо необоротних активів полягає у внесенні пропозицій стосовно їх продажу, передання чи ліквідації. Продаж необоротних активів здійснюється винятково через аукціони та біржі згідно із Положенням про порядок продажу на аукціоні, за конкурсом основних засобів, що є державною власністю, затвердженим Наказом Фонду державного майна України від 22.09.2000 р. № 1976.

Безоплатна передача майна, яке є державною власністю здійснюється згідно з вимогами постанови КМУ від 21.09.98 № 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності".

Відчуження майна (шляхом його продажу) здійснюється відповідно до вимог постанови КМУ від 06.06.2007 № 803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності".

Експертна оцінка - це визначення вартості матеріальних цінностей експертом за договором із установою.

Вибуття основних засобів відображається за кредитом субрахунків рахунку 10 і дебетом субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами", 131 "Знос основних засобів".

Кореспонденцію рахунків з обліку вибуття основних засобів відображено в табл. 24.15.

Таблиця 24.15. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Списують повністю зношені, непридатні для використання основні засоби

131

103-109

2

Списують основні засоби, ще не повністю зношені, але не придатні для використання

а) на суму залишкової вартості

401

103-109

б) на суму нарахованого зносу

131

103-109

3

Списання необоротних активів у наслідок недостачі, установленої при інвентаризації, тощо:

а) на суму залишкової вартості

401

104-109

б) на суму нарахованого зносу

131

104-109

Водночас роблять другий запис на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб

363

711

4

Списання недостач необоротних активів, установлених при інвентаризації

а) на суму залишкової вартості

401

104-109

б) на суму нарахованого зносу

131

104-109

Водночас роблять другий запис, коли винні особи не встановлені

05

5

Списання основних засобів у зв'язку з їхнім переведенням до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів

а) на суму залишкової вартості

401

104-109

б) на суму нарахованого зносу

131

104-109

Одночасно оприбутковують малоцінні та швидкозношувані предмети

221

411

Синтетичний облік вибуття та переміщення основних засобів бюджетними установами здійснюється в накопичувальній відомості про вибуття та переміщення необоротних активів ф. 438 (бюджет) - меморіальний ордер 9.

Кореспонденція рахунків з обліку безоплатної передачі основних засобів іншим установам та організаціям відображено в табл. 24.16.

Таблиця 24.16. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Безоплатно передано об'єкт основних засобів

а) на суму залишкової вартості

401

103-109

б) на суму нарахованого зношення

131

103-109

Схему обліку вибуття основних засобів бюджетних установ відображено на рис. 24.3.

Схема обліку вибуття основних засобів

Рис. 24.3. Схема обліку вибуття основних засобів

 
<<   ЗМІСТ   >>