Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ І КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Вивчивши цю тему, Ви повинні знати:

♦ мету аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій;

♦ завдання аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій;

♦ які нормативні документи регулюють відображення основних засобів у податковому і бухгалтерському обліку;

♦ відмінності між податковим і бухгалтерським обліком основних засобів;

♦ об'єкти аудиторського дослідження при аудиті необоротних активів і капітальних інвестицій;

♦ доказові джерела інформації з аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій;

♦ які аудиторські процедури необхідно виконувати на ознайомчому етапі;

♦ які питання вносити до тесту внутрішнього контролю необоротних активів;

♦ із чого складається аудиторський ризик та як його зменшити при аудиті необоротних активів;

♦ як проводити тестування системи обліку необоротних активів;

♦ як підготувати програму аудиту основних засобів;

♦ перелік аудиторських процедур основного стану аудиту основних засобів;

♦ як здійснювати перевірку права власності на необоротні активи;

♦ як здійснювати перевірку правильності віднесення активів до основних засобів;

♦ як виконувати фізичну перевірку необоротних активів;

♦ як виконувати перевірку відповідності даних синтетичного та аналітичного обліку;

♦ як виконувати перевірку правильності відображення в обліку операцій, пов'язаних із рухом основних засобів;

♦ як перевіряти оцінку основних засобів;

♦ як здійснювати перевірку повноти оприбуткування основних засобів;

♦ як здійснювати аудит списання основних засобів;

♦ які аудиторські процедури слід виконувати при аудиті витрат на ремонти;

♦ як здійснювати аудит амортизаційних відрахувань;

♦ як здійснювати аудит переоцінки основних засобів;

♦ як виконувати аналіз ефективності використання основних засобів;

♦ як здійснювати аудит нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

На основі набутих знань Ви повинні вміти:

♦ сформувати мету аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій;

♦ визначити завдання аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій;

♦ визначати особливості аудиту необоротних активів із метою проведення перевірки операцій із необоротними засобами по суті;

♦ визначати основні відмінності відображення операцій із необоротними активами в податковому і бухгалтерському обліку;

♦ визначати об'єкти аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій;

♦ виконувати тести внутрішнього контролю і системи обліку необоротних активів;

♦ визначати ризик контролю та обліку, давати їм оцінку;

♦ встановлювати ризик виявлення та розраховувати аудиторський ризик;

♦ складати програму аудиту необоротних активів;

♦ виконувати перевірку наявності документів на право власності на об'єкти

необоротних активів;

♦ виконувати перевірку правильності віднесення активів до основних засобів;

♦ виконувати фізичну перевірку основних засобів;

♦ виконувати перевірку відповідності даних синтетичного й аналітичного обліку;

♦ виконувати перевірку руху основних засобів;

♦ перевіряти питання оренди та витрат на ремонт;

♦ перевіряти правильність нарахування амортизації;

♦ виконувати перевірку справедливої вартості, правильності розрахунку індексу переоцінки, правильності визначення переоціненої вартості та зносу;

♦ виконувати аналіз ефективності використання необоротних активів;

♦ виконувати аудит нематеріальних активів.

План

  • (логіка викладення і засвоєння матеріалу)
  • 11.1. Мета й завдання аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій
  • 11.2. Особливості нормативної бази аудиту необоротних активів
  • 11.3. Об'єкти аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій
  • 11.4. Аудит необоротних активів і капітальних інвестицій

Ключові поняття та терміни:

· мета аудиту необоротних активів;

· завдання аудиту необоротних активів;

· завдання аудиту капітальних інвестицій;

· П(с)БО 7 "Основні засоби";

· основні засоби;

· нематеріальні активи;

· капітальні інвестиції;

· класифікаційні групи основних засобів;

· амортизація основних засобів;

· амортизація необоротних активів;

· перевірка право власності на необоротні активи;

· перевірка правильності віднесення активів до основних засобів;

· фактично перевірка необоротних активів;

· перевірка відповідності даних синтетичного й аналітичного обліку;

· перевірка оцінки основних засобів;

· зменшення корисності основних засобів;

· економічний смисл і правила переоцінки основних засобів;

· об'єкти аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій;

· ознайомчий етап аудиту необоротних активів;

· тест внутрішнього контролю необоротних активів;

· тест системи обліку необоротних активів;

· аудиторський ризик;

· програма аудиту основних засобів;

· аудит надходження обладнання, яке потребує монтажу;

· перевірка правильності відображення в обліку руху основних засобів;

· аудит витрат на ремонт;

· аудит амортизаційних відрахувань;

· аудит переоцінки;

· аудит нематеріальних активів.

При підготовці до заняття слід використовувати такі нормативні документи:

♦ Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР, із змінами і доповненнями;

♦ П(с)БО 2 "Баланс";

♦ П(с)БО 7 "Основні засоби";

♦ П(с)БО 19 "Об'єднання підприємств".

 
<<   ЗМІСТ   >>