Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в агрономії

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Автоматизація агротехнічних процесів.

Виробничі процеси в сільському господарстві, історично склавшись у період використання живої тяглової сили, складні і різноманітні. Велика кількість типів, конструкцій, режимів роботи сільськогосподарських машин і установок з'явилась у період індустріалізації. Проте деякі донині знаходяться в стадії незавершеної перебудови [8]. У свою чергу, нестача фахівців робітничих професій у рільництві призвела до передачі фізичної, а подекуди і розумової праці робітників сільського господарства автоматичним пристроям та системам централізованого контролю й автоматизованого керування агротехнологічними процесами.

Автоматизація агротехнологічних процесів - етап комплексної механізації, що характеризується звільненням людини від безпосереднього виконання функцій управління технологічними процесами і передачею цих функцій автоматичним пристроям [8].

Ефективність сільського господарства буде у тому разі, якщо у найкоротший термін при мінімальних витратах праці одержати найбільшу кількість продукції кращої якості. Проте, головним при вирощуванні культур є забезпечення прискорення та покращення умов для здійснення фізіологічних процесів. Таким чином, до особливостей автоматизації віднесемо специфічні біологічні режими, для яких характерна безперервність фізіологічних процесів утворення продукції і циклічність її одержання. До агротехнологічніх процесів віднесемо загальні заходи системи землеробства у відкритому та захищеному грунті: обробку грунтів, розробку системи внесення добрив, системи захисту с.-г. культур, меліорацію земель, створення мікроклімату в теплицях, автоматизацію процесів технологій обробки та збереження с.-г. продукції, системи управління якістю тощо.

Залежно від функцій, що виконуються автоматичними пристроями (контролери, датчики, мікросенсори тощо), розрізняють такі основні види автоматизації, як: автоматичний контроль, автоматичний захист, автоматичне і дистанційне керування, телемеханічне керування. Розкриємо їх сутність.

Автоматичний контроль - контроль роботи машин, механізмів, апаратів і приладів за допомогою приладів і пристроїв без участі людини.

Забезпечує швидке й точне реагування органів керування та регулювання машин і апаратів на зміну параметрів технологічних процесів. Містить у собі автоматичну сигналізацію, вимір, сортування і збір інформації.

Автоматичний захист - сукупність технічних засобів, що при виникненні позаштатних і аварійних режимів або припиняють контрольований виробничий процес (наприклад, відключають визначені ділянки системи крапельного зрошення при виникненні на них незапрограмованих ситуацій), або автоматично усувають ненормальні режими.

Пристрої, що входять до складових автоматичного захисту, призначені в основному для запобігання неправильних вмикань/вимикань, помилкових дій обслуговуючого персоналу; попереджають можливі несправності й аварії. Автоматичний захист тісно зв'язаний з автоматичним керуванням і сигналізацією, впливаючи на органи керування й оповіщаючи обслуговуючий персонал про здійснену операцію.

Дистанційне управління - це методи і технічні засоби керування установками і зосередженими об'єктами на відстані.

Імпульси на керування (команди) подаються обслуговуючим персоналом по електричних сполучних дротах за допомогою відповідних кнопок, ключів та іншої командної апаратури.

Автоматичне управління - це комплекс технічних засобів і методів керування об'єктами без участі обслуговуючого персоналу.

Містить у собі: пуск і зупинку основних установок, вмикання і вимикання допоміжних пристроїв, забезпечення безаварійної роботи, дотримання необхідних значень параметрів відповідно до оптимального ходу технологічного процесу тощо.

До автоматичного управління можна віднести щитові установки. Функціональне призначення кожного може бути суто спеціалізованим (щити автоматики систем теплопостачання, вентиляції (рис. 13), або інтегроване (щити для управління процесом вирощування сільськогосподарських культур (рис. 14).

Щит автоматики систем теплопостачання, вентиляції (ПАТ"ТЕРА")

Рис. 13. Щит автоматики систем теплопостачання, вентиляції (ПАТ"ТЕРА")

Щит для управління процесом вирощування грибів (ПАТ "ТЕРА")

Рис. 14. Щит для управління процесом вирощування грибів (ПАТ "ТЕРА")

В системах управління технологічними процесами приймання та розподілу зерна і готового продукту, наприклад, застосовують автоматизацію технологічної лінії транспортування та очищення (рис. 15).

Компанія Claas пропонує демонстрацію роботи датчиків і спробу віртуального керування комбайном (версія CEBIS: app.claas.com/cebis2010/cebis.html. див. рис. 16). Цікавим є те, що система керування комбайном має автоматичне і дистанційне управління.

Сполучення комплексу технічних пристроїв з об'єктом керування називають системою автоматичного управління (САУ). До таких систем можна віднести: системи диференційованого внесення добрив, системи автоматизації мікроклімату в теплицях, картування врожайності, фітомоніторингу, моніторингу посівів і врожайності. Більш детальніше ці системи розглянемо в пункті 1.5 "Інтелектуальні системи агромоніторингу".

Оптимізація умов вирощування та збору продукції рослинництва за допомогою засобів автоматики дозволяє збільшити кількість та якість виробництва продукції. Впровадження та використання засобів автоматики, оперативного керування, математичних методів аналізу та моніторингу закладає науково-технічні основи інтелектуального сільськогосподарського виробництва.

 
<<   ЗМІСТ   >>