Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Оцінка доцільності запровадження податкової новації (звільнення та реєстрація як СПД співробітників відділу маркетингу)

За даними таблиці оцінити доцільність запровадження на підприємстві податкової новації. Основний вид діяльності - роздрібна торгівля, місце розташування - м. Київ. Форма розрахунку з покупцями - готівка та кредитні картки. Період планування - рік. Товари, що звільнені від ПДВ, не реалізуються.

Таблиця

Показники

Значення

Обсяг планового товарообороту (з ПДВ), тис. грн

38603

Оборот із закупівлі товарів (з ПДВ), тис. грн

301103

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

33

Фонд оплати праці, тис. грн

3474,3

Поточні грошові витрати (крім оплати праці та податкових платежів) з ПДВ, тис. грн

1003,7

Амортизація основних засобів, тис. грн

140,5

Вартість придбаних торговельних патентів, грн у місяць

320

Загальний обсяг податкових платежів, що підлягає сплаті без податкової новації, тис. грн

4632,36

Сутність податкової новації:

1) звільнення та реєстрація як СПД без реєстрації юридичної особи співробітників відділу маркетингу

Закінчення табл.

Показники

Значення

- кількість найманих працівників СПД

4

- фонд оплати праці осіб, що звільняються, тис. грн

180

2) витрати зі створення СПД та ведення звітності, тис. грн

1,6

3) середньоринкова вартість маркетингових послуг, які будуть надаватися підприємству, % до фонду оплати праці осіб, що звільняються

260

4) частка грошових витрат СПД, % до вартості маркетингових послуг

10

5) єдиний податок з СПД в місяць, грн

200

Врахувати, що СПД фізична особа не зареєстрована як платник

ПДВ.

Розв'язок

1. Розрахунок вартості маркетингових послуг, що надаються підприємству (Дми);

ФОПзв • %Вмп 180 ■ 260

Вмп--=-= 468 тис. грн.

100 100 у

де ФОПзв - фонд оплати праці осіб, що звільняються;

%Вмп ~ середньоринкова вартість маркетингових послуг, які будуть надаватися підприємству, % до фонду оплати пращ осіб, що звільняються.

 • 2. Розрахунок податків, що підлягають сплаті підприємством при впровадженні податкової новації:
 • 2.1. Розрахунок податку на додану вартість: - база оподаткування (БОпдв)-'

БОпдв = ТОп* ~ ОЗпл - ПГВзЛДВ = 38603-30110,34-- 3474,27 = 7488,96 тис. грн,

де ТОп, - обсяг планового товарообороту (з ПДВ); ОЗпл - оборот із закупівлі товарів (з ПДВ); ТІГВзпдв -поточні грошові витрати (крім оплати праці та податкових платежів4! з П7ТВ.

- податок на додану вартість до сплати (ПДВ):

гггт.Б°пдв'Ставка 7488,96-20 ......

ПДВ = ———--= ——--= 1248,16 тис. грн.

 • 100 + Ставка 100 + Ставка И
 • 2.2. Розрахунок відрахувань на обов'язкове соціальне та пенсійне страхування (Пфоп):

п, (ФОП-ФОПзв)-Ставка (3474,27-180)-36,7 1ЧЛЛ Пфтт -¡00-=-^^^тисгрн,

де ФОП - фонд оплати праці.

2.3. Розрахунок комунального податку (КП):

Ставка ,Л , --2міс

КП=НМДГІЧисіо -Кзв-1)—122-=

1000

І5--12

= 17(33-4-1) -= 0,57тис.грн,

4 ' 1000 И

де НМДГ - неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн); Чис/о - середньооблікова чисельність працівників; Кнп - кількість найманих працівників СПД.

 • 2.4. Розрахунок податку на прибуток:
  • - валові доходи платника податку скориеовані (ВД):

ВД = ТОт - 5/6 = 32169,17 тис. грн

- валові витрати платника податку (ВВ):

ВВ = ОЗпл • 5 / 6+(ФОП - ФОПзв) + ПГВтв • 5 / 6 + Пфоп+ + Вмп = 301100,3 • 5/6+(3474Д7 -180) +1003,7 - 5/6 + +1209 + 0,57 + 468 = 30900,2 тис. грн

- база оподаткування (БО):

БО = ВД-ВВ- Аоз = 32169,17 - 30900,2-140,5 = 1128,46 тис. грн,

де Аоз - амортизація основних засобів.

- податкове зобов язання зі сплати податку на прибуток (ПЗпп):

по БО Ставка 1128,46-25 _м в.

ПЗпп =-—-г =---= 282,12 тис. грн

 • 100 '100
 • - сума податку на прибуток до сплати (ППрдосплати):

ППрь стати = ПЗпп - ТПЛ2шс- = 282,12 - = 278,28 тис. грн,

У доспати ]Ш ЮО0

де 777 - вартість придбаних торговельних патентів, грн у місяць. 2.5. Розрахунок загальної суми податків (Пзаг):

Пзаг = ПДВ + Пфоп + КП + 77#рд0 сп/гати + 777 • 12 /1000 = = 1248,16+1209 + 0,57 + 278,28 + 320-12/1000 = 2739,84 тис.грн.

3. Розрахунок економії витрат підприємства за рахунок податкової новації (крім податків) (ЕВпн):

ЕВпн =ФОПзв =180 тис.грн.

 • 4. Розрахунок податків і витрат зі створення та діяльності СПД:
 • 4.1. Обов'язкові платежі (реєстрація, податки) (ОП):

ЛГГ D д Є/7 12 , ЄЯ 0,5-Аня-12

ОП = Berne end+-+-——-=

 • 1000 1000
 • 200-12 200-0,5-4-12/1ЛЛП йй

= 1,6+-+---/1000 = 8,8 тис. грн,

1000 1000

де Вств end - витрати ЗІ створення СПД та ведення звітності; ЄП - єдиний податок з СПД, грн у місяць.

4.2. Витрати на утримання СПД (ВУспд):

Вмп-%Вирспд 468-10 л.0

ВУспд =-^ =-= 46,8 тис. грн,

100 100 У

де %Вирспд - частка доходу, яка залишається в СПД на стимулювання персоналу та інші потреби, % до виручки СПД (виручка СПД - це вартість маркетингових послуг, які купує у нього підприємство).

 • 5. Розрахунок загальної суми податків та витрат СПД
 • (ПтаВспд):

ПтаВспд = ОП + ВУспд = 8,8+46,8 = 55,6 тис. грн.

6. Розрахунок загального ефекту від впровадження податкової новації (Епн):

Епн = ППбез пн - (Пзаг + ПтаВспд - ЕВпн) = = 4632,36 - (2739,84 + 55,6 -180) = 2016,92 тис. грн,

де ППбез пн - загальний обсяг податкових платежів, що підлягає сплаті без податкової новації.

1. Висновок щодо доцільності впровадження податкової новації. Доцільно, оскільки загальний ефект від впровадження податкової новації має позитивне значення.

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>