Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Валютні операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Термінові конверсійні операції

Суть термінових конверсійних операцій

Строкова (термінова) конверсійна валютна операція - це операція, пов'язана з поставкою валюти на строк більше ніж два дні з дня її укладення.

Головні особливості таких фінансових операцій на термін є:

 • - існує інтервал у часі між моментами укладення і виконання угоди,
 • - ціна фінансового активу при угоді на термін фіксується у момент укладення угоди, хоча вона виконується через конкретний строк.

Цілі використання таких операцій:

 • - страхування від зміни курсу валют;
 • - витяг спекулятивного прибутку;
 • - покриття існує в інших випадках ризику (комерційного або фінансового характеру);
 • - витяг арбітражної прибутку.

Так як, термінові валютні операції є похідними від операцій спот, то зазначені фінансові інструменти називають ще похідними інструментами, або деривати вами.

Деривативами є:

 • - форвардний контракт;
 • - ф'ючерсний контракт;
 • - опціон.
 • - комбінації вищевказаних операцій

Згідно Постанови КМУ N 632 дериватив - це стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати або продати базовий актив на визначених ним умовах у майбутньому.

Базовий актив - це товари, цінні папери, кошти та їх характеристики, що є предметом виконання зобов'язань за деривативом;

Під час укладення дери ватину сторони повинні зазначити в ньому, яка з них є покупцем, а яка продавцем деривативу [17]:

 • - продавець за деривативом - особа, яка згідно з форвардним та/або ф'ючерсним контрактами має продати базовий актив контракту, а згідно з опціоном зобов'язується продати (купити) базовий актив опціону;
 • - покупець за деривативом - особа, яка згідно з форвардним та/або ф'ючерсним контрактами має купити базовий актив контракту, а згідно з опціоном має право купити (продати) базовий актив опціону.

Учасниками термінового валютного рийку є:

 • o Хеджекери - здійснюють конверсійні операції, намагаючись закрити свої відкриті валютні позиції.
 • o Спекулянти - свідомо беруть на себе валютний ризик, підтримуючи відкриту позицію для отримання прибутку від непрохеджованої валютної позиції. Розрізняють:
 • - позиційні спекулянти підтримують відкриті позиції протягом тривалого періоду - до кількох місяців
 • - скалпери грають на зміні курсів протягом однієї торгової сесії, систематично закриваючи позиції в кінці кожного робочого дня с калії ері в,
 • - Арбітражери здійснюють купівлю іноземної валюти на одному валютному ринку з одночасним продажем її на іншому валютному ринку. Вони відкривають протилежні позиції щодо однієї валюти на різні (однакові) строки на одному чи кількох взаємозв'язаних ринках, зменшуючи величину валютно-курсового ризику, арбітражерів.
 • - Трейдери купують валюту за дорученням та за рахунок клієнта в торговому залі біржі за комісійну винагороду.

Укладення деривативів здійснюється на організованому та неорганізованому ринках. При цьому форвардні та своп-операції в основному здійснюються комерційними банками, а торгівля опціонами та ф'ючерсами реалізується на біржовому сегменті валютного ринку. Курс здійснення термінових угод зазвичай відрізняється від курсу спот на величину дисконту або премії, тобто знижки або надбавки до існуючого спот-курсу.

Це пов'язано з необхідністю прогнозування термінового курсу: аналізуються фактори, що впливають на величину валютного курсу, і виводиться орієнтовний курс валюти в майбутньому, який коригується залежно від ринкової ситуації. Спред між курсом покупки і курсом продажу валюти на термін зазвичай вище, ніж при операціях спот, що пов'язано з більш високим рівнем валютного ризику, що виникає при проведенні термінових операцій.

Максимальний обсяг торгівлі на термінових ринках припадає на долар США, євро, канадський долар, фунт стерлінгів і ієну.

 
<<   ЗМІСТ   >>