Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АУДИТ ВНУТРІШНІХ СТАНДАРТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Мета і напрями експертизи загальних документів підприємства

При здійсненні аудиту загальних документів підприємства аудиторська фірма повинна виділити для себе щонайменше чотири напрями перевірки:

 • 1) аудит установчих документів.
 • 2) аудит формування статутного (зареєстрованого) капіталу,
 • 3) аудит розрахунків із засновниками,
 • 4) аудит оподатковування при формуванні статутного (зареєстрованого) капіталу і при розрахунках із засновниками.

Перший напрям припускає перевірку юридичних основ на право функціонування економічного суб'єкта відповідно до чинного законодавства. Другий напрям — це перевірка правильності та своєчасності формування статутного (зареєстрованого) капіталу. Третім є перевірка правильності формування статутного (зареєстрованого) капіталу, проміжних і остаточних розрахунків із засновниками (учасниками). Четвертий — це перевірка нарахування і виплати дивідендів, податків та інших обов'язкових платежів, які виникли за розрахунками із засновниками (учасниками).

Необхідно нагадати, що нормативні документи щодо обліку будь-якого об'єкту чи групи об'єктів умовно можна розподілити на дві частини:

 • 1. Загальні документи, притаманні всім об'єктам або їх більшості (на них зупинятися не будемо — див. п. 2. Підтеми 7.1 Модуля II (їхній перелік включає 16 документів);
 • 2. Документи, в яких відображаються вимоги саме до визначеної групи об'єктів (тут і далі нумерація документів цієї групи починається з 17-ї позиції).

Документами щодо внутрішніх стандартів, що регулюють діяльність підприємства є:

 • 1) Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. № 851-ІУ (зі змінами і доповненнями);
 • 2) Про затвердження Державного класифікатора України (КВЕД) ДК 009:2005: Наказ Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375 (для звітності по 2013 рік включно);
 • 3) Національний класифікатор України "Класифікація видів економічної діяльності" ДК 009:2010: Наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457 (зі змінами та доповненнями) (для звітності, починаючи з 1-го кварталу 2014 р.);
 • 4) Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-ІП (зі змінами і доповненнями);
 • 5) Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства [11];
 • 6) Про облікову політику. Лист Міністерства фінансів України від 21.12.2005 р. № 31-34000-10-5/27793;
 • 7) Щодо визначення суттєвості інформації. Лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

Аудит установчих документів

Під час аудиторської перевірки економічного суб'єкта, аудитор повинен провести аудит установчих документів не тільки на відповідність чинному законодавству, але й на наявність і повноту відомостей, які дозволяють:

 • 1) здійснювати діяльність економічного суб'єкта;
 • 2) проводити розрахунки;
 • 3) виконувати зобов'язання;
 • 4) формувати статутний та інші види капіталу;
 • 5) уточнювати розрахунки із засновниками;
 • 6) визначити правові та податкові наслідки угод тощо.

Крім того, необхідно пам'ятати, що отриману під час експертизи установчих документів інформацію аудитор може використовувати при перевірці інших ділянок і операцій обліку. Тому аудиторові у своїх робочих документах варто визначити вплив отриманої інформації на формування думки при складанні звіту незалежним аудитором щодо достовірності звітності.

У процесі експертизи установчих документів необхідно встановити наступне:

 • - структуру керування економічним суб'єктом і повноваження керівників усіх рівнів при прийнятті відповідних управлінських рішень;
 • - своєчасність внесення змін в установчі документи (якщо вони були);
 • - види діяльності економічного суб'єкта;
 • - засновників економічного суб'єкта;
 • - розмір статутного (іншого зареєстрованого) капіталу і частки кожного засновника;
 • - адекватність методів оцінки внесених засновниками часток в статутний капітал у натуральній і нематеріальній формах;
 • - своєчасність внесення засновниками своїх часток у статутний капітал;
 • - розмір і вид внесення засновниками своїх часток у статутний капітал;
 • - правильність оформлення первинних документів по внесках у статутний капітал;
 • - організаційно-правову форму економічного суб'єкта (публічне чи приватне акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю і т.д.);
 • - чи відноситься до малих підприємств економічний суб'єкт;
 • - чи передбачено в статуті здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
 • - чи визначено рахунки, які має право відкривати економічний суб'єкт в установах банків;
 • - чи передбачено в статуті створення резервного й додаткового капіталу;
 • - чи має право економічний суб'єкт створювати на території України і за кордоном філії, представництва та інші структурні підрозділи, виділені на самостійний баланс;
 • - наявність чинної ліцензії на здійснення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно чинного законодавства;
 • - порядок розподілу прибутку, що залишився в розпорядженні економічного суб'єкта за підсумками року після сплати обов'язкових платежів;
 • - правильність нарахування доходів засновників і акціонерів, порядок утримання податку на доходи фізичних осіб;
 • - правильність оформлення бухгалтерської документації та складання бухгалтерських проведень з формування статутного капіталу;
 • - відповідність записів у первинних документах записам у регістрах бухгалтерського обліку по рахунках і їх відповідність даним звітності.
 
<<   ЗМІСТ   >>