Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Перевірка достовірності показника собівартості продукції

Для визначення собівартості випущеної продукції має важливе значення правильне рахування залишків незавершеного виробництва.

Залишки незавершеного виробництва оцінюються за фактичною собівартістю в розрізі калькуляційних статей витрат, за винятком статті "Втрати від браку" і деяких інших статей, що відносяться, як правило, повністю на товарну продукцію. В окремих галузях промисловості з коротким циклом технологічного процесу як виняток допускається оцінка незавершеного виробництва тільки за фактичною собівартістю сировини, матеріалів чи напівфабрикатів, виходячи із запланованої кількості.

До складу незавершеного виробництва не повинні входити матеріали і покупні напівфабрикати, які не підлягали обробці, відходи, які не здані на склад, і т. ін.

Джерелом перевірки є матеріали інвентаризації незавершеного виробництва. Необхідна також взаємна звірка звітних показників про витрати на виробництво.

Зразок

Аудиторська фірма_________________________________

Суб'єкт господарювання ____________________________

Період перевірки __________________________________

Термін перевірки ___________________________________

ТЕСТ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА

№ з/п Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю Примітки
так ні інф. відсутня
1 2 3 4 5 6 7
1. Чи щомісячно проводяться інвентаризації незавершеного виробництва?
2. Чи не містить у собі залишок рахунка 23 не списані з будь-яких причин витрати на продукцію, виготовлену раніше, за анульованими замовленнями, за припиненими роботами?
3. Чи фіксуються в окремих описах матеріальних запасів сировина та матеріали, що знаходяться біля робочих місць, але ще не оброблялися?
4. Чи визначається кількість сировини і матеріалів, що входять до складу неоднорідної маси або суміші в незавершеному виробництві, згідно з технічними розрахунками в порядку, передбаченому галузевими інструкціями з питань планування, обліку та калькулювання собівартості продукції?
5. Чи складаються інвентаризаційні описи окремо кожним цехом (відділом, дільницею) та в одиночному виробництві за кожним виробом?
6. Чи складається окремий опис на виявлені в незавершеному виробництві остаточно забрако-вані деталі?

Виконав_______________________________

Перевірив _____________________________

Ознайомився___________________________

Майже в усіх галузях промисловості при виробництві основної продукції отримують супутню продукцію і зворотні відходи. Недостовірна оцінка відходів та супутньої продукції може призвести до перекручення показника собівартості продукції. Відходи повинні оцінюватись, як правило, за цінами їх можливої реалізації чи використання на підприємстві.

Зразок

Аудиторська фірма_____________________________

Суб'єкт господарювання_________________________

Період перевірки_______________________________

Термін перевірки_______________________________

ТЕСТ ОБЛІКУ ЗВОРОТНИХ ВІДХОДІВ

№ з/п

Зміст питання

Варіант відповіді Оліїш а системи внутрішнього контролю

Примітки

так ні інф. відсутня
1 2 3 4 5 6 7
1. Чи оцінюються зворотні відходи
за ціною їх можливого використання?
2. Чи не відносять до відходів залишки матеріальних ресурсів, які відповідно до встановленої технології передаються до інших цехів як повноцінні матеріали для виробництва інших видів продукції?
3. Чи не відносять до відходів супутню продукцію, перелік якої встановлюється в галузевих методичних рекомендаціях з обліку собівартості?
4. Чи складаються інвентаризаційні описи окремо кожним цехом (відділом, ділянкою) на зворотні відходи?

Виконав ______________________

Перевірив _____________________

Ознайомився___________________

Окремі підприємства допускають списання на виробництво недостач матеріалів, виявлених при проведенні інвентаризації, неправильний розподіл відхилень фактичних цін між матеріалами, списаними на виробництво, і залишками матеріалів на складі, що призводить до неправильного визначення собівартості продукції.

Необхідно з'ясувати, чи повністю входять до собівартості продукції нараховані амортизація основних засобів і знос малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 
<<   ЗМІСТ   >>