Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Яким має бути програмне забезпечення проектів у капітальному будівництві?

Серед вимог будівельних компаній з подібного роду програмним комплексам практично завжди фігурують різні елементи. Необхідно використовувати всі ці елементи системно:

  • — розробка календарних графіків виробництва робіт з підтримкою різних рівнів ієрархій. Побудова графіка потреб у ресурсах, графіка витрачання грошових коштів на проект в цілому і на окремий вид робіт, ресурсів — планування ресурсного забезпечення;
  • — можливість планування широкого спектру ресурсів: як виконавців і механізмів (поновлюваних ресурсів), так і матеріалів (витрачених ресурсів);
  • — програмування різних варіантів планування — при жорстких часових обмеженнях і при обмежених ресурсах. Варіювання цих способів допоможе знайти найбільш вдалий компроміс: "швидше — дешевше";
  • — знаходження найбільш "економного" варіанта реалізації проекту за рахунок оптимізації вартісних характеристик проекту при проведенні проекту в різні терміни, залученні інших ресурсів;
  • — аналіз розподілу витрат на елементи об'єкта, на будівельні роботи різних типів у відповідності зі структурою статей витрат;
  • — інтеграція в корпоративні інформаційні системи, можливість імпорту-експорту даних у програми складання будівельних кошторисів, складські, бухгалтерські програми.

Для вирішення подібних завдань пропонується використовувати спеціальний клас програмного забезпечення — системи календарного планування і контролю реалізації проектів або по іншому системи управління проектами.

Отже, ці системи забезпечують підтримку основних процесів тимчасового, ресурсного і вартісного планування і контролю на основі алгоритмів мережного планування, методу критичного шляху, методу освоєного обсягу тощо.

У чому переваги використання програмних засобів в управлінні проектами у капітальному будівництві?

Переваги використання пропонованої системи управління проектом на етапі реалізації проекту полягають у тому, що такі системи дозволяють зберігати у своїй моделі проекту планові показники по проекту (терміни, вартості, об'єми і т.д.) і вводити фактичні дані по ходу реалізації проекту. Звичайно ж, вихідний календарний план "пливе".

Але система дозволяє побачити ці відхилення, оцінити їх наслідки на проект в цілому, програти і вибрати оптимальний варіант реакції на зміни, при необхідності перепланувати решту проекту з урахуванням нових реалій, оперативно внести зміни в документацію по проекту. Саме на цьому етапі система проявляє свої кращі якості — модель проекту "живе" разом з реальним проектом. Менеджер проекту отримує в свої руки інструмент не тільки контролю за доконаними подіями, але і можливість прогнозування майбутніх. У той же час, зручні, прості засоби генерації звітності по проекту дозволяють легко довести необхідну інформацію по проекту до усіх зацікавлених осіб у необхідній формі.

Найбільш складними в цьому випадку є проблема забезпечення достовірними і своєчасними даними для відстежування поточного стану проекту. Пропонується вирішити це як адміністративними, так і економічними заходами, так само як і проблему безпеки.

Стадія завершення проекту часто є найбільш напруженою, як з точки зору термінів виконання проекту, так і з фінансової сторони. І в цих випадках найбільша користь від використання системи управління проектами — можливість проведення оперативного аналізу.

Крім того, на етапі завершення проекту систему управління проектом пропонується використовувати як інструмент для накопичення статистичних даних (опис ресурсів, бази даних внутрішніх розцінок будівельної компанії, типові набори робіт, вартісні оцінки і т.д.) Використання цієї статистики і баз даних дозволить надалі істотно підвищити якість планування та управління проектами, а так само знизити трудовитрати на підготовку проектів управління будівництвом і тендерних пропозицій.

Є очевидним, що кожен наступний проект, реалізований із застосуванням систем календарного планування і контролю, підтверджує і поглиблює найбільш оптимальні внутрішньо-корпоративні стандарти управління проектами.

Успішне функціонування системи управління будівництвом, засноване на використанні програмних засобів календарного планування і контролю, істотним чином залежить від повноти та достовірності вихідних даних. Тому пропонується використовувати вже функціонують у різних формах інформаційні системи (бухгалтерські, кошторисні системи, програми матеріального обліку тощо), в рамках яких більша частина інформації вже існує. Необхідно об'єднати і взаємодоповнюючи інформаційні потоки, породжувані різними системами.

 
<<   ЗМІСТ   >>