Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Експертиза товарів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні терміни, які використовуються в товарознавчій експертизі

При проведенні експертизи товарів, дослідженні їх властивостей і показників якості, які впливають на їх формування, в товарознавчій та експертній практиці використовується така термінологія:

 • - товар — будь-яка річ, що на момент надходження в обіг повинна бути виокремлена з-поміж інших за визначальними ознаками для конкретного договору купівлі-продажу;
 • - номенклатура товару — сукупність усіх асортиментних груп товарів та товарних одиниць, що пропонуються для продажу конкретним суб'єктом ринку;
 • - вимоги до товару — сукупність якісних і кількісних характеристик товару, які відображають уявлення його споживачів про необхідну цінність товару у разі використання його за призначенням, у встановлених умовах обігу і споживання;
 • - властивість товару — об'єктивна особливість товару, яка проявляється у сфері товарного обігу, споживання або експлуатації;
 • - споживна властивість товару — властивість товару, яка обумовлює його корисність і здатність задовольняти потреби споживачів і проявляється в процесі споживання;
 • - асортимент — набір товарів різних груп, підгруп, видів і різновидів, що об'єднуються за певною споживною, торговою або виробничою ознакою для характеристики товарної маси в різних умовах;
 • - експертна оцінка — сукупність операцій з вибору комплексу або одиничних характеристик споживчих товарів, визначення їх дійсного значення і підтвердження експертами відповідності їх встановленим вимогам;
 • - якість продукції — сукупність властивостей і характеристик продукції (послуг), які надають продукції або послугам здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби;
 • - якість виготовлення (експлуатації) — сукупність властивостей процесу виготовлення продукції, від яких залежить відповідність процесу і його результатів установленим вимогам;
 • - кількість — числове значення величини, що виражає розмір величини у конкретних одиницях вимірювання;
 • - сорт — градація товару певного виду за одним або декількома показниками якості, встановлена нормативними документами;
 • - партія продукції (товару) — визначена кількість товару одного виду, типу, сорту, виробленого або пред'явленого водночас;
 • - еталон товару — зразок товару для порівняння з аналогічним за призначення та виглядом екземпляром;
 • - зразок товару — одиниця товару, яку вибирають для демонстрування, ознайомлення, порівняння з еталоном, контролю, аналізу, випробування, оцінювання якості;
 • - проба — визначена кількість продукції або товару, взятого для проведення аналізів. Розміри, правила і методи її відбору, а також правила проведення аналізів установлюються стандартами, інструкціями та іншими нормативними документами;
 • - виїмка — визначена кількість продукції або товару, відібраного за один прийом спеціальними інструментами і призначена для складання вихідного зразка;
 • - вихідний зразок — зразок, складений з усіх виїмок, відібраних з різних місць однієї партії товару, який безпосередньо підлягає дослідженням (випробуванням);
 • - середній зразок — частина вихідного зразка, відібрана згідно нормативного документа і призначена для дослідження;
 • - недолік товару — будь-яка невідповідність товару вимогам нормативних документів, умовам договорів або вимогам, які пред'являють товару, а також невідповідність товару, яку про нього надав виробник;
 • - товарний вигляд продукції — зовнішній стан продукції, який відповідає вимогам нормативної документації щодо реалізації у сфері обігу;
 • - нестандартний товар — показники, які характеризують його, виходять за межі норм (волога, розміри вище встановленої норми);
 • - несортний товар — невідповідність показників якості товару мінімальним нормам, які встановлені нормативною документацією, внаслідок чого він не може бути віднесений до найнижчого сорту;
 • - брак товару — товар, показники якості якого не відповідають нормативним і який не може використовуватися за своїм призначенням;
 • - забраковано — результат експертизи (контролю) якості товару, яким визначається неможливість його використання за своїм призначенням;
 • - знижено в сортності — результат експертизи (контролю) якості товару, переведеного з більш вищого сорту до нижчого;
 • - товарна експертиза — незалежне перевіряння якості та кількості товару компетентними спеціалістами на замовлення зацікавленої юридичної або фізичної особи;
 • - товарознавча експертиза — незалежне дослідження об'єкта експертизи, впроваджене компетентним спеціалістом (експертом) на підставі об'єктивних фактів і з метою одержання достовірного рішення щодо поставленого завдання;
 • - замовник експертизи — суб'єкт господарської діяльності, який зацікавлений у проведенні експертизи та замовляє її проведення;
 • - організатори експертизи — палати, які на підставі заявки замовника організують проведення експертизи;
 • - робочий журнал — робочий журнал експерта для записів результатів експертизи.
 
<<   ЗМІСТ   >>