Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Валютні операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Опціонні операції

Опційна угода (від нім. option, лат. optio) означає вибір. Згідно ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про оподаткування прибутку підприємств (ст. 1) м. Київ, 28 грудня 1994 року N 334/94-BP опціон - це стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту.

Мета опційної торгівлі (опційних угод) - уникнути ризику, пов'язаного з торгівлею ф'ючерсними контрактами. Вона дає змогу торговцю заздалегідь визначити максимальну величину свого ризику й торгувати опціонами, не виходячи за межі цього ризику.

Щоб зрозуміти суть опціонної операції наведемо приклад: фермер хоче продати 10 га землі по 1 тис. доларів за 1 га, а підприємець хоче купити цю землю за вказаною ціною, але в нього в даний момент немає грошей, щоб розрахуватись, хоча він передбачає, що через шість місяців гроші в нього будуть. Проте за ці б місяців земельна ділянка може бути продана або можуть підвищитися ціни на землю. Бажаючи застрахуватись, підприємець пропонує фермеру укласти контракт, згідно з яким фермер бере на себе зобов'язання чекати 6 місяців, а підприємець платить фермеру за чекання по 50 доларів за 1 га (всього 500 доларів) і одержує право купити землю в будь-який момент протягом шести місяців (ціна опціону дорівнює 5 % ціни землі).

Продавши опціон, фермер взяв на себе зобов'язання протягом 6 місяців землю нікому не продавати. Купивши опціон, підприємець набув права купити землю за визначеною ціною, але він не зобов'язаний це робити.

Якщо за вказаний період ціна на землю знизиться до 800 доларів а 1 га, то підприємець може відмовитись від свого права й купити землю дешевше (вона йому обійдеться в 850 доларів за 1 га). Якщо ціна підвищиться до 1500 доларів за І га, то він вимагатиме від фермера, і той зобов'язаний буде продати йому землю по 1000 доларів за 1 га. При цьому підприємець, сплативши опціон в 500 доларів, виграє (зекономить) 4500 доларів: ((1500-1000) х 10-500).

В опціонній угоді, котра укладається між двома учасниками, зазначають кількість та вид базових активів, що є предметом купівлі або продажу, дату виконання угоди чи період між двома датами, протягом якого може бути виконана угода, фіксують ціну виконання. Одна сторона купує опціон за винагороду, яка називається опціонною премією, одержує право вибору і стає власником опціону. Друга сторона продає або виписує опціон, тобто надає право вибору, за що отримує премію. Для продавця опціон є зобов'язанням виконати умови контракту, якщо покупець вирішить його реалізувати. Продавець опціону бере на себе ризик зміни ціни активу за компенсацію у вигляді опціонної премії. Покупець опціону не повністю звільняється від ризику, але обмежує його рівень розміром премії. Покупець опціону може вийти з угоди трьома способами:

 • - здійснити своє право і пред'явити опціон до виконання;
 • - продати опціон третій стороні;
 • - знехтувати правом, наданим опціоном.

Датою закінчення опціону називають дату, на яку опціон може бути виконаний, проданий або куплений.

Опціон може бути виконаний лише за тією ціною, яка зафіксована при укладанні угоди. Ця ціна називається ціною виконання опціону, або ціною страйк.

Премія (ціна) опціону складається з суми його внутрішньої (справжньої) й тимчасової (часової) вартості, на яку впливають нестабільність ситуацій, різниця між ціною угоди й основною ціною, відрізок часу до закінчення строку опціону.

Вартість купівлі опціону (премія) визначається як відсоток від суми опціонної угоди або як абсолютна сума за одиницю валюти. Вартість опціону є договірною величиною і залежить від обсягів купівлі-продажу валют, виду валют, поточного валютного курсу та ціни виконання опціону.

Внутрішня (справжня) ціна - це різниця між ринковою ціною продукції й ціною угоди на опціон.

Справжня вартість відповідає потенційному доходу, який володар опціону отримав би, здійснивши операцію на поточному ринку і на терміновому ринках. Наприклад, за поточного курсу ЕІЖ/иБО - 1,1200 та ціні виконання 1,1300 покупець опціону "на продаж" валюти міг би купити її за курсом 1,12 та перепродати за курсом 1,13. Його прибуток становив би 0,0100 дол. США на кожному євро. Тому мінімальне значення премії опціону становитиме 0,0100 євро від суми опціону.

Справжня вартість опціону залежить від різниці між ціною виконання і строковим курсом.

Наприклад, поточний курс ЕІЖ/СНР - 1,3500; шестимісячний форвардний курс ЕІЖ/СИГ = 1,50; ціна виконання шестимісячного опціону ЕІЖ/СНР = 1,40. Згідно з цими даними справжня вартість опціонів буде такою: для американського опціону на купівлю - 0,1000 (1,5000-1,4000); для американського опціону на продаж - 0,0500 (1,4000-1,3500); для європейського опціону на купівлю - 0,1000 (1,5000-1,4000); для європейського опціону на продаж - 0,0000; оскільки шестимісячний форвардний курс більший, ніж ціна виконання.

Часова вартість є другою складовою вартості опціону, що пов'язана з вартістю особливих переваг від володіння опціоном. Здебільшого вона залежить від двох параметрів:

 • - уразливості валюти: чим уразливіша валюта, тим вигідніше мати опціон, що захищає від коливань курсу;
 • - терміну виконання опціону: чим більший строк виконання опціону, тим більше шансів у його володаря реалізувати опціон, тому премія опціону збільшиться. Вважається, що премія для валюти з незначними коливаннями збільшується на 50%, якщо строк виконання зростає вдвічі.

Клієнт придбав у банку опціон CALL за доларами США на суму 1000 дол. Термін дії опціону - 30 днів, ціна виконання USD/UAH в 7,70. Спот-курс на дату придбання опціону становить USD/UAH в 7,80. Опціонна премія дорівнювала 300 грн. Необхідно знайти внутрішню та часову вартість даного опціону.

Розв'язання

Внутрішня вартість становить 100 грн.:

(7,80-7,70) o 1000 = 100.

Часова вартість - 200 грн. (300-100 = 200).

Такий розрахунок придатний для клієнта, коли опціонна премія вже відома. Тоді часова вартість обчислюється як різниця між опціонною премією та внутрішньою вартістю опціону. Для банку процес розрахунку часової вартості значно складніший і враховує вплив цілого ряду факторів на зміну валютних курсів. У цьому прикладі можна дійти висновку, що банк прогнозував зміну курсу гривні до долара протягом місяця до рівня USD/UAH = 8,00:

-7,70)-1000 = 300 (грн);

х = 8,00.

Клієнт одержить прибуток за опціоном у разі, якщо курс долара підніметься вище прогнозованого банком рівня. Якщо клієнт скористається опціоном при курсі USD/UAH = 8,00, то ні покупець, ні продавець опціону не матимуть прибутків. А якщо у момент реалізації опціону курс перебуватиме в інтервалі від 8,00 до 7,70 грн. за долар, то прибуток одержить банк [22].

Взагалі на вартість опціону впливають:

 • - ціна реалізації;
 • - поточний курс;
 • - терміновий курс;
 • - строк виконання;
 • - уразливість валюти.

Для визначення премії опціону використовують модель Блека-Шоулза. Зауважимо, що формули Блека-Шоулза непридатні для розрахунків на звичайному калькуляторі. Для цієї мети використовують спеціальні програми - опціонні калькулятори.

Опціонні угоди можна класифікувати залежно від:

 • - типу базисного активу
 • - ринків обігу;
 • - прав та обов'язків учасників опціонної угоди;
 • - від співвідношення поточної ціни та ціни виконання опціону:
 • - терміну виконання;
 • - типу покриття.
 • 1. Залежно від типу базисного активу (валюта, акції, індекси, цінні папери, кредити, ф'ючерсні контракти і т. ін) розрізняють такі види опціонних угод
 • o Опціонні угоди з товарами.
 • o Опціонні угоди з цінними паперами.
 • o Валютні опціони.
 • o Процентні опціони.

Валютний опціон - двостороння угода про передачу прав (для покупця) і зобов'язання (для продавця) купити чи продати визначену суму іноземної валюти за фіксованим курсом в узгоджену дату або термін.

Основні різновиди валютних опціонів

 • o Опціони на споти (options on spots). Американський колл (call) на спот - це контракт між покупцем та райтером (writer), тобто емітентом опціона. Покупець платить райтеру ціну (премію) за право (але не зобов'язання) купити обумовлену кількість валюти за обумовленою ціною (exercise або strike price) в обмін на іншу валюту в обумовлений період. Наприклад, колл на фунти стерлінгів може надати право купити валюту в будь-який момент часу з моменту підписання контракту до суботи напередодні третьої середи березня, червня, вересня чи грудня. Американський пут, що є симетричним, надає право продавати валюту. Європейські опціони виконуються тільки у визначені дати.
 • o Опціони на ф'ючерси (options on futures). Бувають тільки американські. Об'єктом контракту у даному разі є ф'ючерс. Ф'ючерсний контракт виконується в будь-яку дату обумовленого періоду, і держатель опціона колл отримує в цей момент весь належний йому за цей період прибуток. Останній перераховується зі створеного для цієї мети накопичуваного рахунку.
 • o Ф'ючерсні опціони (futures-type options). Покупець колл а дає згоду щоденно платити райтеру суми, що відповідають здешевленню ринкової вартості колла, а райтер - платити покупцю у разі подорожчання колла. Додатково до цього райтер надає покупцю право купити обумовлену кількість валюти за договірною ціною. Пут є симетричним.

Щодо особливостей виписування валютних опціонів, принципів ціноутворення на ринку та інших параметрів даних фондових дериватів можна сказати, що це є чи не найскладніші з існуючих на сьогодні валютних інструментів.

Торгівля валютними опціонами проходить на валютній ф'ючерсній біржі, тому в правилах торгівлі цими цінними паперами діють єдині положення.

Недоліки валютних опціонів [6]:

 • - їх вартість;
 • - необхідність попередньої оплати;
 • - відсутність обігу позабіржових опціонів;
 • - опціони неможливо отримати для всіх валют, хоча позабіржові опціони доступні для будь-якої вільно конвертованої валюти.

Особливе місце серед опціонів займають угоди за відсотковими ставками.

Опціон відсоткових ставок - це угода, яка дає право покупцеві на одержання кредиту за ставкою, що не перевищує фіксованої верхньої межі, або право інвестування коштів під ставку, не нижчу за встановлену нижню межу, у деякий момент часу в майбутньому або протягом наперед визначеного періоду.

Опціони відсоткових ставок у механізмі дії та реалізації дещо відрізняються від інших видів опціонів і мають самостійні назви, а саме: cap (кеп), floor (фло), collar (кол ар). Терміни дії угод cap, floor, collar різноманітні - від кількох місяців до десятків років, ринок позабіржовий. Умови більшості контрактів прив'язані до відсоткових ставок за державними цінними паперами, комерційними векселями, кредитами для першокласних позичальників (прайм-ставка) або до ставки LIBOR. Більшість дилерів опціон них угод за відсотковими ставками - це комерційні та інвестиційні банки. Оскільки дилери і продають, і купують опціони, то їх прибуток утворюється за рахунок різниці між цінами купівлі і продажу [6].

Cap - це двостороння угода, яка надає право покупцеві опціону на одержання компенсації в разі перевищення ринкової ставки над попередньо зафіксованим рівнем відсоткової ставки в розрахунку на умовну суму протягом певного періоду в майбутньому.

Floor - це угода, яка надає право її покупцеві одержати компенсацію у разі зменшення ринкових ставок нижче за попередньо обумовлену відсоткову ставку в розрахунку на певну суму протягом деякого періоду в майбутньому.

Collar - це угода, яка передбачає одночасну купівлю cap і продаж floor і застосовується з метою захисту позичальника в умовах плаваючих відсоткових ставок від їх підвищення за вартістю нижчою, ніж вартість

звичайного cap. Щоб отримати такий захист, як collar, позичальник купує cap з установленою максимальною межею, яка перевищує поточні ставки, та одночасно продає floor з обумовленою нижньою межею, яка звичайно нижча за поточні ставки.

Премія від продажу floor дозволяє знизити вартість придбання угоди cap. Отже, захист типу collar коштуватиме позичальникові значно дешевше, ніж звичайний захист cap. Чим меншою є різниця між мінімальною ставкою floor і поточними ринковими ставками, тим більшою буде премія за угодою, floor, яка спрямовується на покриття вартості cap. Отже, вартість collar обчислюється як різниця між премією cap і премією floor. Чиста премія collar може бути додатною або від'ємною залежно від прогнозу динаміки відсоткових ставок, а також від схильності до ризику позичальника та кредитора на момент укладення контракту.

 • 2. Залежно від місця продажу опціони поділяють на біржові, що вільно перебувають в обігу, та позабіржові:
  • o Біржові опціони продають і купують опціонні біржі. Вони стандартизовані за певними видами валют, сумами й термінами виконання і тому можуть перебувати в обігу на вторинному ринку. Термін поставки у таких опціонах визначено біржею і не може бути змінений. Дата виконання опціонних контрактів є чітко зафіксованою вартість (тобто для банку має сенс виплатити деяку суму для ліквідації опціону).

Позабіржові опціони є низьколіквідними, вторинний ринок доволі вузький. Контракти на позабіржовому міжбанківському ринку укладаються за допомогою брокерів або дилерів, гарантію виконання бере на себе брокерська компанія. З розвитком біржової торгівлі опціонами обсяг позабіржового ринку скоротився.

Біржова торгівля опціонами відкрилася у США 1973 року на Чиказькій Біржі опціонів. Спочатку це були 16 опціонів на прості акції, які були на той час предметом активних торгів. Операції з опціонами на державні цінні папери розпочалися 1982 року. Завдяки високій ліквідності біржових опціонів та їх доступності біржова торгівля приваблива для учасників ринку.

Біржова торгівля опціонами за технікою багато в чому схожа на ф'ючерсну торгівлю. Біржові опціони мають стандартні суми та строки дії угоди, які збігаються з відповідними умовами ф'ючерсних контрактів. Терміни дії більшості біржових опціонів закінчуються в березні, червні, вересні та грудні. Клірингова палата біржі дає гарантію виконання всіх опціонних угод, якими торгують на даній біржі. Біржові опціони, як і ф'ючерси, є високоліквідними похідними фінансовими інструментами.

Для участі в торгах учасник ринку має відкрити рахунок у брокерській фірмі і зробити гарантійний внесок. За наказом клієнта брокер купить чи продасть зазначену кількість опціонів будь-якого типу. Після здійснення операції купівлі опціону клієнт займає довгу, а після операції продажу - коротку позицію. Позиції можуть бути закриті укладанням офсетної угоди в будь-який момент часу або виконанням опціону в зазначені терміни. За проведення операцій з опціонами на біржі клієнт виплачує брокерській фірмі комісійну винагороду. Щодня клірингова палата провадить взаєморозрахунки за всіма відкритими позиціями учасників біржової торгівлі опціонами. Умови біржової торгівлі опціонами змінюються від біржі до біржі. Опціонні контракти використовуються здебільшого великими банками та фірмами у провідних фінансових центрах торгівлі. Невеликі банки та компанії віддають перевагу дешевшим інструментам хеджування. Опціонна торгівля доступна як юридичним, так і фізичним особам [22].

 • 3. Залежно від прав та обов'язків учасників опціонної угоди розрізняють опціон "колл" (CALL) і опціон "пут" (PUT):
  • - Опціон "CALL" дає його власникові право купити актив.
  • - Опціон "PUT" дає його власникові право продати актив. Права та обов'язки продавця та власника опціонів подано в таблиці 12.2

Таблиця 12.2. Права й зобов'язання при здійсненні угоди з опціонами

Суб'єкт угоди

"Колл"

"Пут"

Покупець або власник

Право купити

Право продати

Продавець

Зобов'язання продати, якщо власник використовує право купити

Зобов'язання купити, якщо власник використовує право продати

Таблиця 12.3. Вартість опціону колл та пут

Вартість опціону колл та пут

 • 5. Залежно від терміну виконання виділяють такі види опціонів:
  • - Американський тип, згідно з яким опціонна угода може бути реалізована власником у будь-який момент протягом усього терміну дії опціону;
  • - Європейський тип - опціонна угода може бути виконана лише після завершення терміну дії опціону;
  • - Азійський тип - опціон виконується за середньозваженою ціною за весь період дії опціонної угоди з часу її купівлі.

Ці назви не пов'язані з місцем укладення опціонів. Як в Америці, так і в Європі організовують торги як американськими, так і європейськими опціонами.

В Україні переважно використовуються європейські опціони.

 • 6. Залежно від типу покриття продавець може виписати покритий чи непокритий опціон:
  • - покритий опціон означає, що його продавець володіє базисним активом по опціону (необхідна частина якого зберігається у брокера) чи необхідною кількістю коштів на брокерському рахунку;
  • - непокритий опціон означає, що продавець не має базисного активу чи коштів, і у даному випадку необхідним є формування грошової застави.

Опціон, як ніякий інший фінансовий інструмент, дає дуже широкі можливості для побудови різноманітних стратегій. Найпростіші стратегії полягають у комбінуванні рівновеликих позицій за базовим активом і за опціонами. Складніші комбінації - пари опціонів колл або пут на один і той самий актив і з однією і тією ж датою закінчення.

У сучасній практиці широко використовуються наступні опціонні стратегії:

 • 1. Стратегії поєднання опціонів з активами.
 • 2. Стредл.
 • 3. Стреп.
 • 4. Стріп.
 • 5. Спред.

Стратегії поєднання опціонів з активами. Існують такі стратегії, які використовують для хеджування відкритих позицій за базовим активом:

 • o Довга позиція за активом і коротка за опціоном колл. Вони еквівалентні короткій позиції за опціоном пут. Тут і надалі еквівалентність слід розуміти, як рівність прибутків/збитків еквівалентних позицій.
 • o Коротка позиція за активом і довга за опціоном колл (обмежує збитки при зростанні спот-курсу базового активу і забезпечує прибутки при його падінні). Еквівалентна довгому опціону пут.
 • o Довга позиція за активом і опціоном пут (обмежує збитки при падінні курсу і забезпечує прибутки під час зростання). Еквівалентна довгому опціону колл.
 • o Коротка позиція за активом і за опціоном пут. Еквівалентна короткому опціону колл.

Розглянемо докладніше стратегію "Довгий актив і довгий пут". Вона використовується для запобігання втратам при зниженні курсу активів нижче певного рівня, який фіксується ціною виконання. Саме обмеження збитків, а не прибутки від зростання курсу, є провідним мотивом використання цієї стратегії. Якби інвестор розраховував на зростання курсу, то він використав би формально еквівалентну стратегію - "Довгий колл". Вона дає змогу в разі перевищення спот-курсом значення ціни виконання, придбати актив за опціон ним контрактом і продати його на спот-ринку з прибутком.

Приклад. Експортовано товарів на суму 1000000 дол. при курсі 7.8 грн за 1 дол. на дату відвантаження товару. У цьому разі, зважаючи на можливе зміцнення гривні протягом майбутніх трьох місяців, можна укласти опціон пут з банком на право продажу вказаної суми через три місяці від дати відвантаження за курсом 7,9 грн за долар. Припускаючи, що премія становитиме 0,12 грн на 1 дол. контракту, знайдемо, що експортер конвертує експортну виручку за курсом, не нижчим від 7,78.

Справді, якщо ринковий курс на дату повернення виручки становитиме 7,95 грн за долар, то підприємство не буде виконувати опціон, і (з урахуванням премії) остаточний курс за двома позиціями буде дорівнювати 7,83 грн за долар. Якщо прогноз зміцнення гривні справдиться і ринковий курс на дату повернення виручки становитиме, наприклад, 7,75 грн за долар, то підприємство скористається опціоном і продасть валюту банку за курсом 7,96. Остаточний курс з урахуванням премії опціону - 7,78 грн за долар.

Аналогічно провідний мотив стратегії "Короткий актив - довгий колл" полягає в обмеженні збитків за рахунок короткої позиції при зростанні курсу базового активу. На валютному ринку це природна стратегія підприємства-імпортера, яке отримує товари або сировину на умовах торговельного кредиту.

Комбінація опціонів, яку називають стредлом, утворюється коллом і путом на один і той самий актив з однією і тією ж ціною виконання і датою закінчення опціонів. Якщо обидва опціони довгі, то кажуть, що це позиція покупця стредла, або довгий стредл. Якщо обидва опціони короткі, то це позиція продавця стредла. Покупець стредла використовує цю стратегію, коли очікуються значні зміни в курсі активу, але напрямок зміни йому невідомий. Позиція забезпечує прибутки при значних змінах курсу і обмежує збитки за стабільного курсу.

Продавець стредла очікує стабільної курсової динаміки, яка приносить обмежені прибутки. При значній зміні курсу збитки теоретично необмежені.

Довгий стредл утворюють при роботі з відносно нестабільними валютами, наприклад з французьким франком. Нехай ціна виконання опціонів пут і колл становить 0,167 дол. за 1 гр. Премія колла - 0,005, а пута - 0,003 дол. на кожен франк контракту. Розмір контракту -250000 гр.

Довгий стредл приносить прибуток при відхиленні курсу за такі межі: ціна виконання ± сумарна премія опціонів. Оскільки сумарна премія за двома контрактами становить 0,008, то прибуток покупець стредлу отримає за умови, що курс франка буде меншим від 0,159 або більшим від 0,167. Якщо курс залишиться в цих межах, то він матиме збитки в обсязі сумарної премії:

0,008 o 250 000 = 2 000 дол.

Часто валютні дилери прогнозують курсову динаміку в межах горизонтального коридору (горизонтальний тренд), обмеженого рівнями опору і підтримки. У цьому разі продаж стредла може принести додатковий прибуток у розмірі сумарної премії. У випадку зміни прогнозу до дати закінчення опціонів позицію можна закрити.

Ще одна комбінація опціонів, яку називають стренглом, відрізняється від стредла тим, що ціни виконання пута і колла не збігаються. Тобто можна сказати, що стредл - це стренгл, у якого збігаються ціни виконання.

Мотиви використання довгого або короткого стренгла ті ж самі, що й для стредла Перевага позиції продавця стренгла полягає в тому, що можна отримати прибуток при ширшому діапазоні коливань курсу. Але ціна виконання опціону колл має бути вищою від ціни виконання опціону пут. Область курсової динаміки, що забезпечує прибуток продавцеві стренгла, перебуває в межах від (ціна виконання пут - сумарна премія) до (ціна виконання колл + сумарна премія). Покупець стренгла отримує прибуток за цими межами. Додатково рекомендується утворювати стренгл з цінами виконання опціонів "out the топеу" - без грошей.

Приклад. Поточний курс франка 0,155, опціон колл з ціною виконання 0,16 і премією 0,002, опціон пут з ціною виконання 0,15 і премією 0,001. Для покупця стренгла прибуток можливий у разі виходу курсу за межі 0,147 і 0,163. Якщо він залишиться в цих межах, то збитки становитимуть 0,003. При цьому прибутки продавця стренгла дорівнюватимуть 0,003- 250000-750 дол.

Складнішими комбінаціями є стреп та стріп. Стреп - це комбінація одного пута і двох коллів з однаковими датами закінчення, але, можливо, з різними цінами виконання. Покупець стрепу (він займає довгу позицію за всіма опціонами) застосовує цю стратегію, якщо більш імовірне зростання курсу (період тренду зростання). Стріп становить один опціон колл і два пута з однією датою закінчення, а ціни виконання збігаються або ні. Стріп купують, коли більш імовірне зниження курсу.

Спреди формують за рахунок опціонів на один і той самий актив, але з різними цінами виконання або датами закінчення. Причому спред складається як з довгих, так і коротких позицій.

Розгляд спредів почнемо з позиції, яка називається спред "бика". Цей спред формується в розрахунку на зростання спот-курсу базового активу. Якщо прогноз справдиться, стратегія принесе обмежений прибуток, а в разі зниження курсу - обмежені збитки.

Цю позицію складають довгий колл (з нижчою ціною виконання) і короткий опціон колл (з вищою ціною виконання). Премія довгого опціону більша від премії короткого через співвідношення цін виконання.

Спред "ведмедя" формують у розрахунку на зниження курсу. Він складається з довгого опціону колл (з вищою ціною виконання) і короткого опціону колл (з нижчою ціною виконання). Формування такого спреду завжди утворює початковий приплив коштів від різниці премій. Якщо прогноз на зниження курсу базового активу підтвердиться, то позиція принесе обмежений прибуток, а інакше - обмежені збитки.

Обернений спред "бика" утворюють короткий опціон пут (з нижчою ціною виконання) і довгий опціон колл (з вищою ціною виконання). Стратегія приймається в розрахунку на зростання курсу і приносить початковий приплив коштів за рахунок різниці премій. У разі зростання курсу прибутки теоретично необмежені. Інакше збитки обмежені ціною активу (падіння його вартості до нуля).

Обернений спред "ведмедя" утворюють довгий опціон пут (з нижчою ціною виконання) і короткий опціон колл (з вищою ціною виконання). Формується на основі прогнозу зниження курсу базового активу, при підтвердженні якого прибутки обмежені ціною активу. Інакше збитки можуть бути теоретично необмежені.

Ми обмежились розглядом тільки наведених вище найпростіших позицій, але справжня кількість можливих варіантів для комбінування опціонів набагато більша.

Отже, порівняно з ф'ючерсними стратегіями хеджування опціонні стратегії більш різноманітні. На відміну від ф'ючерсних стратегій, які фіксують майбутню вартість активу незалежно від напрямку зміни курсу, опціони обмежують несприятливу зміну курсу і дають змогу скористатись зміною курсу в сприятливому напрямку. Іншими словами, вони обмежують ризик втрат і не обмежують можливості отримання прибутку. Опціони також надають більше можливостей для вибору варіантів ціни виконання.

З іншого боку, практика свідчить, що хеджування ризику опціонами дорожче, ніж на ринку ф'ючерсів або форвардів. Загальні принципи купівлі-продажу опціонів:

 • 1. Купівля опціону. Якщо ви очікуєте, що ціна ф'ючерсного контракту на ринку буде падати - купуйте опціон "пут". Якщо ви вважаєте, що ціна буде рости - купуйте опціон "колл".
 • 2. Очікування змін. Закономірно, що ціна опціону залежить від ціни базового активу. А значить, щоб спрогнозувати зміну ціни вашого опціону, ви можете слідкувати за котируваннями ф'ючерса на індекс українських акцій, які в свою чергу залежать від значень індексу. Таким чином, спрогнозувавши рух індексу, ви можете прогнозувати зміни ціни вашого опціону.

Однак такого прогнозу буває недостатньо. Може трапитися так, що при подорожчанні базового активу ціна вашого опціону залишиться незмінною. Вся справа в тому, що ціна опціону залежить ще й від часу. Чим менше часу залишається до дати закінчення терміну опціону, тим менше премія за нього.

Крім цього, ціна опціону залежить не тільки від розміру, але і від коливань цін базового активу. "Наприклад, коли на фінансових ринках зростає невизначеність, то вартість опціонного контракту підвищується, і навпаки, коли хвилювання на ринках знижуються - вартість опціонного контракту знижується".

3. Продаж опціону. Якщо ціна наявного у вас опціону виросла до достатнього, за вашими оцінками, рівня, або якщо ви очікуєте зниження ціни в найближчому майбутньому - ви можете продати контракт і зафіксувати прибуток.

Однак не завжди для того, щоб продати опціон, потрібно попередньо його купити. Продаж опціону - це укладення контракту про майбутню угоду. Продаючи опціон, слід пам'ятати, що в цьому випадку ситуація для вас прямо протилежна купівлі: ви отримуєте фіксований прибуток у розмірі премії за опціоном і потенційно необмежені ризики.

Якщо ви продаєте опціон "пут" (берете на себе зобов'язання купити ф'ючерси на вимогу власника опціону), то у випадку зменшення ціни ф'ючерса, вам доведеться купити його дорожче - за ціною, зафіксованою в контракті. Відповідно, чим більше впаде ціна ф'ючерса, тим більше буде ваш збиток.

Якщо ж ви продаєте опціон "колл" (берете зобов'язання продати ф'ючерси за фіксованою ціною) - то ви несете збитки при подорожчанні ф'ючерсу. Потенційний розмір збитку в цьому випадку залежить від того, чи покритий ваш опціон - чи маєте ви в наявності ті самі ф'ючерси. Якщо покупець опціону звернеться до вас з вимогою продати йому ф'ючерси, які є у вас в наявності, то ваш збиток буде дорівнює розміру неотриманого прибутку, який ви могли б отримати, продавши ф'ючерси за ринковою ціною за вирахуванням премії за опціоном. В іншому випадку вам доведеться купувати ф'ючерси за ринковою ціною, щоб виконати своє зобов'язання за опціоном.

Уникнути збитків ви зможете, завчасно купивши на ринку інший опціон "колл". Однак у цьому випадку ваш прибуток зменшується на розмір премії по придбаному опціону.

На українському фондовому ринку поки існує тільки квартальний опціон, базовим активом якого є ф'ючерсний контракт на індекс Української Біржі. Це опціон американського стилю, його виконання можливо достроково. У систему введені 15 страйків в діапазоні 1900-3500 пунктів.

Опціони в Україні поки обертаються тільки на одній біржі і тільки з одним базовим активом, тому тут вибір у вас не великий.

 
<<   ЗМІСТ   >>