Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік нестач виявлених при прийманні товару

Під час приймання товару може бути встановлена невідповідність його фактичної кількості до даних супровідних товарних документів. Така невідповідність може бути зумовлена наступними однією із таких причин: природні втрати при транспортуванні (бій, бомбаж, усушка, вивітрювання, розтрушування і розпилення тощо); вина підприємства-продавця (у разі недовантаження товару або внаслідок неправильного затарювання); вина транспортного підприємства зумовлена втрата товару під час його перевезення; вина особи - представника покупця, який здійснює супровід товару під час його отримання на складі постачальника.

Втрати товарно-матеріальних цінностей при транспортуванні в межах норм природного убутку включаються до первісної вартості фактично отриманих товарів такого найменування, групи, виду [46,51], тобто за дебетом субрахунку 281 "Товари на складі".

У випадку, якщо доставку товару було здійснено підприємством-продавцем або іншою сторонньою організацією (АТП), на суму виявленої нестачі підприємством-покупцем пред'являється претензія на адресу таких постачальників. Претензії, що пред'являються постачальникам, відображають за дебетом субрахунку 374 "Розрахунки за претензіями", а їх погашення або списання - за кредитом.

Сума пред'явленої постачальнику (перевізнику) претензії визначається виходячи з відпускної ціни товару з урахуванням ПДВ. Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку оприбуткування товарів під час встановлення нестачі з вини постачальника і податкові наслідки залежать від того, на яких умовах було здійснено поставку товарів- на умовах передоплати чи після оплати, також яким чином постачальник буде погашати нестачу - допоставкою товару, якого не вистачає чи поверненням коштів покупцю у випадку раніше здійсненої попередньої оплати за недопоставлений товар.

При доставці товарів власними транспортом або в присутності представника покупця, що супроводжував вантаж при його перевезенні зі складу постачальника вся відповідальність за нестачу товарів під час приймання на складі покупця покладається на відповідальну особу такого підприємства. Пред'явлення нестачі товару з вини матеріально-відповідальної особи відображається на субрахунку 375 "Розрахунки за відшкодування завданих збитків". По дебету субрахунку відображається сума завданого збитку, яку винна особа повинна відшкодувати виходячи із розрахунку розміру збитку, за кредитом погашення розміру завданого збитку шляхом внесення готівки до каси, відшкодування подібними цінностями чи вирахуванням із заробітної плати.

Проте можлива ситуація, коли встановити винну особу на момент виявлення нестачі під час приймання не є можливим. Тому до встановлення винної особи сума виявленої нестачі включається до витрат підприємства-покупця (в дебет субрахунку 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей") з подальшим коригуванням у разі, якщо така особа буде встановлена.

Якщо покупець при розвантаженні виявив товари, яких немає в накладній чи їх фактична кількість перевищує дані накладної, то можливі два випадки подальших дій: покупець погоджується і залишає товар та оприбутковує його на склад на основі акту приймання. Один екземпляр якого надсилається постачальнику для списання товару з балансу та складання накладної та податкової накладної; покупець повертає надлишковий товар постачальнику. В даному випадку покупець складає акт приймання на надлишковий товар, а потім накладну на повернення товару постачальнику.

В бухгалтерському обліку такі операції слід відображати на позабалансовому субрахунку 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні". По дебету відбувається оприбуткування товару на підставі акту приймання, а по кредиту - його списання на основі накладної на повернення.

Облік повернення товарів постачальнику

В сучасних умовах ведення господарської діяльності доволі часто виникають ситуації, коли покупці повертають товари (як в оптовій, так і роздрібній торгівлі). Взаємовідносини з повернення товарів покупцем в оптовій торгівлі регулюються нормами Цивільного та Господарського кодексів України. Відповідно до ЦКУ покупець має право повернути товар, в наступних випадках: приналежності товару або документи, що стосуються товару, не передані продавцем у встановлений строк [96, ст. 666]; продавець передав покупцю меншу кількість товару, ніж встановленими договором купівлі-продажу [96, ст. 670].

Крім того, повернення товару може вимагати і продавець, якщо покупець прострочив оплату за товар [96, ст. 697].

Покупець, який прийняв рішення про повернення товару, направляє продавцю повідомлення з відповідною аргументацією. У разі відмови покупця від договору і повернення товару неналежної якості покупець має право вимагати відшкодування різниці між ціною товару встановленої договором (тобто ціною купівлі), і ціною відповідного товару на момент його повернення.

При поверненні неякісного товару покупець має право вимагати обміняти товар. Повернення товару одним суб'єктом господарювання іншому оформлюють накладною на повернення. Виписує її оптове підприємство (покупець) в двох примірниках, один з яких передає продавцю. У оптового підприємства (покупця) повернення товарів продавцю відображається за вартістю придбання (без ПДВ) методом "червоного сторно" або ж зворотній записом, що засвідчував отримання товарів. Одночасно покупець - платник ПДВ коригує методом "червоне сторно" раніше відображену при отриманні поверненого товару суму податкового кредиту з ПДВ.

Відомо, що оптове підприємство-покупець відповідно до ВИМОГ 11.9 П(С)БО "Запаси" оприбутковує товар за фактичною собівартістю їх придбання. Але до моменту оплати оптове підприємство не може з впевненістю знати фактичну вартість товарів. Тому на дату отримання первинних документів від постачальника оптове підприємство оприбутковує товар на повну вартість у відповідності до товаросупровідних документів. У випадку, якщо оптовому підприємству надається право на знижку при достроковій оплаті заборгованості необхідно здійснити відповідні коригування отриманої знижки. А саме, в бухгалтерському обліку на суму отриманої знижки здійснюється коригування первісної вартості товарів та погашення заборгованості за вирахуванням знижки. Якщо товар на момент використання знижки був реалізований повністю або частково, тоді необхідно здійснити коригування методом "червоного сторно" собівартості реалізованих товарів.

 
<<   ЗМІСТ   >>