Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Консультування в галузі фінансів

Результати роботи будь-якої організації аналізуються перш за все через фінансові показники. З огляду на це підприємства потребують допомоги в питаннях, які стосуються правильності проведення різних розрахунків, застосування коефіцієнтів. При аналізі фінансового стану підприємства використовують такі коефіцієнти:

♦ коефіцієнти ліквідності, тобто спроможності організації оплачувати рахунки, коли настає строк платежу:

♦ коефіцієнти, що стосуються ефективності управління, які розраховуються через обсяги обороту;

♦ коефіцієнти, які відображають структуру капіталу - співвідношення між позиковим і власним капіталами;

♦ коефіцієнти, які визначають рентабельність - відношення прибутку до загальної вартості майна, прибутку до власного капіталу та ін.

Стосовно управління оборотним капіталом консультант застосовує підхід, що ґрунтується на аналізі руху грошової готівки. При цьому він шукає шляхи скорочення виробничо-комерційного циклу і збереження готівки.

Важливим моментом є визначення консультантом ефективної структури капіталу, оскільки вона впливає на довгострокові фінансові рішення. З цією метою аналізується поточна структура і співвідношення позикового і власного капіталів, очікуване надходження і використання готівкових грошей протягом декількох років. На підставі аналізу вносяться пропозиції щодо пошуку нових власних джерел або додаткових позикових коштів, уточнюється вид цінних паперів, які будуть випущені, і час їх реалізації.

Одне із завдань консультанта — визначити платоспроможність організації, тобто її здатність здійснювати всі платежі за процентами і погашеннями боргу до закінчення строків платежу.

Консультанти з фінансових питань можуть активно брати участь у розробці раціональних кошторисів, до яких входить: планування прибутку; розробка капіталовкладень; витрати на заробітну плату тощо.

До об'єктів консультування належить і прогнозування наслідків інфляції при складанні планів і бюджетів (кошторисів). Консультанти можуть надавати своїм клієнтам такі послуги: розробляти на підставі аналізу сукупної грошової маси прогнози рівня інфляції; вносити інфляційні прогнози в систему стратегічного планування організації; переглядати методи управління оборотним капіталом; встановлювати безпосередній зв'язок між рівнем інфляції і змінами вартості валюти на зарубіжних валютних ринках.

Консультування малих підприємств

Малі підприємства використовують консультації аудиторів в основному для вирішення конкретних оперативних проблем, а саме:

♦ консультації з усіх аспектів управління, організації праці й розробки проектів випуску продукції;

♦ консультації щодо встановлення цін, ведення бухгалтерського обліку і фінансового планування;

♦ консультації в галузі маркетингу;

♦ консультації щодо підготовки документів для отримання позики;

♦ роз'яснення законів та нормативних актів, враховуючи податкове законодавство; і з організації контролю якості й стандартизації;

♦ використання комп'ютерних програм і комп'ютерів.

Допомога консультантів у роботі з ПК

Досить велика потреба на ринку консультаційних послугах існує в розробленні пакетів програм, виборі й застосуванні сучасних персональних комп'ютерів. Консультанти допомагають запроваджувати нові системи, розробляти програми для навчання службовців, виробляти і провадити політику заохочення новаторства, використовувати техніку для зниження трудомісткості праці. Поряд із розробленням систем програмного забезпечення консультанти здійснюють навчання персоналу.

 
<<   ЗМІСТ   >>