Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Основи екології

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Стан світового океану

Океан - неперервна водна оболонка планети, яка оточує всі материки. Водна поверхня Океану займає 70,8% поверхні планети, або 361,06 млн кв. км, об'єм 1370 млн куб. км. Форми життя в океані дуже різноманітні. Фауна нараховує 160 тис. видів тварин, а флора - близько 10 тис. рослин. Океан забезпечує людям 12-15% харчових білків і 3-4% жирів тваринного походження. В ньому зосереджені величезні запаси корисних копалин, які у верхньому шарі літосфери майже вичерпані. В одному куб. км океанічної води міститься не менше 35 млн т розчинених солей, а їхні загальні запаси складають 48 квадрильйонів тонн. Якби їх виділити, то можна було б покрити всю поверхню планети шаром товщиною 90 м. У кожному кубічному кілометрі океанської води (приблизно 1 млрд т) міститься 20,6 млн т хлориду натрію, 900 тис. т магнію, 600 тис. т сірки, 3 тис. т бору, 400 т алюмінію, по 7 т марганцю і міді, 1 т урану, 400 кг молібдену, 200 кг срібла, 4,4 кг золота. Вже зараз існують і працюють технології одержання корисних елементів із океанської води. Вони екологічно набагато безпечніші, ніж традиційні - металургійні. При вже значному вичерпанні поверхневих наземних корисних копалин їх запаси у Світовому океані майже не використовують. Це насамперед конкреції (від лат. - зрощення, згущення) - мінеральні осадкові об'єкти округлої форми, що містять залізо, марганець, нікель, мідь, кобальт. Їх загальна маса складає 5-7 млрд т.

Мало використовується, на відміну від суші, шельф океану, а глибоководні поклади зовсім не експлуатуються. Поки ще люди активно не використовують ці запаси, хоча і без цього Океану нанесена величезна шкода забрудненням. Тільки нафтопродуктів всіх видів щорічно надходить до нього 13-14 млн т, які покривають 2/3 його поверхні. Першим це засвідчив відомий французький дослідник океану Ж.І. Кусто. Обсяг нафтових забруднень складає майже 2 млн т за рік і являє одну з найнебезпечніших загроз життю. Зі стоками промисловості щорічно надходить 0,5 млн т нафтопродуктів. Потрапляючи у водне середовище, вони спочатку розтікаються у вигляді плівки, утворюючи шари різної потужності. За її кольором можна визначити приблизну товщину та кількість нафтової плями (табл. 14).

Таблиця 14. Залежність вмісту нафтопродуктів від кольору нафтової плями

Зовнішній вигляд нафтової плями

Товщина, мкм

Кількість нафти, л/кв.км

Ледь помітна

0,0386

44

Сріблистий відблиск

0,076

88

Сліди забарвлення

0,152

176

Яскраві розводи

0,305

352

Тьмяно пофарбовані

1,016

1170

Дуже тьмяна плівка

2,032

2310

Нафтова плівка змінює склад сонячного спектра, зменшує інтенсивність проникнення у воду світла, яке складає від 1-10% (280 нм) до 60-70% (400 нм). Плівка товщиною 30-40 мкм цілком поглинає інфрачервоне випромінювання, підігріваючи воду. Океан, всі його форми життя отруюються через обмін з атмосферою, стоками із суші, похованнями високотоксичних речовин на дні. Це радіоактивні, хімічні відходи окремих галузей діяльності людини, про що свідчать дані табл. 15.

Таблиця 15. Антропогенне навантаження на океан за пріоритетним забруднюючими елементами

Антропогенне навантаження на океан за пріоритетним забруднюючими елементами

Примітка. ПХД - поліхлордифеніли (речовини канцерогенного характеру, з яких утворюються діоксини).

Як свідчать наведені дані, антропогенний стік вже переважає природний і зумовлює отруєння всього живого в океані та інших водоймах.

Питання

  • 1. Що Ви знаєте про загальні характеристики Світового океану?
  • 2. Охарактеризуйте корисні копалини океану.
  • 3. Чим небезпечне забруднення нафтопродуктами?

Водні ресурси України

Україна має 31 тис. кв. км водної поверхні рік та 6,8 тис. кв. км штучних водойм, 6 тис. кв. км лиманів, 1 тис. кв. км поверхні озер. Всього в Україні 22 тис. ставків і 420 водойм на малих і великих ріках, що напувають і годують населення. Всього на території України нараховується 73 тис. назв рік, з яких малих (довжина до 10 км) - 68796, від 10 до 25 км - 3020, від 25 до 100 км - 968, від 101 до 500 (середні за розміром ріки) - 123, більше 500 км (великі ріки ) - їх 14.

Побудовано канали: Сіверський Донець - Донбас довжиною 131,6 км, Дніпро - Донбас - 263 км, Північно-Кримський - 402 км, по якому за рік подається в Крим понад 3 млрд. куб. м дніпровської води, Дніпро - Кривий Ріг - 35,4 км. Каховський канал довжиною 130 км подає воду в найбільшу в Європі зрошувальну систему. З 2004 р. працює найдовший водогін в Європі - від Каховського водосховища до Північного Приазов'я (зокрема до Приморська, Бердянська) довжиною понад 200 км. Будується друга черга каналу Дніпро - Донбас. Вони необхідні для подачі води на промислові, сільськогосподарські об'єкти. Україна - наймаловодніша держава в Європі. І дуже тривожно, що за останні 20 років зникло близько 20000 малих рік. Замість знищених природних водойм люди будують штучні, але вони, як правило, викликають негативні зміни в природному середовищі. З-за цього змінюється структура водних ресурсів в Україні, що відображено на рис. 18.

Структура водних ресурсів України

Рис. 18. Структура водних ресурсів України

Зміни у поверхневих водних ресурсах викликали небезпечні явища - підтоплення, заболочування ґрунтів, їх засолення, водну ерозію.

У Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській і Одеській областях на 1 кв. км поверхні припадає всього від 5-10 до 40 тис. куб. м води, включаючи підземні, або 120-400 куб. м на одну людину, що в 15-20 разів менше, ніж у західних областях України.

Особливість поверхневих вод - майже повна не відновлюваність їх властивостей. З цього випливає необхідність суворої охорони всіх вод на підставі Водного законодавства України, зокрема Водного кодексу. Стан стійкості поверхневих вод відображено на Рис. 19:

Стійкість поверхневих вод до техногенних навантажень

Рис. 19. Стійкість поверхневих вод до техногенних навантажень

Показниками стійкості поверхневих вод до техногенних навантажень є кількість діб з температурою води понад 10 град. за Цельсієм, індекс кольоровості (інтенсивність "цвітіння") та середні багаторічні втрати води (куб. м за сек.). Всі води, як і землі, підлягають державному моніторингу та обліку і кадаструванню - систематизації даних державного обліку вод та визначення наявних для використання водних ресурсів. Слід зауважити, що води, які використовують для лікувальних, курортних, оздоровчих, рекреаційних цілей, мають більш суворі нормативи екологічної безпеки водокористування.

Питання

  • 1. Які водойми розташовані на території України?
  • 2. Які найбільші канали в Україні, яке їх значення?
  • 3. Яка структура водних ресурсів України?
  • 4. Які особливості поверхневих вод, їх стан?
 
<<   ЗМІСТ   >>