Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Концепції сучасного природознавства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні положення вчення про ноосферу. Єдність біосфери і людини

Центральна тема вчення про ноосферу – єдність біосфери і людства. Вернадський у своїх роботах розкриває корені цієї єдності, значення організованості біосфери в розвитку людства. Це дозволяє зрозуміти місце і роль історичного розвитку людства в еволюції біосфери, закономірності її переходу в ноосферу.

Однією з ключових ідей, що лежать в основі теорії Вернадського про ноосферу, є те, що людина – не самодостатня жива істота, яка живе окремо, за своїм законами, вона співіснує всередині природи і становить частину її. Ця єдність обумовлена насамперед функціональною нерозривністю навколишнього середовища і людини, що намагався показати Вернадський як біогеохімік. Людство саме по собі є природне явище, і зрозуміло, що вплив біосфери позначається не тільки на середовищі життя, але й на способі думки.

Але не тільки природа впливає на людину, існує і зворотний зв'язок. Причому він не поверховий, відбиває не тільки фізичний вплив людини на навколишнє середовище, він набагато глибший. Це доводить той факт, що останнім часом помітно активізувалися планетарні геологічні сили.

"...Ми все більше і яскравіше бачимо в дії навколишні геологічні сили. Це збіглося, і, мабуть, не випадково, з проникненням у наукову свідомість переконання про геологічне значення Ноmо Sapiens, з виявленням нового стану біосфери – ноосфери – і є однією з форм її вираження. Воно пов'язане, звичайно, насамперед з уточненням природничої наукової праці і думки в межах біосфери, де жива речовина відіграє основну роль".

Так, останнім часом різко міняється вплив живих істот на навколишню природу. Завдяки цьому процес еволюції переноситься у сферу мінералів. Різко міняються ґрунти, води і повітря. Тобто еволюція видів сама перетворилася на геологічний процес, тому що в процесі еволюції з'явилася нова геологічна сила. Вернадський писав: "Еволюція видів переходить в еволюцію біосфери". Тут природно напрошується висновок про те, що геологічною силою є власне зовсім не Homo Sapiens, а його розум, наукова думка соціального людства.

У "Філософських думках натураліста" Вернадський писав: "Ми саме переживаємо її яскраве входження в геологічну історію планети. В останні тисячоліття спостерігається інтенсивне зростання впливу однієї видової живої речовини – цивілізованого людства – на зміну біосфери. Під впливом наукової думки і людської праці біосфера переходить у новий стан – у ноосферу".

Ми є спостерігачами і виконавцями глибокої зміни біосфери. Причому перебудова навколишнього середовища науковою людською думкою за допомогою організованої праці навряд чи стихійний процес. Корені цього лежать у самій природі і були закладені ще мільйони років тому в ході природного процесу еволюції.

"Людина... становить неминучий прояв великого природного процесу, що закономірно триває протягом принаймні двох мільярдів років". Звідси, до речі, можна зробити висновок, що висловлення про самознищення людства, про катастрофу цивілізації не мають під собою вагомих підстав. Було б щонайменше дивно, якби наукова думка – породження природного геологічного процесу суперечила б самому процесу.

Ми стоїмо на порозі революційних змін у навколишньому середовищі: біосфера за допомогою переробки науковою думкою переходить у новий еволюційний стан – ноосферу. Заселяючи всі куточки нашої планети, спираючись на державно організовану наукову думку і на її породження, техніку, людина створила у біосфері нову біогенну силу, що підтримує розмноження і подальше заселення різних частин біосфери. Причому разом з розширенням сфери проживання людство починає являти собою все згуртованішу масу, тому що розвиваючі засоби зв'язку – засоби передачі думки огортають усю земну кулю.

"Цей процес – повного заселення біосфери людиною – обумовлений ходом історії наукової думки, нерозривно пов'язаний зі швидкістю зносин, з успіхами техніки пересування, з можливістю миттєвої передачі думки, її одночасного обговорення усюди на планеті". При цьому людина вперше реально зрозуміла, що вона житель планети і може і повинна мислити і діяти в новому аспекті, не тільки в аспекті окремої особи, сім'ї чи роду, держав чи їхніх союзів, але й у планетному аспекті. Вона, як і все живе, може мислити і діяти в планетному аспекті тільки у сфері життя – у біосфері, у цій земній оболонці, з якою вона нерозривно, закономірно пов'язана і піти з якої вона не може. Існування людини – це функція біосфери. І людина неминуче, закономірно, безупинно змінює біосферу.

Схоже, що вперше ми знаходимося в умовах єдиного геологічного історичного процесу, який охопив одночасно всю планету. XX століття характерне тим, що будь-які події, що відбуваються на планеті, пов'язуються в єдине ціле. І з кожним днем соціальна, наукова і культурна пов'язаність людства тільки посилюється і поглиблюється. "Збільшення вселенськості, спаяності всіх людських суспільств безупинно росте і стає помітним у деякі роки ледве не щорічно".

Результат усіх перерахованих вище змін у біосфері планети дав привід французькому геологу Тейяр де Шардену зробити висновок, що біосфера в даний момент швидко геологічно переходить у новий стан – у ноосферу, тобто такий стан, у якому людський розум і робота, що направляється ним, являють собою нову могутню геологічну силу. Це збіглося, напевно не випадково, з тим моментом, коли людина заселила усю планету, усе людство економічно об'єдналося в єдине ціле і наукова думка всього людства злилася воєдино, завдяки успіхам у техніці зв'язку.

Отже:

  • 1. Людина, як вона спостерігається в природі, як і всі живі організми, як усяка жива речовина, є певна функція біосфери у певному її просторі-часі.
  • 2. Людина у всіх її проявах являє собою частину біосфери.
  • 3. Прорив наукової думки підготовлений усім минулим біосфери і мас еволюційні корені. Ноосфера – це біосфера, перероблена науковою думкою, яка підготовляється всім минулим планети, а не короткочасне і перехідне геологічне явище.

Вернадський неодноразово відзначав, що "цивілізація "культурного людства" – оскільки вона є формою організації нової геологічної сили, що створилася в біосфері, – не може перерватися і знищитися, тому що це є велике природне явище, яке відповідає історично, вірніше, геологічно сформованій організованості біосфери. Утворюючи ноосферу, вона всіма коренями пов'язується з цією земною оболонкою, чого раніше в історії людства в скільки-небудь порівнянній мірі не було".

Багато чого з того, про що писав Вернадський, стає надбанням сьогоднішнього дня. Сучасні і зрозумілі нам його думки про цілісність, неподільність цивілізації, про єдність біосфери і людства. Переломний момент в історії людства, про що сьогодні говорять учені, політики, публіцисти, був побачений Вернадським. Вернадський передбачив неминучість ноосфери, підготовленої як еволюцією біосфери, так і історичним розвитком людства.

З погляду ноосферного підходу по-іншому бачаться і сучасні болючі точки розвитку світової цивілізації. Варварське ставлення до біосфери, загроза світової екологічної катастрофи, виробництво засобів масового знищення – усе це повинно мати минуще значення. Питання про корінний поворот до джерел життя, до організованості біосфери в сучасних умовах повинен звучати як сполох, заклик до того, щоб мислити і діяти у біосферному – планетному аспекті.

 
<<   ЗМІСТ   >>