Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

 • 5.1. Організаційні основи виконання Державного бюджету України
 • 5.2. Розпис Державного бюджету України
 • 5.3. Бюджетна класифікація
 • 5.4. Касове виконання бюджету
 • 5.5. Казначейська система виконання Державного бюджету за доходами

Мета вивчення: усвідомити організаційні основи та принципи виконання бюджету; з'ясувати необхідність документів, які регламентують систему кодів та групування бюджетних показників: бюджетного розпису та бюджетної класифікації; засвоїти класифікацію доходів бюджету за джерелами надходжень; розглянути системи касового виконання бюджету; зрозуміти порядок виконання бюджету за доходами органами Державного казначейства, обґрунтувати його переваги.

Організаційні основи виконання Державного бюджету України

Важлива роль в бюджетному процесі належить стадії виконання бюджету. У її плині здійснюється мобілізація коштів, а також організація їх використання відповідно до затвердженого закону про Державний бюджет України на поточний рік.

Виконання бюджету - це забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів в цілому та за кожним джерелом надходжень, а також своєчасного, повного та безперервного фінансування передбачених бюджетом заходів.

Принципи виконання бюджету:

 • 1) забезпечення повного і своєчасного надходження доходів у цілому і за кожним джерелом зокрема;
 • 2) фінансування заходів у межах затверджених бюджетом сум на протязі бюджетного року;
 • 3) виділення бюджетних коштів на заходи відповідно до бюджетних програм;
 • 4) надання бюджетних коштів при умові виконання кожним підприємством та установою планових завдань і з урахуванням освоєння раніше виділених коштів;
 • 5) фінансування юридичних осіб тільки з одного бюджету;
 • 6) дотримання режиму економії в витрачанні трудових, матеріальних та природних ресурсів;
 • 7) забезпечення ефективного контролю за використанням бюджетних коштів;
 • 8) дотримання на підприємствах та в організаціях бюджетної сфери фінансової дисципліни.

Загальні положення організації виконання Державного бюджету встановлені Бюджетним кодексом. Відповідно до статті 115 Конституції України і статті 47 Бюджетного кодексу:

 • - Кабінет Міністрів України забезпечує і несе відповідальність за виконання Державного бюджету;
 • - Міністерство фінансів України здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Фактично з Міністерства фінансів знята відповідальність за виконання Державного бюджету.

У процесі виконання Державного бюджету Міністерство фінансів України здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету і має виключне право надання відстрочок на сплату податків, зборів (обов'язкових платежів) на умовах податкового кредиту за поданнями органів стягнення на термін до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду.

Державне казначейство України веде бухгалтерський облік всіх надходжень, що належать Державному бюджету України, та за поданням органів стягнення здійснює повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету.

Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до Державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства.

Усі доходи Державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення.

В Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету України, яка передбачає здійснення Державним казначейством України:

 • 1) операцій з коштами державного бюджету;
 • 2) розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів;
 • 3) контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів;
 • 4) бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету.

Державний бюджет України виконується за розписом доходів та видатків на відповідний рік. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів влади і розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу доходів і витрат, забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників застосовується бюджетна класифікація.

 
<<   ЗМІСТ   >>