Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Охорона праці

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Культура виробничої діяльності

Що є складовою частиною культури або охорони праці?

Культура (від лат. cultura - розвиток, освіта) - сукупність матеріальних і духовних цінностей цивілізації. Складові форми культури виробничої діяльності і охорони праці включають: технічний, науковий рівень та рівень особистої культури.

  • 1. Технічний рівень — це механізація, автоматизація, комп’ютеризація технологічних процесів, впровадження прогресивних і новітніх технологій, засобів технічної естетики і т. ін.
  • 2. Науковий рівень-це сучасна організація праці в умовах ринкових економічних відносин, створення оптимальних санітарно-гігієнічних і психофізіологічних умов праці.
  • 3. Рівень особистої культури працюючих - це загальноосвітня і фахова кваліфікація, духовне, фізичне виховання, сумлінне відношення до предметів та засобів праці та уміння створювати оптимальний психологічний клімат у трудових колективах.

Отже, культура виробничої діяльності—це специфічна сфера людини, яка включає цілий комплекс заходів. У вирішенні питань культури виробництва особливо велике значення має наукова дисципліна-ергономіка.

Що є об’єктом досліджень ергономіки?

Термін "ергономіка" у 1857 році запропонував польський дослідник природи В. Ястшембовський. Як самостійна наукова дисципліна ергономіка сформувалася наприкінці 90-х років минулого століття.

Ергономіка (від гр. erg - робота і nom - закон) - наука, що вивчає фізіологічні можливості людини в процесі її трудової діяльності з метою створення оптимальних умов праці, ефективної безпеки та максимально можливого комфорту.

Ергономіка виникла у зв’язку зі значним ускладненням техногенного виробничого середовища, засобів праці та умов їх функціонування, а також через суттєві зміни у предметній діяльності людини.

Основним об’єктом ергономічних досліджень є система "людина — машина - виробниче середовище". Під цією системою розуміють людину (оператора) і сукупність технічних засобів, за допомогою яких здійснюється предметна діяльність.

Ергономіка вивчає антропометричні характеристики людини, техніку, виробниче середовище та взаємозв’язки, які проявляються між ними. Ці фактори ергономіка має враховувати при модернізації та створенні новітньої техніки та технології, оптимізації системи "людина - машина — середовище" (ЛМС) з урахуванням можливостей і антропометричних характеристик людини, специфіки технічних систем та доцільного розподілу функції між людиною та технікою.

Основна мета ергономіки - забезпечувати у сучасному техногенному середовищі сумісність "людина — машина - виробниче середовище". Такий комплексний підхід дає змогу отримати найбільш повну уяву про трудовий процес та можливість для його модернізації і вдосконалення.

Що таке інженерна психологія?

Інженерна психологія — це наука, що вивчає проблеми взаємодії людини та машин і є розділом психології та ергономіки.

Інженерна психологія займається такими проблемами:

вивченням впливу психологічних чинників на ефективність системи "людина — машина — середовище";

аналізом функції людини в системі "ЛМС", вивченням структури та класифікації оператора;

вивченням процесів переробки інформації людиною (оператором);

розробленням принципів і методів професійного добору і підготовки операторів у системі "ЛМС".

Що таке атестація робочого місця?

Атестація, раціоналізація та планування робочих місць на виробництві здійснюється з метою підвищення ефективності та продуктивності праці.

Атестація — це комплексна оцінка кожного робочого місця на його відповідність вимогам охорони праці і сучасному науково-технічному рівню.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року №442 і Методичними рекомендаціями Міністерства праці та Міністерства охорони здоров’я України, затвердженим 1 вересня 1992 року №41.

Атестація робочих місць проводиться не рідше, ніж один раз на п’ять років, фахівцями експертно-технічного центру (ЕТЦ) Держгірпромнагляду і результати її заносять у карту умов праці на робочому місці. У карті вказують:

чинники виробничого середовища і трудового процесу;

гігієнічну оцінку умов праці;

оцінку технічного та організаційного рівня

 
<<   ЗМІСТ   >>