Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Технологія: поняття, основні властивості та процеси. Інформація, дані, знання як об'єкти технології Визначення поняття технології Технологічні, виробничі та інформаційні процеси Життєвий цикл об'єктів технології Життєвий цикл даних. Збір і систематизація даних Економічна інформація і засоби її формалізованого опису Види інформації. Поняття економічної інформації Структура і властивості економічної інформації Класифікація як засіб формалізованого опису інформації Кодування об'єктів класифікації Призначення і структура класифікаторів Інформаційні технології: властивості, вимоги, цілі Етапи розвитку інформаційних технологій Властивості інформаційної технології і вимоги до неї Декомпозиція цілей інформаційної технології Структура інформаційної технології. Декомпозиція інформаційного процесуІнформаційно-технологічна системаІнформаційно-технологічні процеси (ІТП)Технологічні операції (ТО)Технологічні модулі Інформаційна технологія автоматизації процесу аналізу інформації з використанням програмного забезпечення Інтелектуальні технології обробки економічних даних Принципи функціонування автоматичних засобів видобування знань Нейромережеві технології штучного інтелектуМапи, що самоорганізуються Технологія виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases) Нові концепції у теорії штучного інтелекту Створення сховищ даних. Технології OLAP та Data Mining Структура сховища даних та оптимізація його обсягів Технологія аналітичної обробки даних в реальному часі OLAP Технологія аналізу сховищ даних (Data Mining) Автоматизовані інформаційні системи для підприємств та організацій Інформаційні системи і технології в сучасному суспільстві Основні етапи розвитку інформаційних систем Класифікація інформаційних систем Експертні системи Автоматизовані інформаційні системи для підприємств та організацій Технології створення машинної та позамашинної інформаційної бази Інформаційні технології в управлінні Роль інформаційних технологій в системі організаційного управління Електронний документообігЕлектронний підпис і сертифікація документівУправління ключами в інформаційній системі ERP-системи та їх особливості Корпоративні інформаційні системиКорпоративна інформаційна система "Галактика"Корпоративна інформаційна система R/3Корпоративна інформаційна система Oracle ApplicationsЕлектронний документообіг в корпоративних ІС. Прийняття рішень у системах управління. Динамічне програмування Задачі динамічного програмування Основне функціональне рівняння Белмана Задача про розподіл ресурсів Задача про будівництво та експлуатацію підприємств Додаткові економічні задачі динамічного програмування Задача про заміну обладнання Задача визначення найкоротших шляхів в транспортних мережах Задача розподілу кредитних коштів банку з мінімальною величиною ризику Оптимальний розподіл завдань між комп'ютерами мережі Інформаційні технології комп'ютерних мереж Комп'ютерні мережі. Види мереж Технології спільного використання ресурсів. Еталонна модель взаємодії відкритих мереж та систем Призначення міжмережних екранів Особливості взаємодії комп'ютерів у обчислювальній мережі гетерогенної архітектури Особливості взаємодії комп'ютерів у обчислювальній мережі клієнт-серверної архітектури Технології глобальної мережі Інтернет Основи структури та функціонування мережі Інтернет Протоколи і сервіси мережі Інтернет Призначення пошукових роботівВеликі обсяги динамічного матеріалуКритерії індексування web-сторінокАльтернативи для пошуку ресурсів Принципи функціонування пошукової системи Google Основи електронної комерції Розвиток електронної комерції Електронні платіжні системиТрадиційна комерціяЕлектронна комерція Технології Інтернет-банкінгу Гіпертекстові технології World Wide Web та Hyper Text Markup Language Принципи побудови Web-сторінок Основи Web-дизайну. Особливості технологіїФормати графіки для Web Технології захисту інформаційного продукту Види інформаційних продуктівКнигиНавчальні курсиСемінариВідеозаписиАудіозаписиПовідомленняІнформаційні бюлетеніСекретні сайти Документація та права на продукт Життєвий цикл піратської електронної книгиОцифровування Піратство: різні погляди Засоби захисту програмного продукту. Технології несанкціонованого одержання інформації Законодавство і кіберзлочинці Захист персональної інформації Програмні засоби несанкціонованого одержання інформації Програми шкідливої дії. Програмні закладкиПерехопленняСпотворення Електронне "сміття" та взаємодія програмних закладокСпостереження та компрометуванняІмітаториФільтриЗамінники Технології забезпечення безпеки інформаційних систем Складові безпеки. Поняття загрози і атаки Загрози доступності Комп'ютерні віруси і інші шкідливі програми Програмні антивіруси Проектування інформаційних систем. CASE - технології Етапи створення інформаційних систем Моделі життєвого циклу програмного забезпечення ІС Особливості проектування інформаційних систем CASE-технології та CASE-засоби проектування Технології моделювання бізнес-процесів. Мова UML Методи моделювання бізнес-процесів Етапи розвитку UML Поняття діаграми, нотації та метамоделі Задачі аналізу і проектування Етапи процесу розробки бізнес-моделі
 
>>