Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Документальне оформлення та особливості обліку операцій за договором комісії

Договір комісії завжди займав особливе місце в діяльності суб'єктів господарювання. За його допомогою прийнято оформлювати відносини торговельного посередництва, що вигідно для обох сторін. На практиці частіше застосовують два різновиди договору комісії: на продаж або купівлю товарів. Комісійна діяльність регулюється положеннями Цивільного кодексу України [96], нормами спеціального законодавства: Правилами комісійної торгівлі непродовольчими товарами [57], Інструкцією про порядок оформлення суб'єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами [20] тощо.

Учасниками сторін торговельного процесу при здійсненні комісійної діяльності, з одного боку, є суб'єкт господарювання, який приймає товар на комісію (комісіонер), а з іншого - фізична або юридична особа, що здає твар на комісію (комітент). Відповідно до ст. 1011 ЦКУ за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за комісійну плату здійснити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента [96].

Приймання на комісію нових товарів вітчизняного та іноземного виробництва здійснюється за наявності в комітента (крім фізичної особи, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності), документів, що засвідчують їх якість та безпеку, а також зазначення у документах на товари, що підлягають обов'язковій сертифікації, реєстраційних номерів сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності та/або декларацій про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом. Під час приймання товарів на комісію комісіонер на кожну одиницю товару виписує квитанцію у двох примірниках і товарний ярлик (ф. № 3-ВТ). Квитанція ф. № І-ВТ підписується комісіонером, комітентом і спеціалістом-оцінювачем. Вона є основним документом, який підтверджує факт приймання від комітента товару на комісію. Квитанція ф. № 2-ВТ є комітентською карткою, на її підставі здійснюється оприбуткування товару, прийнятого на комісію. Квитанція ф. № 2-ВТ прикладається до товарного звіту, який здається матеріально-відповідальною особою до бухгалтерії.

Головною особливістю операцій комісійної торгівлі є те, що за комітентом зберігається право власності на товари, що передаються комісіонеру для продажу. Відображення операцій з отримання товарів комісіонером здійснюється на позабалансовому субрахунку бухгалтерського обліку 024 "Товари, прийняті на комісію". За дебетом відображається вартість отриманих товарів, а за кредитом - їх списання після реалізації.

Крім того, оптовими підприємствами здійснюється реалізація товарів за договорами комісії. При здійсненні операцій за договорами комісії на продаж переданий комісіонеру товар залишається на балансі комітента і обліковується за балансовою вартістю на субрахунку 283 "Товари на комісії", у свою чергу, до якого комітент може вести аналітичний облік за комісіонерами і видами товарів. За дебетом субрахунку відображається передача товарів для реалізації на комісійних засадах. Аналітичний облік до даного субрахунку ведеться за окремими товарами та підприємствами-комісіонерами.

При передачі товарів на комісію право власності на них залишається за комітентом, він і далі здійснює управління і контроль за такими товарами до їх продажу третім особам, тому така операція не визнається доходом комітента.

Суми надходжень за договором комісії на користь комітента, які не визнаються доходом згідно П(С)БО 15 "Дохід" обліковуються за дебетом субрахунку 704 "Врахування з доходу". Дохід комітента від продажу товарів через посередника визнається тільки після одержання від останнього коштів за реалізовані товари. Комітент мас право віднести суму сплаченої (нарахованої) комісійної винагороди до складу витрат діяльності тільки після одержання від комісіонера акта виконаних робіт.

Сума комісійної винагороди (плати) відображається в обліку комітента за дебетом рахунка 93 "Витрати на збут". Датою збільшення податкових зобов'язань комітента з ПДВ є дата приймання коштів або інших видів компенсації вартості товарів від комісіонера. Комітент виписує і передає комісіонеру податкову накладну на суму, яка складається із суми одержаних грошових коштів і суми комісійної винагороди, що утримана комісіонером (тобто на вартість продажу товару, відвантаженого комісіонером покупцю).

Податковий кредит з ПДВ у комітента обчислюється з суми винагороди комісіонеру і відображається за першою подією при отриманні податкової накладної від комісіонера.

 
<<   ЗМІСТ   >>