Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Маркетинг туристичного бізнесу

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація турів.

Організація турів через приймаючу туроператорську компанію включає:

 • 1. Основний транспорт, що доставляє туристів до місця відпочинку і назад (авіакомпанія, залізниця, судновласник, автотранспортна організація)
 • 2. Засіб розміщення (готелі) + підприємства громадського харчування
 • 3. Другорядний транспорт (для здійснення перевезення в місці і під час відпочинку: трансферт, екскурсійне обслуговування), який може співпадати з основним, а може бути окремим.
 • 4. Приймаюча туроператорська компанія, що пропонує повний пакет наземного обслуговування (екскурсійне бюро)
 • 5. Організації, що забезпечують проведення дозвілля (принади, розваги, культурне життя)
 • 6. Організація візової підтримки
 • 7. Страхова компанія

У зв'язку з тим, що найбільш значущими і такими, що багато в чому визначають як цілі і конкурентні переваги, так і ціну туристичного пакету є перевезення туристів і пропонована готельна база, а також унаслідок того, що у сфері надання цих послуг спостерігається найбільш висока конкуренція серед фірм-постачальників, найретельнішу увагу туроператор приділяє ідентифікації транспорту, засобів розміщення туристів і приймаючих туроператорських компаній.

Ідентифікація - це визначення найменування, юридичної і фактичної адрес, телефонів, адреси електронної пошти, відповідальної особи і первинне формування власної думки про імідж суб'єкта туристичного ринку, що ідентифікується.

Ідентифікація транспорту - це визначення транспортної компанії (авіакомпанія, пароплавство, автогосподарство, залізниця), продукти якої будуть залі я н і при організації планованого туру. Вона проводиться на підставі:

 • - досвіду роботи туроператора з транспортом у минулому;
 • - відгуків колег і конкурентів про роботу того або іншого транспорту;
 • - конкурентних переваг транспорту (ціна продукт, комфортабельність транспортного засобу, особливостей обслуговуючих працівників);

Досить часто в умовах українського туризму конкретний транспорт виступає монополістом на регіональному туристичному ринку. Робота з транспортом-монополістом набагато складніше, ніж вибір операторами партнера на конкурентному ринку постачальників турпродуктів, що часто вимагає наявності зв'язків в менеджменті транспорту, позитивних особистих відносин з його персоналом.

Ідентифікація засобів розміщення - це визначення конкретного готелю або ряду готелів, в номерному фонді, в яких оператор планує розселяти своїх туристів, проводиться на підставі:

 • - договірної бази, що є у туроператора, з готелями (відповідно, чим вона ширше, тим більше можливості у туроператора для модифікації туристичного пакету);
 • - ступеню відповідності готелів цілям і умовам туру, що планується, - місцезнаходження готелю; його категорія; номерний фонд; наявність необхідної інфраструктури, наприклад стоянки для автобуса; можливість розселення туристів на терміни, що цікавлять туроператора (наприклад, багато пляжних готелів не розселяють туристів на короткий термін, що не влаштовує туроператора, плануючого тури вихідного дня на побережжі);
 • - цінові і конкурентні переваги аналізованих готелів;
 • - досвід роботи із засобами розміщення курортного регіону. Нарешті, ідентифікація приймаючих туроператорських компаній - це визначення зарубіжного приймаючого туроператора, який організовуватиме туристам "наземне обслуговування". При виборі приймаючих туроператорських компаній керуються, перш за все:
 • - конкурентними перевагами претендентів - широта асортименту пропозиції засобів розміщення: цінові пропозиції, розмір комісійної винагороди;
 • - зручністю і простотою подальшої спільної роботи - тривалість підтвердження заявок, можливість бронювання в мережі Інтернеті, бронювання блоків місць, варіанти розрахунків між сторонами;
 • - досвідом роботи туроператора або його колег з конкретною приймаючою туроператорською компанією, іміджем приймаючих туроператорських компаній на регіональному туристичному ринку;
 • - наявність особистих зв'язків з персоналом приймаючих туроператорських компаній. Туроператор ідентифікує приймаючу туроператорську компанію, вдаючись до допомоги рекламної інформації, досвіду колег, Інтернету, але основна маса договорів між приймаючим і відправляючим операторами укладається під час туристичних виставок (регіональних і національних).

Складання договірного плану туру

Після ідентифікації постачальників туроператор ухвалює рішення про можливі схеми взаємної співпраці з ними по організації туру ґрунтуючись на:

 • - цілях планованого туру;
 • - потребах членів фокус-групи;
 • - рівні конкуренції на ринку;
 • - досвіді і ринкових можливостях туроператора;
 • - договірній базі і особистих зв'язках працівників туроператора:
 • - фінансових можливостях оператора;

Будь-які схеми співпраці з постачальниками турпродуктів, обрані туроператором, як найбільш оптимальні для організації планованого туру, повинні бути документально оформлені задовго до початку сезону, оскільки спільна робота оператора і постачальника турпродуктів є особливою юридичною операцією, що призводить до появи нових прав і обов'язків обох сторін.

Документування найчастіше здійснюється в підписанні договорів (контрактів) про спільну роботу туроператора і певного постачальника турпродуктів.

Невід'ємними реквізитами цих договорів є:

 • - повне найменування, форма власності, юридична і фактична адреси, банківські реквізити і контактні телефони сторін;
 • - місце і час укладення договору про співпрацю (місцем укладання можуть виступати як рідні міста оператора і постачальника турпродуктів, так і нейтральна територія, наприклад, місце проведення туристичної виставки);
 • - предмет договору;
 • - умови договору - докладний опис схем подальшої співпраці (форми роботи - факсимільна, електронна; документообіг - форма заявок, підтвердження заявок і ваучера; форми розрахунків; терміни подачі заявок і їх підтвердження, форми звірки виконаних робіт);
 • - права і обов'язки сторін;
 • - загальна вартість контракту, порядок і терміни остаточного розрахунку (наприклад, при покупці блоків місць, замовленні чартеру або фрахті судна);
 • - відповідальність сторін (звичайно виражається в процентному співвідношенні від вартості контракту);
 • - визначення контактних і відповідальних осіб;
 • - форс-мажорні обставини;
 • - тривалість контракту і умови його пролонгації;
 • - Печаті та підписи сторін.

Договори між туроператором і постачальниками турпродуктів підписуються в двох (або більш) екземплярах, що мають однакову юридичну силу. З іноземним постачальником туристичних продуктів договір складається на двох мовах (може застосовуватися паралельний переклад в тексті контракту).

Необхідно відзначити, що туроператор зобов'язаний мати контракти з постачальниками абсолютно всіх турпродуктів, заді я них в туристичному пакеті. Інакше, в проведенні сертифікації якості цього туру відповідними органами держави може бути відмовлено.

 
<<   ЗМІСТ   >>