Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

На яких засадах ґрунтується фінансування будівництва житла?

Основні засади фінансування будівництва житла визначаються Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19 червня 2003 року. До них слід віднести:

 • 1) при інвестуванні у формі капітальному будівництві житла застосовується ціла система фінансово-кредитних механізмів, які включають дії щодо організації будівництва житла, фінансування цього будівництва та здійснення операцій з нерухомістю;
 • 2) участь у системі таких суб'єктів:
  • — установника управління майном (далі — установник) — особа, яка передає майно управителю в довірчу власність на підставі договору управління майном. У згадуваному Законі це фонд фінансування будівництва (ФФБ) — це довіритель, а при емісії сертифікатів це фонд операцій з нерухомістю (ФОН) як власник сертифікатів ФОН;
  • — управителя — фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та отримала в установленому порядку дозвіл/ліцензію;
  • — забудовника — особи, яка згідно із законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва для спорудження об'єктів будівництва та уклала договір з управителем;
  • — страхових компаній (здійснюють страхування ризиків у процесі інвестування на підставі укладених забудовником договорів обов'язкового страхування);
  • — емітентів сертифікатів фонду операцій з нерухомістю.
 • 3) об'єкт інвестування — квартира або приміщення соціально-побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або окремо розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в об'єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном;
 • 4) об'єкт будівництва — будівля, споруда або комплекс споруд, будівництво яких організує забудовник та фінансування будівництва яких здійснює управитель за рахунок отриманих в управління коштів;
 • 5) фінансування будівництва — використання управителем отриманих в управління коштів на спорудження об'єктів будівництва за умовами договору.

Що являють собою фонд фінансування будівництва та фонд операцій з нерухомістю?

 • 1. Фонд фінансування будівництва (ФФБ) — кошти, передані управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах Правил фонду та договорів про участь у ФФБ.
 • — мета створення — отримання довірителями ФФБ у власність житла;
 • — створюється фінансовою установою за власною ініціативою;
 • — не є юридичною особою;
 • — вважається створеним після затвердження управителем Правил ФФБ, укладання договору з забудовником та відкриття рахунку ФФБ;
 • — управителем ФФБ може бути банк або інша фінансова установа. Система функціонування ФФБ передбачає:
 • — замовлення управителем ФФБ забудовнику організації спорудження об'єктів будівництва шляхом укладання договору, визначення характеристик об'єктів будівництва та попереднього обсягу замовлення;
 • — відкриття управителем ФФБ фінансування об'єктів будівництва;
 • — внесення довірителем коштів до ФФБ та передачу їх управителю ФФБ в управління за договором про участь у ФФБ;
 • — за довірителем обраного ним об'єкта інвестування, що є підтвердженням замовлення на спорудження цього об'єкта інвестування як складової частини об'єкта будівництва (внесення цього об'єкта інвестування до підтвердженого обсягу замовлення);
 • — передачу управителем довірителям, які повністю проінвестували закріплені за ними об'єкти інвестування, майнових прав на ці об'єкти інвестування за договором про уступку майнових прав;
 • — організацію спорудження забудовником об'єктів будівництва відповідно до наданої за договором документації;
 • — фінансування управителем ФФБ спорудження об'єктів будівництва;
 • — формування управителем ФФБ оперативного резерву;
 • — здійснення управителем ФФБ контролю за цільовим використанням забудовником спрямованих на будівництво коштів;
 • — повернення забудовником коштів до ФФБ на вимогу управителя у випадках зменшення обсягу підтвердженого замовлення внаслідок відмови довірителя від участі у ФФБ, а також в інших випадках, визначених договором;
 • — здійснення управителем ФФБ контролю за виконанням забудовником своїх зобов'язань за договором;
 • — введення забудовником об'єкта будівництва в експлуатацію, письмове повідомлення про це управителя, замовлення технічної документації на об'єкт будівництва та на кожний об'єкт інвестування, передачу управителю ФФБ даних щодо фактичної площі об'єктів інвестування;
 • — здійснення довірителем остаточних розрахунків з управителем за даними щодо фактичної площі об'єктів інвестування;
 • — передачу управителем ФФБ забудовнику переліку довірителів, які мають право отримати у власність закріплені за ними об'єкти інвестування, відповідно до остаточно підтвердженого обсягу замовлення на будівництво;
 • — отримання довірителями у власність закріплених за ними об'єктів інвестування;
 • — закриття фінансування об'єкта будівництва і припинення дій за договором.
 • 2. Фонд операцій з нерухомістю (ФОН) — кошти, отримані управителем ФОН в управління, а також нерухомість і інше майно, майнові права та доходи, набуті від управління цими коштами:
 • 1) мета створення — отримання доходу власниками сертифікатів цього ФОН;
 • 2) створюється фінансовою установою за власною ініціативою;
 • 3) не є юридичною особою;
 • 4) діє на підставі розроблених фінансовою установою — засновником документів: правил ФОН, інвестиційної декларації, проспекту емісії сертифікатів ФОН;
 • 5) сертифікат ФОН — цінний документ, що засвідчує право його власника на отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю;
 • 6) управитель ФОН (може бути емітент сертифікатів ФОН або інша фінансова установа, якій емітент доручає виконання цих функцій):
  • — інвестує кошти, залучені від продажу сертифікатів ФОН, в операції з нерухомістю;
  • — отримує прибуток від цих операцій;
  • — розподіляє отриманий прибуток між власниками сертифікатів ФОН на умовах Правил ФОН;
 • 7) ФОН створюється на строк, встановлений проспектом емісії, і до його закінчення емітент сертифікатів цього ФОН не бере на себе зобов'язання щодо викупу таких сертифікатів;
 • 8) Система функціонування ФОН передбачає:
  • — укладення емітентом сертифікатів ФОН договору із забудовником;
  • — залучення коштів шляхом випуску та розміщення сертифікатів ФОН;
  • — інвестування залучених коштів в операції з нерухомістю;
  • — укладення емітентом договору з управителем ФОН у разі передачі функцій управління майном іншій фінансовій установі згідно з вимогами цього Закону;
  • — організацію спорудження забудовником об'єктів будівництва відповідно до наданої за договором документації;
  • — здійснення управителем ФОН контролю за цільовим використанням забудовником спрямованих на будівництво коштів;
  • — здійснення управителем ФОН нагляду за ходом будівництва;
  • — проведення реєстрації права власності на нерухомість, набуту від здійснення управління ФОН на ім'я управителя ФОН, який діє як довірчий власник;
  • — розподіл управителем доходу від управління ФОН між власниками сертифікатів ФОН;
  • — викуп сертифікатів ФОН у власників після закінчення строку, на який був створений.
 
<<   ЗМІСТ   >>