Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Який склад та порядок розробки документації на будівництво?

Проектна документація на будівництво об'єктів розробляється проектною організацією на підставі договору з урахуванням вихідних даних у Порядку, затвердженому наказом Мінрегіону від 16.05.2011 року № 45. Проектування може не здійснюватись на об'єкти, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту.

Проектувальником виступає юридична особа, яка має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із законодавством одержали кваліфікаційний сертифікат, або фізична особа, яка згідно з законодавством має відповідний кваліфікаційний сертифікат (сертифікований виконавець). У створенні проекту об'єкта архітектури залежно від його складності може брати участь генеральний проектувальник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпроектувальників). Вибір проектувальника (генпроектувальника) для розробки проектної документації об'єктів будівництва, що здійснюється за державні кошти, проводиться відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель", що передбачає оприлюднення інформації про закупівлю, тобто придбання послуг із проектування, проведення торгів, запиту цінових пропозицій та інші процедури закупівлі.

Для початку проектування замовником за погодженням із проектувальником затверджується завдання на проектування (у випадку залучення бюджетних коштів погоджується із розпорядником коштів). Завдання погоджується сторонами договору на виконання проектних робіт шляхом його підписання та засвідчення печатками.

Проект об'єкта архітектури розробляється під керівництвом або з обов'язковою участю архітектора або інженера проекту, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, готовий проект має бути завірений підписом і скріплений печаткою архітектора (інженера). Головний архітектором проекту є архітектор, який та виконує роботу з архітектурно-об'ємного проектування, очолює та/або координує розроблення окремих розділів проектної документації об'єкту невиробничого призначення. Архітектор може створювати проект одноособово, але у випадку роботи декількох осіб, визначається відповідальний головний архітектор. Головний інженер проекту — інженер, який виконує роботу з інженерно-будівельного проектування, виконує одноосібно, очолює та/або координує розробку окремих розділів проектної документації об'єкту виробничого призначення.

Кількість стадій проектування залежить від категорії складності об'єкта будівництва, яку визначають проектувальник і замовник. Керуватись необхідно положеннями ДБН В.1.2-14-2009 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ" ДБН А.2.2-3-2012 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" та ДБН А.2.2-3:2012 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва".

У відповідності до Порядку розробки проектної документації на будівництво об'єктів для об'єктів I та II категорій складності проектування здійснюється в одну стадію (зі складанням робочого проекту) або у дві стадії (коли робочому проекту передує ескізний проект або техніко-економічний розрахунок — для об'єктів виробничого призначення).

Проектування об'єктів III категорії складності здійснюється завжди в дві стадії: спочатку складається проект, а на його основі — робоча документація.

Об'єкти IV та V категорій складності проектуються у три стадії: для об'єктів невиробничого призначення складається ескізний проект (за обґрунтованим рішенням замовника може складатись техніко-економічне обґрунтування), а для об'єктів виробничого призначення та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури — техніко-економічне обґрунтування. Другою стадією є проект, третьою — робоча документація.

Замовник та проектувальник можуть відступити від визначеної у цьому Порядку кількості стадій проектування.

Склад та зміст проектної документації об'єктів будівництва визначаються згідно з будівельними нормами. Проекту згідно завданню на проектування присвоюється назва об'єкта будівництва, яка відображає вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт) та його місце розташування. Тривалість будівництва визначається у розділі проекту з організації будівництва, враховуючи вид будівництва, складність будови, технічні та технологічні рішення, обсяг будівництва, трудові та технічні ресурси. У проектній документації на будівництво житлових будинків мають бути зазначені внутрішні опоряджувальні роботи, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію.

Матеріали ескізів, проектів, розрахунків, обґрунтувань передаються замовнику проектувальником на паперових носіях у чотирьох примірниках. Робочі креслення (креслення, призначені для виконання будівельних та монтажних робіт) проекту повторного використання, за яким на одному майданчику повинно здійснюватись будівництво декількох однакових об'єктів, передаються на електронних та паперових носіях у чотирьох примірниках лише для одного з цих об'єктів, а для інших — у двох примірниках.

Після затвердження проекту за рішенням замовника робочі креслення можуть розроблятись автором проекту або іншою проектною організацією. Розроблення робочих креслень іншою проектною організацією здійснюється з дотриманням авторських рішень та авторських прав.

Якщо проект містить обґрунтовані відхилення від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами, вони можуть бути погоджені суб'єктом нормування (Мінрегіон).

Внесення змін до затвердженого проекту проводиться виключно за згодою архітектора — автора проекту, а в разі відхилення від технічних умов — за погодженням з підприємствами, установами та організаціями, які надали такі технічні умови, та замовником.

Один комплект проектної документації, за якою будується об'єкт архітектури, замовники проекту зобов'язані передавати власникові такого об'єкта для постійного зберігання. Власник повинен зберігати комплект проектної документації та передавати цю документацію при відчуженні новому власнику.

 
<<   ЗМІСТ   >>