Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Предмет, цілі, завдання та зміст навчальної дисципліни "маркетинг підприємства"

Предмет навчальної дисципліни "Маркетинг підприємства": вивчення теорії, методики та практики управління маркетингом підприємств на ринку споживчих товарів, товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики, політики в області персоналу в комплексі маркетингу підприємств, особливості маркетингу підприємств сфери торгівлі.

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері маркетингу підприємства, вироблення вмінь та навичок впровадження та використання маркетингу в підприємствах з врахуванням їх особливостей, оцінки ризиків маркетингової діяльності.

Завдання дисципліни полягають у забезпеченні теоретичної і практичної підготовки студентів щодо здійснення маркетингової діяльності в підприємстві за таким напрямами:

 • - формування і реалізація товарної, цінової, розподільної, збутової, комунікаційної політики, політики в області персоналу;
 • - оволодіння специфікою маркетингової діяльності на зовнішньому ринку;
 • - управління маркетинговою діяльністю.

Зміст навчальної дисципліни "Маркетинг підприємства": Змістовий модуль 1. Управління маркетинговими можливостями підприємства. Тема 1. Предмет, завдання та зміст навчальної дисципліни "Маркетинг підприємства". Тема 2. Товарна політика в умовах маркетингової орієнтації підприємства. Тема 3. Цінова політика в системі маркетингу підприємства. Тема 4. Розподіл та збут у комплексі маркетингу підприємства.

Змістовий модуль 2. Активізація маркетингових зусиль підприємства. Тема 5. Комунікаційна політика в комплексі маркетингу підприємства. Тема 6. Персонал у комплексі маркетингу підприємства. Тема 7. Маркетинг у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

Змістовий модуль 3. Маркетинг як методологія ринкової діяльності підприємства. Тема 8. Управління маркетингом у підприємстві. Тема 9. Організація маркетингової діяльності підприємства.

Змістовий модуль 4. Планово-аналітичні аспекти маркетингової діяльності підприємства. Тема 10. Програмування маркетингової діяльності в системі управління підприємством. Тема 11. Контроль у системі маркетингу підприємства.

Резюме

Виокремлюють такі тенденції в розвитку сучасного ринку, які мають особливе значення для еволюції маркетингу: зростаюче значення якості, ціни і задоволення споживачів; зростаюче значення побудови взаємин зі споживачами та їх утримання; зростаюче значення управління процесами бізнесу й інтеграції управлінських функцій; зростаюче значення глобального мислення і планування місцевих ринків; зростаюче значення стратегічних альянсів і мереж; зростаюче значення галузей з високими технологіями; зростаюче значення маркетингу послуг; зростаюче значення прямого й онлайнового маркетингу; зростаюче значення етичності маркетингової поведінки.

Маркетинг - соціальний і управлінський процес, спрямований на задоволення нестатків і потреб як індивідів, так і груп, за допомогою створення пропозиції та обміну товарів, що мають цінність.

Маркетинг відносин - практика побудови довгострокових взаємовигідних відносин із ключовими партнерами, взаємодіючими на ринку: споживачами, постачальниками, дистриб'юторами з метою встановлення тривалих привілейованих відносин.

Систему маркетингу варто розглядати в широкому й вузькому значенні. У широкому значенні вона є системою економічних відносин, що виникають у процесі виробництва і збуту товарів і орієнтованих на ринок, на споживача. У вузькому значенні система маркетингу - це комплекс маркетингових функцій, елементів, прийомів, що здійснюються всіма учасниками виробництва і реалізації товарів.

Застосуванню маркетингу у вітчизняних підприємствах перешкоджають: економічна криза; монополізм в окремих галузях; дефіцит вітчизняних товарів; наявність неекономічних регуляторів ринку; недостатня розвиненість законодавчої бази, що регулює ринкову діяльність; наявність безлічі дрібних і середніх підприємств, що самостійно не мають можливості займатися маркетингом, а у створенні об'єднання з загальними службами маркетингу не бачать необхідності; психологічні бар'єри; несформованість системи маркетингової інформації; недостатня кількість кваліфікованого маркетингового персоналу.

Вітчизняні підприємства на сучасному етапі можуть використовувати три рівні маркетингової діяльності: 1 рівень - діяльність підприємства на основі маркетингової концепції, що передбачає зміну всієї філософії управління підприємством; 2 рівень (створення служби) - у підприємстві використовуються окремі комплекси/групи взаємозв'язку методів і засобів маркетингової діяльності; 3 рівень - у підприємстві ізольовано реалізуються окремі елементи маркетингу.

У 1996 році було прийнято рішення про створення Української асоціації маркетингу (УАМ). Українська асоціація маркетингу - демократична, недержавна, некомерційна організація, що сприяє розвитку маркетингу як науки, навчанню в цій галузі, розвитку ринку маркетингових і консалтингових послуг, розробці і виконанню стандартів етики і правил поведінки учасників ринку.

Предмет навчальної дисципліни "Маркетинг підприємства": вивчення теорії, методики та практики управління маркетингом підприємств на ринку споживчих товарів, товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики, політики в області персоналу в комплексі маркетингу підприємств, особливості маркетингу підприємств сфери торгівлі.

Мета навчальної дисципліни "Маркетинг підприємства": формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері маркетингу підприємства, вироблення вмінь та навичок впровадження та використання маркетингу в підприємствах з врахуванням їх особливостей, оцінки ризиків маркетингової діяльності.

Контрольні питання

 • 1. Які переваги дає підготовка фахівців в області маркетингу?
 • 2. Охарактеризуйте основні тенденції в розвитку сучасного ринку та еволюції маркетингу.
 • 3. Що є метою сучасного маркетингу? Дайте сучасне визначення маркетингу.
 • 4. Охарактеризуйте трансакційний маркетинг. Розкрийте поняття "трансакція", "трансферт".
 • 5. Дайте характеристику концепції маркетингу відносин. Що являє собою маркетингова система взаємодії?
 • 6. Розкрийте зміст системи маркетингу.
 • 7. Назвіть основні об'єкти маркетингової діяльності.
 • 8. Які існують проблеми використання маркетингу в підприємствах України? Які шляхи вирішення цих проблем?
 • 9. Які рівні маркетингової діяльності можуть використовувати вітчизняні підприємства на сучасному етапі?
 • 10. Коли і з якою метою було створено Українську асоціацію маркетингу?
 • 11. Охарактеризуйте напрями діяльності Української асоціації маркетингу.
 • 12. Охарактеризуйте предмет, цілі, завдання та зміст навчальної дисципліни "Маркетинг підприємства".

Глосарій

Маркетинг - соціальний і управлінський процес, спрямований на задоволення нестатків і потреб як індивідів, так і груп, за допомогою створення пропозиції та обміну товарів, що мають цінність; підприємницька діяльність, орієнтована на задоволення ринкових потреб і одержання на цій основі прибутку; методологія ринкової діяльності взагалі, що забезпечує досягнення конкурентних переваг.

Маркетинг відносин - практика побудови довгострокових взаємовигідних відносин із ключовими партнерами, взаємодіючими на ринку: споживачами, постачальниками, дистриб'юторами з метою встановлення тривалих привілейованих відносин.

Маркетингова система взаємодії, або маркетингова мережа, - містить у собі підприємство та всі інші зацікавлені в його роботі групи: споживачів, найманих працівників, постачальників, дистриб'юторів, роздрібних торговців, рекламні агентства, університетських учених і всіх, з ким підприємство встановило взаємовигідні ділові відносини.

Система маркетингу - у широкому значенні: система економічних відносин, що виникають у процесі виробництва і збуту товарів і орієнтованих на ринок, на споживача; у вузькому значенні: комплекс маркетингових функцій, елементів, прийомів, що здійснюються всіма учасниками виробництва і реалізації товарів.

Трансакція - це обмін цінностями між двома або більше сторонами (грошова трансакція, бартерна угода).

Трансферт (передача) - угода, за якої одна сторона передає іншій стороні будь-який продукт, але нічого не одержує взамін (подарунки, субсидії, благодійні внески).

Українська асоціація маркетингу - демократична, недержавна, некомерційна організація, що сприяє розвитку маркетингу як науки, навчанню в цій галузі, розвитку ринку маркетингових і консалтингових послуг, розробці та виконанню стандартів етики і правил поведінки учасників ринку.

 
<<   ЗМІСТ   >>