Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Мета і завдання аудиту

Загалом, впровадження аудиту в сферу підприємницької діяльності має істотні переваги порівняно з іншими формами контролю, а саме:

 • - значна економія державних коштів, які витрачаються на утримання контрольно-ревізійного апарату;
 • - надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок сплати аудиторськими фірмами або аудиторами-підприємцями податків;
 • - незалежність, конкурентна боротьба, професіоналізм аудиторів, що сприяє підвищенню якості перевірок;
 • - можливість вибору аудитора замовником тощо.

І, як вже було зазначено, аудит покликаний надавати допомогу представникам страхових компаній, бірж, акціонерних товариств, спільних підприємств, комерційних банків, різних іноземних фірм та підтверджувати незалежну думку аудитора відносно достовірності ведення обліку та складання звітності.

Таким чином, згідно з визначенням самого аудиту, метою аудиту є висвітлення аудитором думки про те, чи відповідає бухгалтерський облік та фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах нормативним актам, які регламентують порядок їх ведення та подання.

За результатами аудиту складається звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок), що підтверджує достовірність фінансової звітності та дані про реальний фінансовий стан суб'єкта господарювання.

Отже, результатом проведення аудиту є оцінка показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з висловленням немодифікованої чи модифікованої (зміненої) думки в аудиторському звіті (висновку) та рекомендацій клієнту щодо виправлення визначених помилок у організації та методиці бухгалтерського обліку та при складанні фінансової звітності.

Виходячи з мети аудиту, його основними завданнями є збір та обробка достовірної інформації (аудиторських доказів) про фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання та достовірності показників фінансової звітності для формування думки аудитора при її відображені в звіті аудитора, іншими словами — безпосередньо здійснення аудиторської перевірки (аудиту) ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності клієнтом.

Крім того, аудитор має дослідити та адекватно оцінити всі аспекти економічної діяльності суб'єкта, що перевіряється. А для того, щоб висловити об'єктивно думку аудитора в звіті аудитора, аудитор повинен отримати безумовну гарантію того, що інформація, яка міститься у фінансовій звітності, регістрах обліку та первинних документах, наданих клієнтом, достатня та достовірна (прийнятна). Тому, в процесі аудиторської перевірки виникають питання аудиторського ризику та аудиторських доказів для підтвердження аудиторської думки.

Крім основних, аудит може вирішувати і наступні функціональні завдання:

 • - коригування і санація;
 • - оперативного контролю та аналізу;
 • - стратегічного аналізу;
 • - аудиту договірних і статутних зобов'язань та ін.

Як правило, ці завдання є супутніми аудиту послугами, які на замовлення клієнта у письмовій формі виконує аудитор (аудиторська фірма). За цим питанням було наведено тільки їх стислий перелік, а більш детально види аудиторських послуг буде розглянуто у Темі 11 Модулю III.

Підсумовуючи питання, можна констатувати, що узагальнено завданнями аудиту є:

 • - перевірка стану організації та методики бухгалтерського обліку та оцінка складання фінансової звітності, розрахунків, декларацій та інших документів для встановлення їх достовірності й відповідності здійснення господарських операцій чинному законодавству;
 • - виявлення і попередження (профілактика) порушень у фінансово-господарській діяльності підприємства;
 • - реальність визначення фінансових результатів;
 • - оцінка ефективності внутрішнього контролю;
 • - надання консультаційних послуг з питань обліку, аналізу, права, менеджменту, маркетингу, фінансів тощо.
 
<<   ЗМІСТ   >>