Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Перевірка відповідності даних синтетичного й аналітичного обліку

При проведенні аудиту основних засобів слід використовувати таку схему наскрізного аудиту:

♦ перевіряють відповідність даних аналітичного і синтетичного обліку за залишками на певну дату (за інвентаризаційними описами, картками), які характеризують вартість основних засобів, що є на балансі на початок і на кінець періоду, який перевіряється;

♦ перевіряють відповідність даних регістрів обліку за дебетом рахунка 10 і за кредитом рахунків:

  • 46 — при надходженні об'єктів від засновників;
  • 15 — при введенні в експлуатацію об'єктів у результаті капітальних вкладень, закінчених будівництвом при підрядному способі, придбання об'єктів за плату і т. ін.;
  • 42 - при отриманні безоплатно переданих об'єктів основних засобів виробничого (невиробничого) призначення, модернізації, переоцінки;

♦ перевіряють відповідність підсумків у регістрах обліку за кредитом рахунка 10 оборотам за дебетом кореспондуючих рахунків;

♦ звіряють підсумкові записи регістрів синтетичного обліку із записами Головної книги за оборотами по рахунках 10. 13;

♦ визначають залишкову вартість основних засобів за обліковими даними на початок і кінець звітного періоду (сальдо рахунка 10 мінус сальдо рахунка 13 Головної книги) і перевіряється відповідність отриманих оцінок даним фінансової звітності.

Перевірка правильності відображення в обліку операцій, пов'язаних із рухом основних засобів

На даному етапі аудиту проводять перевірку правильності відображення

в обліку:

♦ операцій, пов'язаних із надходженням, уведенням в експлуатацію і постановкою на облік об'єктів основних засобів;

♦ операцій вибуття основних засобів (реалізація, списання, передача іншим організаціям безоплатно або як внесок до статутного капіталу, обмін на інші матеріальні цінності та ін.).

В останньому випадку аудитору треба здійснити порівняння виписок із банку про прийняті платежі розрахункових документів, актів вибуття (передачі (форми 03-1 і 03-3)). первинних документів з умовами відповідних договорів і здійсненими бухгалтерськими записами.

При перевірці операцій, пов'язаних із придбанням основних засобів, аудитором також перевіряється правильність формування первісної вартості основних засобів. При перевірці відображення в обліку обладнання передусім необхідно впевнитися в дотриманні порядку розрахунків із постачальниками і підрядчиками, в правильності заповнення первинних документів, у відповідності фактичного розміру оплати даним наданих документів. Особливу увагу необхідно звернути на порядок нарахування ПДВ за операціями, пов'язаними із придбанням обладнання, яке потребує монтажу. У ході перевірки слід відзначити наявність виділеного окремим рядком ПДВ у всіх первинних облікових документах (рахунках, рахунках-фактурах, накладних, прибутково-касових ордерах та ін.), які підтверджують вартість придбаного обладнання, оскільки, якщо сума податку на додану вартість не виділена, то і в розрахункових документах (дорученнях, вимогах та ін.) вирахування її розрахунковим шляхом не здійснюється.

У випадках, коли обладнання, яке потребує монтажу, закуповується підприємством самостійно за договором із постачальником обладнання, податок на додану вартість, сплачений постачальнику, відшкодовується після прийняття обладнання до бухгалтерського обліку (шляхом відображення на рахунку "Обладнання для установки”).

Що стосується робіт із монтажу обладнання, то суми податку на додану вартість, пред'явлені підрядними організаціями із монтажних робіт або нараховані на обсяг монтажних робіт при виконанні цих робіт власними силами, відносяться на збільшення балансової вартості обладнання і відшкодуванню (заліку) не підлягають.

Суми податку на додану вартість по витратах із доставки обладнання, оплачених додатково понад узгоджену відпускну ціну обладнання, також відносяться на збільшення балансової вартості цього обладнання.

У разі, якщо обладнання у підрядника, і в ціну внесена вартість будівельно-монтажних робіт, то суми податку на додану вартість, сплачені постачальнику підрядною організацією при придбанні обладнання, підлягають відшкодуванню (заліку) у підрядника в загальновстановленому порядку. При цьому у замовника при введенні об'єкта в експлуатацію суми податку на додану вартість, сплачені підрядній організації з будівельно-монтажних робіт, ураховуючи податок на додану вартість з обладнання, відносяться на збільшення балансової вартості об'єкта.

 
<<   ЗМІСТ   >>