Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Застосування заходу капіталізації

За рівнем достатності капіталу банки класифікуються на добре капіталізовані, достатньо капіталізовані, недокапіталізовані, значно недокапіталізовані, критично недокапіталізовані.

Залежно від рівня достатності капіталу Національний банк України може рекомендувати такі заходи:

 • o банку, що не дотримується вимог НБУ щодо мінімального розміру регулятивного капіталу (НІ), нормативів (Н2) та (НЗ), внести на розгляд правління та ради банку перелік заходів щодо розвитку його капітальної бази (програму капіталізації) або питання щодо його реорганізації шляхом приєднання чи злиття. У разі прийняття правлінням і радою банку відповідного рішення банк має укласти з територіальним управлінням НБУ письмову угоду щодо прийняття програми капіталізації банку;
 • o недокаліталізованим банкам - припинити в будь-якій формі виплату дивідендів (крім виплати дивідендів у вигляді власних акцій) та викуп власних акцій (паїв/часток учасників у статутному капіталі), а також внести на розгляд правління та ради банку перелік заходів (програму) фінансового оздоровлення банку.

Крім того, недокаліталізованим банкам рекомендується встановити такі обмеження:

 • o тимчасово припинити залучення коштів фізичних та юридичних осіб;
 • o обмежити активні операції з акціонерами та інсайдерами банку;
 • o припинити вкладання коштів у статутні фонди інших юридичних осіб;
 • o припинити надання бланкових та пільгових кредитів;
 • o припинити нарахування і сплату відсотків за міжфілійними кредитами.

Значно недокаліталізованим банкам слід припинити:

 • o виплату дивідендів у будь-якій формі (крім виплати дивідендів у вигляді власних акцій/паїв/часток) та викуп власних акцій (паїв/часток);
 • o відкриття нових депозитних рахунків фізичним особам і поповнення діючих рахунків;
 • o проведення подальшої емісії цінних паперів (крім випуску власних акцій) та розширення кола фізичних і юридичних осіб - клієнтів банку з обслуговування їх операцій на ринку цінних паперів та збільшення обсягу цих операцій, у тому числі пов'язаних з веденням рахунків депозитарного обліку.

Критично недокаліталізованим банкам припинити виплату відсотків за субординованим боргом.

Слід зазначити, якщо банк значно недокапіталізований або критично недокапіталізований, необхідно внести на розгляд загальних зборів акціонерів питання щодо санації банку його акціонерами чи інвесторами. Строк програми капіталізації за рахунок внутрішніх джерел - не більше 12 місяців, за рахунок зовнішніх джерел - не більше б місяців.

Письмове застереження

Залежно від серйозності та характеру проблем у діяльності банків письмове застереження застосовується Національним банком України як вимога:

 • o усунути конкретні порушення чи недоліки в діяльності банку, що полягають у погіршенні якості активів, їх дохідності та рентабельності, негативних тенденцій надходжень, достатності капіталу, ліквідності, якості менеджменту, які безпосередньо не вплинули на його фінансовий стан, але в майбутньому можуть призвести до його погіршення та загрози інтересам вкладників і кредиторам банку;
 • o необхідності взяття банком зобов'язань усунути виявлені порушення із зазначенням конкретних заходів і строків їх виконання, які банк має оформити у вигляді листа із зобов'язанням;
 • o усунути конкретні порушення, не пов'язані з рівнем достатності капіталу, що призвели до отримання банком за результатами інспектування загальної рейтингової оцінки "З" за системою САМЕLS (якщо немає потреби вимагати укладання письмової угоди);
 • o стосовно усунення порушення банком економічних нормативів;
 • o щодо коригування фінансової звітності банку за результатами перевірок;
 • o зменшення невиправданих витрат банку;
 • o обмеження невиправдано високих відсоткових виплат за залученими коштами;
 • o недопущення повторного порушення нормативу обов'язкового резервування протягом одного календарного року;
 • o щодо здійснення обов'язкової аудиторської перевірки банку та подання висновків незалежних аудиторських організацій про результати діяльності відповідно до ст. 10 Закону України "Про аудиторську діяльність";
 • o вжиття заходів щодо зменшення чи відчуження неефективних (низькоприбуткових або збиткових) інвестицій;
 • o виправлення (коригування) фінансової звітності банку за результатами інспекційних перевірок.

Банк має протягом п'яти робочих днів від часу отримання письмового застереження подати Національному банку України відповідь із зазначенням строку, протягом якого він зобов'язується вирішити виявлені проблеми та усунути порушення. Якщо банк допустив порушення, для усунення якого потрібно більше 2 місяців, то застосовуються інші заходи впливу.

 
<<   ЗМІСТ   >>