Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Предметна область аудиторського дослідження

Розрахунки між різними контрагентами можуть бути готівковими, безготівковими грошовими, вексельними, бартерними.

Безготівкові грошові розрахунки здійснюються шляхом перерахування грошових коштів з рахунка платника на рахунок отримувача через фінансового посередника — банк. При аудиті безготівкових розрахунків аудитор вивчає всі джерела інформації, які відображають наявність грошових коштів на рахунках у банку як у національній, так і в іноземній валюті, їх рух (за виписками банків) та підстави для здійснення безготівкових грошових операцій (первинні документи, договори).

На рис. 10.5 наведено.

класифікацію безготівкових розрахунків класифікація безготівкових розрахункі

Для здійснення всіх видів банківських операцій, у т. ч. безготівкових грошових розрахунків, та для зберігання грошових коштів суб'єкти господарювання відкривають рахунки у будь-яких банках України за власним вибором і за згодою цих банків. Класифікація рахунків у банках для зберігання грошових коштів наведена на рис. 10.6.

Виписки банків із цих рахунків є обов'язковим об'єктом аудиторського дослідження.

У суб'єктів господарювання облік наявності та руху грошових коштів відображається на рахунку 31 "Рахунки в банках", який має такі субрахунки:

 • 311 "Поточні рахунки в національній валюті";
 • 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті";
 • 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті";
 • 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".

За дебетом рахунка 31 "Рахунки в банках" відображається надходження грошових коштів, за кредитом — їх використання.

Класифікація рахунків для зберігання коштів у банках

Рис. 10.6. Класифікація рахунків для зберігання коштів у банках

Субрахунки 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.

При проведенні аудиту безготівкових грошових операцій аудитор вивчає інформацію, відображену на цих рахунках. Схема відображення інформації про рух грошових коштів наведена на рис. 10.7.

Вексельні розрахунки у суб'єктів господарювання знаходять відображення на рахунках 34 "Короткострокові векселі одержані" і 62 "Короткострокові векселі видані". При аудиті вивчається інформація за кожним виданим (отриманим) векселем, за строками їх погашення та за умовами вексельних розрахунків.

Характеристика рахунків зо відображенням вексельних операцій

Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані"

На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, забезпеченої векселями.

Схема відображення інформації про рух грошових коштів

Рис. 10.7. Схема відображення інформації про рух грошових коштів

Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані" має такі субрахунки:

 • 341 "Короткострокові векселі, одержані в національній валюті";
 • 342 "Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті".

На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" за дебетом відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за інші операції, за кредитом — отримання коштів на погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо.

Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані"

На рахунку 62 "Короткострокові векселі видані" ведеться облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на які підприємством видані векселі.

Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані" має такі субрахунки:

 • 621 "Короткострокові векселі, видані в національній валюті";
 • 622 " Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті ".

За кредитом рахунка 62 "Короткострокові векселі видані" відображається видача векселів для забезпечення поставок, робіт, послуг постачальниками та іншими кредиторами та для інших операцій, за дебетом - погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем та за строками їх погашення.

При перевірці дебіторської заборгованості та зобов'язань клієнта об'єктами аудиторського дослідження є:

♦ договори між контрагентами, де однією зі сторін виступає клієнт,

♦ первинні документи, що підтверджують факт виконання (невиконання) умов договорів;

♦ регістри обліку по рахунках, в яких зосереджена інформація про розрахунки за договорами;

Класифікація рахунків для зберігання коштів у банках

Рис. 10.6. Класифікація рахунків для зберігання коштів у банках

Субрахунки 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.

При проведенні аудиту безготівкових грошових операцій аудитор вивчає інформацію, відображену на цих рахунках. Схема відображення інформації про рух грошових коштів наведена на рис. 10.7.

Вексельні розрахунки у суб'єктів господарювання знаходять відображення на рахунках 34 "Короткострокові векселі одержані" і 62 "Короткострокові векселі видані". При аудиті вивчається інформація за кожним виданим (отриманим) векселем, за строками їх погашення та за умовами вексельних розрахунків.

Характеристика рахунків зо відображенням вексельних операцій

Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані"

На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, забезпеченої векселями.

Схема відображення інформації про рух грошових коштів

Рис. 10.7. Схема відображення інформації про рух грошових коштів

Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані" має такі субрахунки:

 • 341 "Короткострокові векселі, одержані в національній валюті";
 • 342 "Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті".

На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" за дебетом відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за інші операції, за кредитом — отримання коштів на погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо.

Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані"

На рахунку 62 "Короткострокові векселі видані" ведеться облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на які підприємством видані векселі.

Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані" має такі субрахунки:

 • 621 "Короткострокові векселі, видані в національній валюті";
 • 622 " Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті ".

За кредитом рахунка 62 "Короткострокові векселі видані" відображається видача векселів для забезпечення поставок, робіт, послуг постачальниками та іншими кредиторами та для інших операцій, за дебетом - погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем та за строками їх погашення.

При перевірці дебіторської заборгованості та зобов'язань клієнта об'єктами аудиторського дослідження є:

♦ договори між контрагентами, де однією зі сторін виступає клієнт,

♦ первинні документи, що підтверджують факт виконання (невиконання) умов договорів;

♦ регістри обліку по рахунках, в яких зосереджена інформація про розрахунки за договорами;

Класифікація зобов'язань

Схема відображення інформації про розрахунки з різними контрагентами

Рис. 10.11. Схема відображення інформації про розрахунки з різними контрагентами

 
<<   ЗМІСТ   >>