Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Фінансовий облік у банках

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особливості бухгалтерського обліку окремих кредитних операцій

Облік операцій репо

Репо - фінансова операція продажу цінних паперів із подальшим викупом цих цінних паперів. Операція репо відображається в бухгалтерському обліку як наданий (отриманий) кредит під заставу цінних паперів як у міжбанківській сфері, так і суб'єктам господарювання залежно від умов, згідно з якими здійснюється передавання (продаж) цінних паперів і виконання зобов'язань сторонами договору.

Надання (отримання) коштів за операцією репо суб'єктам господарювання відображається банком за рахунками:

  • 261 Строкові кошти суб'єктів господарювання
  • 2611 П Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо Призначення рахунку: облік коштів, що отримані від суб'єктів

господарювання за операціями репо.

За кредитом рахунку проводять суми коштів, що отримані від

суб'єктів господарювання за операціями репо.

За дебетом рахунку проводять суми, що перераховуються суб'єктам господарювання за операціями репо.

  • 201 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання
  • 2010 А Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання.

За дебетом рахунку проводять суми кредитів, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання.

За кредитом рахунку проводять суми, що надійшли від суб'єктів господарювання за операціями репо.

Підприємства, що володіють цінними паперами, можуть їх використати для забезпечення банківських кредитів. Операції зворотного репо обліковують відповідно до операцій надання кредитів під забезпечення цінних паперів. Розглянемо облік кредитів, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання.

Зобов'язання з надання (отримання) коштів за операцією репо обліковують за позабалансовими рахунками відповідно до загальних правил. Перерахування коштів за операціями репо (надання кредиту) відображається таким бухгалтерським проведенням:

Дт Рахунки для обліку кредитів, які надані за операціями репо

Кт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів.

Цінні папери, що придбані за операцією репо, обліковує покупець (кредитор) як отриману заставу за позабалансовими рахунками. У цьому разі здійснюється таке бухгалтерське проведення:

Дт Рахунки для обліку отриманої застави

Кт Контррахунок.

Банк-покупець (кредитор) відображає в бухгалтерському обліку зворотний продаж цінних паперів такими проведеннями:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів

Кт Рахунки для обліку кредитів, які надані за операціями репо

Кт Рахунок для обліку нарахованих доходів за операціями репо, рахунки для обліку процентних доходів за операціями репо.

► Одночасно за позабалансовими рахунками

Дт Контррахунок

Кт Рахунки для обліку отриманої застави.

У разі неповернення позичальником коштів за операцією репо кредитор списує вартість цінних паперів, отриманих у заставу, з позабалансових рахунків і одночасно визнає їх за відповідними балансовими рахунками з обліку придбаних цінних паперів за справедливою вартістю. У цьому разі:

Дт Рахунки для обліку цінних паперів

Кт Рахунки для обліку кредитів, які надані за операціями репо

Кт Рахунок для обліку нарахованих доходів за операціями репо, рахунки для обліку процентних доходів за операціями репо

► Одночасно за позабалансовими рахунками

Дт Контррахунок

Кт Рахунки для обліку отриманої застави.

Бухгалтерський облік факторингових операцій

Однією з форм короткострокових кредитів у поточну діяльність є факторинг. Факторинг - це придбання банком права вимоги щодо виплат за фінансовими зобов'язаннями, що виникли між контрагентами в процесі реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

На дату укладення договору факторингу сума, яку фактор (банк) зобов'язується сплатити клієнтові, відображається за позабалансовими рахунками:

  • 980 Документи за розрахунковими операціями
  • 9800 А Розрахункові документи за факторинговими операціями

Призначення рахунку: облік банком платіжних документів за номіналом (документів за факторинговими операціями, що передані клієнтом банку).

За дебетом рахунку проводять суми номінальної вартості платіжних документів, що підлягають оплаті.

За кредитом рахунку списують суми, що сплачені боржником за платіжними документами або в разі списання заборгованості.

Отримані відповідно до умов договору факторингу розрахункові документи клієнта обліковують за номінальною вартістю за позабалансовими рахунками:

Дт Рахунок для обліку документів за факторинговими операціями

Кт Контррахунок.

Сума коштів, сплачених клієнтові, відображається фактором (банком) у бухгалтерському обліку на рахунках:

  • 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання
  • 2030 А Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

Призначення рахунку: облік вартості прав грошової вимоги за факторинговими операціями.

За дебетом рахунку проводять суми наданих коштів за операціями факторингу.

За кредитом рахунку проводять суми, що отримані за операціями факторингу; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої заборгованості.

2036 КА Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за вимогами, що придбані з дисконтом за операціями факторингу із суб'єктами господарювання.

За кредитом рахунку проводять суми дисконту за наданими кредитами.

За дебетом рахунку проводять суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

При цьому складається бухгалтерське проведення:

Дт Рахунок для обліку коштів, які надані за факторинговими операціями

Кт Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів

Кт Рахунок для обліку неамортизованого дисконту за вимогами, що придбані за операціями факторингу, - у разі утримання авансом процентних або комісійних доходів.

Отримані від боржника кошти фактор (банк) спрямовує на погашення заборгованості за кредитом та процентами. У разі перевищення надходжень над сумою заборгованості за кредитом та процентами фактор (банк) повертає різницю клієнтові, якщо інше не встановлено договором факторингу:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів - на суму, що надійшла від боржника

Кт Рахунок для обліку коштів, наданих за факторинговими операціями, - на суму кредиту

Кт Рахунок для обліку нарахованих доходів за факторинговими операціями - на суму нарахованих доходів за цією операцією

Кт Рахунок для обліку процентних доходів за факторинговими операціями, рахунки для обліку комісійних доходів за кредитними операціями - на суму доходів за цією операцією, що не були нараховані

Кт Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів - на суму перевищення надходжень над сумою заборгованості банку за кредитом та процентами.

Одночасно фактор (банк) здійснює списання з позабалансових рахунків оплачених боржником документів за факторинговими операціями. У цьому разі виконується таке бухгалтерське проведення:

Дт Контррахунок

Кт Рахунок для обліку документів за факторинговими операціями - на суму оплачених боржником розрахункових документів.

Банк у разі часткового погашення боржником заборгованості робить відмітку про дату та суму частково погашених зобов'язань на відповідному платіжному документі.

Якщо за умовами договору сплату суми боргу здійснює безпосередньо боржник на рахунок клієнта, то банк відображає в бухгалтерському обліку розрахунок за факторинговою операцією такими проведеннями:

Дт Рахунки клієнтів

Кт Рахунок для обліку коштів, наданих за факторинговими операціями

Кт Рахунок для обліку нарахованих доходів за факторинговими операціями - на суму нарахованих доходів

Кт Рахунок для обліку процентних доходів за факторинговими операціями, рахунки для обліку комісійних доходів за кредитними операціями - на суму, яка не відображалася в бухгалтерському обліку за рахунками нарахованих доходів.

Фактор (банк) здійснює бухгалтерський облік простроченої заборгованості за факторинговими операціями за загальними правилами.

 
<<   ЗМІСТ   >>