Повна версія

Головна arrow РПС arrow Регіональна економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Предмет, зміст і завдання регіональної економіки Основні теоретичні напрями розвитку регіональної економіки Загальні уявлення про сутність та розвиток регіональної економіки Основні вітчизняні концепції регіональної економікиКонцепція "центр - периферія"Концепція диференціальної земельної ренти Концепція регіональної конкурентоспроможності Основні зарубіжні наукові школи з регіональної економіки Закономірності регіональної економіки і принципи формування економіки регіонів Загальні закономірності та принципи регіональної економікиЗакономірність територіального поділу праціЗакономірність зближення рівнів соціально економічного розвитку регіонів Закономірності й принципи формування ринкових відносин розвитку регіонів Роль територіального поділу праці у розвитку економіки регіонів Фактори регіональної економіки та їх економічна оцінка Загальна характеристика факторів регіональної економікиСировинний факторПаливно-енергетичний фактор Водний факторФактор робочої сили (трудовий)Споживчий фактор Транспортний фактор Фактор науково-технічного прогресу Фактор ринкової кон'юнктури Фактор економіко-географічного положення Екологічний фактор Регіональна економіка і людський фактор Природно-ресурсний потенціал і регіональна економіка Регіональна економіка і науково-інноваційні фактори її розвитку Методи наукового аналізу господарства економічних районів Регіони України і світове господарство в умовах глобалізації Світове господарство та його глобалізація Світогосподарські зв'язки регіонів України Регіональна економічна політика та її завдання Наукові основи соціально-економічного районування Сутність і завдання соціально-економічного районування Види економічного районування Принципи формування економічних районів РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА І МІЖГАЛУЗЕВІ ВИРОБНИЧІ КОМПЛЕКСИ Сутність міжгалузевих комплексів і їх типологія Агропромисловий комплекс Сутність та головні ознаки агропромислового комплексу Структурні і територіальні особливості агропромислових комплексів Особливості розвитку АПК України Лісопромисловий комплекс Будівельний комплекс Комплекс з виробництва товарів народного споживання Паливно-енергетичний комплексНафтова, нафтопереробна і газова промисловістьЕлектроенергетика Гірничо-металургійний комплекс Машинобудівний комплекс Комплекс хімічних та нафтохімічних виробництв Структурні перетворення у міжгалузевих промислових комплексах Транспортно-комунікаційний комплекс Транспортний комплексЗалізничний транспортМорський транспортРічковий транспортАвтомобільний транспорт Трубопровідний транспорт Газопровідний транспортПовітряний транспорт Міський пасажирський транспорт Комплекс комунікацій і зв'язкуПослуги телефонного зв'язкуМісцеві телефонні мережіМережа міжміського телефонного зв'язку Соціальний комплекс Основи наукових досліджень соціальних комплексівРівень економічного розвитку регіону Внутрішня торгівля в системі соціального комплексу України Розвиток провідних галузей соціального комплексу УкраїниТуристичні послугиБанківські послугиСтрахові послугиПослуги лізингуПослуги вищої освіти Наукові засади раціонального природокористування та сталого розвитку ЕКОНОМІКА ОСНОВНИХ МАКРОРЕГІОНІВ УКРАЇНИ Формування та розвиток економіки індустріальних регіонів України Донецький економічний регіон Придніпровський економічний регіон Особливості економічного розвитку індустріально-аграрних регіонів України Харківський (Північно-Східний) економічний регіон Київський економічний регіон Львівсько-Карпатський економічний регіон Причорноморський економічний регіон Проблеми економічного розвитку аграрних регіонів України Подільський промисловий регіон Волинський (Північно-Західний) економічний регіон Регіональна економіка найбільших міст та агломерацій України Регіональний аналіз розвитку промислового комплексу міст України Оцінка економічної ефективності функціонування міст України Промислові агломерації України
 
>>