Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Політологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ Політологія як система знань про політику. Специфіка і зміст української політології Предмет, метод та історія виникнення політології як наукиПредмет політології. Методи науки про політику. Політика як соціальне явище та об'єкт вивчення політології Зміст, особливості й завдання української політології Основні школи і напрями сучасної політології Англосаксонська школа в політології Характерні риси французької школи в політології Становлення та розвиток німецької школи в політичній науці Основні напрями розвитку зарубіжної політичної науки наприкінці XX — на початку XXI століття Політична влада Сутність і походження феномену влади Форми, види та механізм реалізації політичної влади Поняття легітимності та принцип поділу влади Демократія: витоки, сутність і перспективи розвитку Витоки і сутність демократії Історичні форми та емпіричні моделі демократіїКласична теорія демократії Нового часу.Консенсусна модель демократії А. Лейпхарта. Теорія "поліархії" Р.Даля. Партиципаторні теорії демократії (демократія участі). Перехід до демократії. Умови переходу ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ Політична система суспільства Політична система суспільства. Сутність системного підходу до аналізу політичних явищ і процесів Структура і функції політичної системи Типи політичних систем та критерії їх ефективності Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, форми та основні функції Сутність, походження та функції держави Форма державного правління Форма державного устроюФедеративна держава.Конфедерація.Співтовариство (співдружність).Асоціація.Ліга. Політичний режимТоталітаризм.Авторитаризм. Демократичний режим. Концепція правової, соціальної державиЛіберально-демократична модель. Консервативна модель. Система органів державної влади в Україні Етапи формування системи органів державної влади в Україні. Конституційна реформа 2004 р. Конституційний механізм розподілу державної влади в Україні Верховна Рада України в системі відносин органів державної влади Інститут президентства в Україні: етапи становлення і порядок взаємодії з іншими органами влади Особливості становлення та функціонування Кабінету Міністрів України Судова система України Місцеве самоврядування Теорії та моделі місцевого самоврядування: сутність та порівняльний аналіз Етапи становлення місцевого самоврядування в Україні Перспективи місцевого самоврядування в Україні в контексті політичної та адміністративно-територіальної реформи Політичні партії та партійні системи Походження і розвиток політичних партій Партія як політичний інститут: ознаки, функції та класифікація Сутність, типологія та фактори розвитку партійних систем Етапи становлення і розвитку партійної системи України ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ Політична участь громадян Поняття "політична участь" та його інтерпретація в сучасній політичній науці Структура, форми і виміри політичної участі Особливості політичної участі в Україні Політичні конфлікти і кризи в суспільному житті Концептуальні підходи до розуміння природи політичних конфліктів Причини виникнення, ознаки та функції політичних конфліктів Типологія політичних конфліктів та криз Основні способи та шляхи розв'язання політичних конфліктів і криз Виборчі системи і процеси Вибори в історії людства Принципи проведення та головні процедури виборчої кампанії Основні типи виборчих систем сучасності: порівняльний аналіз Особливості формування виборчої системи України СОЦІАЛЬНІ ТА ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ Політична свідомість, політична культура і політична соціалізація Політична свідомість як суспільне явище Політична культура: природа, типи та функції Політична соціалізація, її суть та основні теоретичні концепції Особливості становлення політичної культури в Україні Політична ідеологія. Основні ідеологічні доктрини сучасності Теоретичні підходи до розуміння політичної ідеології в політичній науці Структура політичної ідеології Основні політичні ідеології сучасності Етносоціальні спільноти та етнополітика Концепції етнічності в політичній науці Теорії націй і націоналізмуТипології націй. Типології націоналізму. Етнонаціональна політика та національно-державне будівництво Етнополітичні конфлікти: причини виникнення, динаміка, типологія та способи врегулюванняНасильницькі методи.Консенсусні методи Етнонаціональна політика України Бтнополітичні процеси на Закарпатті СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Зовнішня політика держав. Міжнародне право Міжнародні відносини як цілісна система Процес формування та механізм реалізації зовнішньої політики держав. Міжнародне право Міжнародні організації: сутність і типологія Глобальні проблеми сучасної цивілізації та шляхи їх вирішення Міжнародний тероризм Геополітика Поняття геополітики, її методи і функції Основні закони геополітики Категорії геополітики Геополітичні епохиШановний, читачу!
 
>>