Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік орендованих необоротних активів

Взяті в оренду необоротні активи не є власністю установи, а тому обліковуються за балансом, на рахунку 01 "Орендовані необоротні активи".

Записи на цьому рахунку здійснюються односторонні, При надходженні об'єктів в оренду залишок на рахунку 01 збільшується, а при поверненні власнику - зменшується.

Необоротні активи записуються в накопичувальну відомість позабалансового обліку (меморіальний ордер № 16) по дебету рахунку 01 на підставі договору оренди, Акта приймання-передачі основних засобів (форма № ОЗ-1), копії інвентарної картки, яку надає орендар. Ці об'єкти беруться на облік за вартістю, що вказана в договорі оренди , що укладений установою з сторонніми організаціями. В цьому договорі також термін оренди, умови оренди та розмір орендної плати.

На орендовані необоротні активи інвентарні картки не відкривають та інвентарні номери не присвоюють. Такі об'єкти обліковуються за тими інвентарними номерами, що присвоєні орендодавцем та на підставі Договору оренди та копії інвентарної картки наданої орендодавцем.

Після закінчення терміну договору основні засоби повертаються орендодавцеві за актом приймання-передачі основних засобів (форма № ОЗ-1 бюджет). На підставі цього акта бухгалтерія знімає об'єкт із за балансового обліку і вилучає з картотеки копію інвентарної картки, яка разом з актом здається в архів. При цьому здійснюється запис по кредиту рахунку 01 в Меморіальному ордері № 16.

Облік нематеріальних активів

Нематеріальні активи - це активи, що не мають матеріальної форми незалежно від вартості і використовуються установою понад 1 рік.

Для їх обліку призначений рахунок 12 "Нематеріальні активи", до якого відкриваються субрахунки:

  • 121 - Авторські та суміжні з ними права;
  • 122 - Інші нематеріальні активи.

Для взяття на облік нематеріальні активи повинні бути закінченими та засвідченими відповідними документами: патентом, сертифікатом, ліцензією, тощо.

Нематеріальний актив береться на облік на підставі первинних документів за умови придбання на нього всіх трьох прав: володіння, користування і розпорядження, що відповідає праву власності на них.

Придбаний об'єкт авторського права на умовах користування ним, без передання прав на володіння або розпорядження, не обліковується у складі нематеріальних активів. Витрати пов'язані з його придбанням визнаються витратами звітного періоду.

Обліковуються нематеріальні активи за первісною вартістю, а після переоцінки чи модернізації - по переоціненій вартості.

Не відносяться до нематеріальних активів, а списуються на видатки такі витрати:

  • - на дослідження;
  • - на підготовку і перепідготовку кадрів.

Поширеним видом нематеріальних активів є програмне забезпечення. З метою єдиних підходів щодо їх відображення в бухгалтерському обліку держказначейство встановлює наступні рекомендації.

За правовою ознакою програмне забезпечення належать до об'єктів права інтелектуальної власності.

Критерієм та підставою для їх оприбуткування є охоронні документи, що відповідно до чинного законодавства засвідчують правомірність набуття установою права власності на такі об'єкти. Тому при придбанні програмного забезпечення можуть бути наступні варіанти по віднесенню видатків.

  • 1. Якщо у документах на придбання програмного забезпечення визначено, що установа отримує виключні права на володіння, користування і розпорядження програмного забезпечення, то його придбання здійснюється за КЕКВ 2300 "Придбання землі і нематеріальних активів".
  • 2. Якщо придбається програмне забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки, то вартість такого програмного забезпечення включається до вартості комп'ютерної техніки та проводиться оплата за КЕКВ 2110 "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування".
  • 3. При придбанні програмного забезпечення, на яке майнові права не передаються користувачу, при цьому майнові та авторські права на об'єкт інтелектуальної власності та зазначене програмне забезпечення залишаються у розробника (постачальника), а замовнику надається право користування цим програмним забезпеченням без права передачі самого програмного забезпечення, то оплата видатків здійснюється за КЕКВ 1139 "Оплата інших послуг та інші видатки". Це передбачає оплату за встановлення (інсталяцію) програмного забезпечення(програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, wеb-сторінок /сайтів/ порталів), подальше користування, їх супроводження та обслуговування (в т.ч. навчання користувачів).

Нематеріальні активи вважаються створеним власними силами якщо виключні права на результати інтелектуальної діяльності отримані в порядку виконання службових обов'язків або за конкретним завданням працедавця, або ж виключні права отримані автором на підставі договору із замовником. В усіх вказаних випадках видано патент або свідоцтво на об'єкт інтелектуальної власності.

Для первинного оформлення операцій з руху нематеріальних активів використовують документи форми яких встановлені наказом Мінфін від 22.11.2004 року № 732 "Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів":

НА-1 "Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів";

НА-2 "Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів";

НА-3 "Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів";

НА-4 "Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів".

Аналітичний облік ведуть по кожному окремому об'єкту в інвентарних картках ф. НА-2. Синтетичний облік ведеться в меморіальному ордері № 9 в такому ж порядку як і по основних засобах. Кореспонденції складаються аналогічно як і по основних засобах.

 
<<   ЗМІСТ   >>