Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТРАХУВАННЯ У НІМЕЧЧИНІ

 • 31.1. Страховий ринок Німеччини.
 • 31.2. Регулювання страхової діяльності у Німеччині.
 • 31.3. Медичне страхування у Німеччини

Страховий ринок Німеччини

Страховий ринок Німеччини характеризується динамічним розвитком. Особливо це стосується ринку індивідуального страхування (тобто страхування життя, нещасних випадків, майна тощо фізичних осіб та домогосподарств). Сектор індивідуального страхування займає більше 80 % німецького страхового ринку. Щільність страхування (відношення сумарних річних премії до кількості населення) на одного жителя Німеччини становить приблизно 2,3 тис. євро. Відповідно, за цим показником Німеччина займає 10-те місце серед країн ЄС.

Кількість страхових договорів за більшістю видів страхування зростає. Найбільша частка внесків (близько 46 %) припадає на страхування життя, на другому місці - страхування збитків та страхування від нещасних випадків, найменшу частку має страхування на випадок хвороби. Незважаючи на це, у Німеччині спостерігається порівняно низький серед 15 перших країн ЄС ступінь страхового проникнення (відношення сумарних річних премій до ВВП - 7 %, або 11-те місце в зоні євро - 15), зумовлений слабким розвитком сектору приватного пенсійного страхування.

Страхова справа у Німеччині поділена між системою державного соціального забезпечення і приватним сектором. Соціальне страхування є обов'язковим для всіх найманих працівників (страхування на випадок безробіття, тимчасової втрати працездатності тощо), якщо вони не застраховані у приватному секторі. Крім обов'язкового соціального страхування законодавство Німеччини встановлює такі обов'язкові види страхування:

 • - страхування роботодавців за шкоду найманим працівникам унаслідок шкідливих умов праці або виробничих травм;
 • - страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів;
 • - страхування цивільної відповідальності авіаційних перевізників та диспетчерів руху повітряних суден;
 • - страхування відповідальності бухгалтерів;
 • - страхування відповідальності мисливців;
 • - страхування відповідальності операторів атомних енергетичних установок, споживачів атомної енергії та радіоактивних ізотопів;
 • - страхування відповідальності виробників фармацевтичної продукції тощо.

У 2005 р. у Німеччині нараховувалось 663 страхові компанії, з них 116 - це компанії, що спеціалізуються на страхуванні життя, 202 - це пенсійні каси та каси з виплат допомоги у випадку смерті застрахованої особи, 53 - компанії з медичного страхування, 241 - зі страхування збитків і нещасних випадків та 51 перестрахова компанія. Крім того, особливістю німецького ринку є наявність великої кількості місцевих регіональних страховиків (табл. 31.1).

На німецькому страховому ринку також присутні іноземні страхові компанії, переважно ті, що діють у межах єдиного європейського ринку послуг. У свою чергу німецькі страхові компанії активно працюють за кордоном. Страховий сектор у Німеччині представлений такими видами страхових компаній: акціонерні страхові товариства, товариства взаємного страхування, публічно-правові (державні) страхові компанії (табл. 31.2).

У секторі приватних страхових компаній спостерігається стійка тенденція до концентрації. Найбільші 35 страхових

Таблиця 31.1. Кількість страхових компаній за видами страхування у Німеччині1

Кількість страхових компаній2

Загальна кіль-

У кінці року

Загальна кількість страхових компаній

Компанії зі страхування життя

Пенсійні каси і каси з виплати допомоги при смерті

з а страх ов а н ого

Медичні страхові компанії

Компанії зі страхування від збитків і нещасних випадків

Компанії з перестрахування

кість страхових компаній під федеральним і земельним наглядом

19543

864

95

340

100

295

34

8284

1960

939

102

352

101

350

34

9853

1970

810

107

316

67

289

31

7390

1980

809

108

273

51

344

33

3343

1990

785

122

229

57

346

31

2659

1994

 • 719
 • -

130

212

58

282

37

2199

1995

718

132

207

59

281

39

2157

1996

719

135

203

60

280

41

2135

1997

715

131

203

59

281

41

2085

1998

719

132

202

60

275

50

2037

1999

725

138

201

59

280

47

1983

2000

706

134

197

56

271

48

1882

2001

690

133

190

56

265

46

1825 ---

Закінчення табл. 31.1

У кін-

Щ року

Кількість страхових компаній

Загальна кількість страхових компаній під федеральним і земельним наглядом

Загальна кількість страхових компаній

Компанії зі страхування життя

Пенсійні каси і каси з виплати допомоги при смерті

застрахованого

Медичні страхові компанії

Компанії зі страхування від збитків і нещасних випадків

Компанії з перестрахування

2002

703

132

207

55

261

48

1779

2003

677

119

205

55

251

49

1716

2004

662

118

200

54

242

48

1669

20054

663

116

202

53

241

51

1638

Таблиця 31.2. Кількість страхових компаній у Німеччині за правовою формою1

Укінці року

Акціонерні товариства

Товариства взаємного страхування2

Публічно-правові страхові компанії

Інші типи страхових компаній8

19544

110

684

15

32

1960

125

645

16

46

1970

140

527

16

46

1980

196

406

12

102

1990

279

357

47

83

1994

310

325

34

16

1995

320

324

31

17

1996

326

317

31

16

1997

326

316

28

16

1998

327

313

27

17

1999

331

307

27

18

2000

324

299

27

16

2001

323

285

25

17

2002

330

280

22

19

2003

329

169

19

12

2004

341

272

19

12

 • 1 Страхові компанії під державним наглядом з підприємницькою діяльністю без урахування регіональних малих страхових взаємних товариств під земельним наглядом, до 1980 р. лише страхові компанії під федеральним наглядом.
 • 2 Малі взаємні страхові товариства включно, згідно з параграфом 53 Закону про нагляд за страхуванням.
 • 3 Переважно німецькі філії іноземних страхових компаній, з 1994 р. без філій закордонних страхових компаній з ЄС.
 • 4 Станом на 31 березня 1954 р.

Джерело: Федеральний орган з нагляду за ринком фінансових послуг (ВАРИМ).

компаній у сфері страхування життя займають близько 84 % ринку. Перші п'ять з них утримують близько 33 % ринку. Безперечним лідером на ринку страхування життя є акціонерне товариство "Allianz Lebensversicherung-AG" з часткою ринку близько 15%. Також до першої п'ятірки входять "Aachen-Munchener LV AG", "Hamburg-Mannheimer V AG", "R+V LV AG", "Deutscher Herold LV AG". Страхування життя в Німеччині поділяється на накопичувальне страхування життя (KLV), пенсійне страхування (RV), страхування на випадок смерті та колективне страхування.

До п'ятірки найбільших страховиків на випадок хвороби, чия сумарна частка становить понад 50 %, належать: "Debeka Krankenversicherungs-verein a.G.", "DKV AG", "Allianz PKV AG", "Signal KV a.G.", "Central KV AG".

Перша п'ятірка страховиків збитків та від нещасних випадків складається з "Allianz AG", "АХА Versicherungs AG", "R+V Allgemeine Versicherungs AG", "Zьrich Versicherung", "Victoria Versicherung" і утримує близько 21 % німецького ринку.

Федеративний устрій Німеччини є важливим фактором у розвитку каналів розподілу страхових послуг. Регіональні страховики підтримують свою присутність у всіх федеральних землях. Продаж страхових полісів здійснюється через мережу страхових агентів, страхових брокерів, напряму у відділеннях страхових компаній.

Кожна страхова компанія, як правило, має страхових агентів, закріплених на певній території. Страхові агенти здебільшого сконцентровані в сегменті фізичних осіб. Важливим джерелом залучення клієнтів є незалежні страхові брокери, що обслуговують декілька страхових компаній. Брокери більш активні в сегменті юридичних осіб. Слід зазначити, що сьогодні низка великих німецьких страхових компаній намагається здійснювати свою діяльність без залучення дорогих посередників, наприклад, розсилаючи пропозиції та страхові поліси поштою та через мережу Інтернет.

 
<<   ЗМІСТ   >>