Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особливості здійснення окремих видатків Державного бюджету

Перерахування дотацій та субвенцій

Перерахування міжбюджетних трансфертів здійснюється органами Державного казначейства України відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, інших нормативно-правових актів України та рішення відповідної ради про місцевий бюджет.

Дотації та субвенції перераховуються згідно із загальновстановленим порядком, але при наявності певних особливостей.

 • 1. Міністертсво фінансів України надає Державному казначейству України на паперових та електронних носіях помісячний розпис асигнувань загального фонду Державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів у розрізі видів міжбюджетних трансфертів та бюджетів відповідно до закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.
 • 2. Державне казначейство України на підставі наданого плану асигнувань доводить до управлінь витяги із зазначеного документа.
 • 3. Дотації та субвенції перераховуються з рахунків, відкритих в органах Державного казначейства, на рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів. Органи Державного казначейства повідомляють Державне казначейство України про суми перерахованих дотацій.
 • 4. У процесі виконання бюджету можуть вноситися зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів. Державне казначейство України ці зміни доводить до управлінь, які в свою чергу повідомляють місцеві фінансові органи.

Взаємні розрахунки

У процесі виконання бюджету можуть виникнути взаємні розрахунки в частині міжбюджетних відносин. Ці питання врегульовані розпорядженнями Державного казначейства України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України.

Взаємні розрахунки - це розрахунки, що виникають між бюджетами в процесі планування та виконання бюджету.

Згідно з наказом Державного казначейства України № 89 від 25 травня 2004 року взаємні розрахунки виникають:

 • а) при зміні законодавства;
 • б) при зміні адміністративно-територіального устрою;
 • в) при зміні підпорядкованості бюджетних установ. Взаємні розрахунки між Державним та місцевими бюджетами:
  • - повинні бути погашені до кінця бюджетного року;
  • - операції здійснюються в грошовій формі, якщо інше не передбачено законодавством.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1204 взаємні розрахунки здійснюють у встановленому порядку:

 • - обласного (міського) бюджету з державним бюджетом і районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення, бюджетами районів у містах - Головні фінансові управління обласної, Київської міської та фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації;
 • - районного бюджету з обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня - фінансове управління районної, районної у м. Києві та фінансовий відділ районної у м. Севастополі державної адміністрації.

Відповідно до наказу Державного казначейства України № 119 від 28 листопада 2000 року "Про затвердження інструктивної бази" організовує та здійснює взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя Державне казначейство України за погодженням з Міністерством фінансів України. Розрахунки між Державним бюджетом України та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя по доходах здійснюються виключно за дорученням органів Державного казначейства України.

Бухгалтерський облік операцій за взаємними розрахунками між бюджетами здійснюється згідно з рахунками 4 класу Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Наказом Державного казначейства України № 205 від 04 листопада 2002 року "Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" визначено порядок операцій за взаємними розрахунками, згідно з яким:

 • 1) Суму, яка відноситься на взаємні розрахунки, та терміни її погашення визначають відповідні фінансові органи за результатами щоквартальної звітності.
 • 2) Про операцію взаєморозрахунку між бюджетами повідомляється довідкою (додаток Д) відповідний фінансовий орган, з яким необхідно провести взаєморозрахунки, та орган Державного казначейства України.
 • 3) Органи Державного казначейства України щокварталу не пізніше останнього дня звітного періоду проводять з відповідними фінансовими органами звірку щодо відображення в обліку операцій за взаєморозрахунками.

У разі порушення терміну проведення розрахунків або їх не-погашення до 1 листопада поточного бюджетного року застосовується процедура їх примусового проведення, а саме:

 • - Органи Державного казначейства, згідно зі щоденним нормативом відрахувань, перераховують кошти від доходів загального фонду місцевого бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів).
 • - Норматив відрахувань установлюється органами Державного казначейства, виходячи із суми непогашених взаємних розрахунків та планової суми надходжень на цей період до загального фонду місцевого бюджету, згідно з розписом відповідного бюджету.

Здійснення видатків по погашенню боргових зобов'язань держави

До платежів з обслуговування державного боргу належать:

 • - платежі зі сплати відсотків за державними борговими зобов'язаннями;
 • - видатки на управління державним боргом, пов'язані з обслуговуванням боргу (консультаційні, банківські, агентські, перекладацькі й інші послуги).

Міністерство фінансів України щомісяця (із щотижневим уточненням) передає Державному казначейству України графіки платежів за державним боргом.

Державне казначейство України на його підставі складає:

 • - графіки проведення платежів з обслуговування державного боргу;
 • - графіки закупівлі валюти у випадку недостатності коштів на валютних рахунках.

Витрати на обслуговування державного боргу здійснюються на підставі:

 • - розпорядження Міністерства фінансів України, яке надається Державному казначейству України терміном на 10 днів;
 • - документів, що підтверджують необхідність платежів (копії завірених кредитних угод між Кабінетом Міністрів України та іноземними кредиторами; рахунків-фактур; договорів про придбання товарів, виконання робіт, надання послуг; актів виконаних робіт).

Порядок здійснення платежів Державним казначейством України по погашенню боргових зобов'язань:

 • - виплата відсотків за борговими зобов'язаннями здійснюється безпосередньо на рахунки кредиторів відповідно до угод;
 • - інші платежі з обслуговування державного боргу здійснюються через реєстраційні рахунки, відкриті на ім'я Міністерства фінансів України в Державному казначействі України.

Операції в іноземній валюті здійснюються з валютних рахунків Державного казначейства України.

Платежі з погашення державного боргу здійснюються Державним казначейством України у такому ж порядку, як і видатки з обслуговування державного боргу.

 
<<   ЗМІСТ   >>