Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ АУДИТУ Сутність, предмет, метод і об'єкти аудиту Передумови виникнення аудиту в Україні Сутність аудиту Предмет, метод і об'єкти аудиту Класифікація аудиту Нормативне регулювання аудиту в Україні Організація аудиторської діяльності в Україні Сутність аудиторської діяльності Організація управління аудитом в Україні Професійні організації аудиторів, їх повноваження і функції Підготовка і сертифікація аудиторів Порядок створення аудиторських фірм Процедура замовлення аудиторських послуг Права і обов'язки аудиторів (аудиторських фірм) Професійна етика аудитора Відповідальність аудитора за неналежне виконання своїх обов'язків Контроль якості аудиторських послуг Внутрішній аудит Сутність внутрішнього аудиту, його об'єкти і суб'єкти Організація проведення внутрішнього аудиту Реалізація результатів внутрішнього аудиту Планування, стадії і методичні прийоми аудиту Стадії аудиторської перевірки Основні принципи планування аудиторської перевірки Складання Плану аудиту Методичні прийоми і процедури, що застосовуються в аудиті Аудиторські докази і аудиторський ризик Сутність і види аудиторських доказів Процедури та прийоми одержання аудиторських доказів Аудиторський ризик Помилки і шахрайства, виявлені в результаті аудиту. Суттєвість помилок МЕТОДИКА АУДИТУ Аудит активів підприємства Аудит операцій з основними засобами та іншими необоротними активами Організація і методика аудиту основних засобів та інших необоротних активів Організація і методика аудиту нематеріальних активів Аудит грошових коштів Аудит грошових коштів у касі підприємства Аудит грошових коштів на рахунках у банку Аудит дебіторської заборгованостіМетодика аудиту дебіторської заборгованості Аудит виробничих запасівМетодика аудиту виробничих запасів Аудит поточних біологічних активівМетодика аудиту поточних біологічних активів Аудит пасивів підприємства Аудит власного капіталуМетодика аудиту власного капіталу Аудит позик банківМетодика аудиту позик банку Аудит розрахунків з постачальниками і підрядникамиМетодика аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками Аудит розрахунків з оплати праціМетодика аудиту розрахунків з оплати праці Аудит іншої кредиторської заборгованості Аудит витрат, доходів і фінансових результатів Аудит витрат підприємстваМетодика аудиту витрат Аудит доходів підприємстваМетодика аудиту доходів Аудит фінансових результатівМетодика аудиту фінансових результатів Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання Загальні принципи аудиту фінансової звітності Організація і методика аудиту фінансової звітностіПроведення аналізу якісних характеристик фінансової звітності Перевірка дотримання основних принципів бухгалтерського обліку і звітності Особливості аудиту окремих форм звітності Відповідальність аудитора за фінансову звітність Аудиторський висновок та інші підсумкові документи Сутність аудиторського висновку та звіту Основні елементи аудиторського висновку і звіту Види аудиторського висновку
 
>>