Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг промислового підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Класифікація об'єктів маркетингу промислового підприємства - товарів промислового призначення

Проводячи класифікацію організацій-споживачів, важливо знати, які типи продукції їм потрібні та які маркетингові заходи необхідні для кращого просування цих товарів на промисловому ринку.

Товари промислового призначення - це результати діяльності людини у вигляді сировини, матеріалів, обладнання, деталей, споруд, послуг, які купують фірми чи приватні особи для подальшої переробки, використання в своїй господарській діяльності, перепродажу чи здавання в оренду. Критерії класифікації ТПП і, відповідно, розподіл їх на види подано у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3. Критерії класифікації товарів промислового призначення

Критерій класифікації

Різновиди ТПП

За способом виготовлення

Стандартизовані

Унікальні

За терміном використання

Товари короткого використання

Товари тривалого використання

За рівнем прийняття рішень про закупівлю

Високий рівень

Низький рівень

Послуги

Ділові послуги

Інжиніринг

Оренда

За призначенням

Товари споживчого призначення

Товари виробничо-технічного призначення

За характером використання, швидкості перенесення вартості та ступенем обробки

Капітальне майно, основне устаткування

Сировина і основні матеріали

Комплектуючі вироби і напівфабрикати

Допоміжне устаткування

Допоміжні матеріали

Найбільш важливими критеріями для здійснення класифікації ТПП є:

 • • роль, яку відіграє товар у виробничому процесі;
 • • місце, яке він посідає у виробничих витратах фірми.

На основі цих критеріїв ТПП можна поділити на три великі категорії:

I. Матеріали та деталі

II. Капітальне майно

III. Допоміжні матеріали та послуги

До кожної категорії відносяться дві групи, а до кожної групи - по дві підгрупи. Загальну схему класифікації ТПП подано на рис. 2.2. Розглянемо детальніше, які саме товари можуть відноситись до певної підгрупи ТПП.

Категорія І. Матеріали та деталі.

Група А. Сировина.

Підгрупа 1: Сільськогосподарська продукція (пшениця, вовна, бавовна, фрукти, овочі).

Підгрупа 2: Природна сировина (риба, ліс, нафта, вугілля, газ). Група Б. Напівфабрикати та деталі.

Підгрупа 1: Матеріальні компоненти (цемент, текстиль, чавун). Підгрупа 2: Комплектуючі вироби (шини, малі двигуни).

Категорія II. Капітальне майно. Група А. Стаціонарні споруди та основне обладнання. Підгрупа 1: Будівлі, споруди (офісні приміщення, передавальні пристрої).

Підгрупа 2: Основне обладнання (генератори, преси, комп'ютери, елеватори, вантажопідйомники). Група Б. Допоміжне обладнання.

Підгрупа 1: Портативне або невелике заводське обладнання та інструмент (ручний інструмент, ліфти, електродвигуни, невеликі трактори).

Підгрупа 2: Пристрої для офісів (дошки, столи, друкарські машини, принтери).

Категорія ІІІ. Допоміжні матеріали та послуги.

Група А. Допоміжні матеріали.

Підгрупа 1: Робочі матеріали (змащувальні матеріали, папір для друку, канцелярські товари).

Підгрупа 2: Товари для обслуговування, ремонту та експлуатації -"ТОРЕ" (фарби, цвяхи, щітки).

Група Б. Ділові послуги.

Підгрупа 1: Послуги щодо обслуговування, ремонту та експлуатації (ремонт друкарських машинок, сканерів, телефонів тощо).

Підгрупа 2: Консультаційні послуги (рекламні, юридичні, транспортні).

Кожна із вказаних категорій ТПП має свої специфічні особливості, яка потребує детальної характеристики в межах наведеної класифікації.

Класифікація об'єктів маркетингу промислових підприємств - товарів промислового призначення (ТПП)

Рис. 2.2. Класифікація об'єктів маркетингу промислових підприємств - товарів промислового призначення (ТПП)

Категорія І. Матеріали та деталі. Це товари, які стають невід'ємною частиною кінцевого продукту, а в процесі виробництва приєднуються або споживаються. Ця категорія ТПП включає сировину, напівфабрикати і деталі, вартість яких переноситься відразу на вартість кінцевої продукції.

Група А. Сировина (сировинні або сирі матеріали) - первинні товари для промисловості. Як правило, вони підлягають тільки такій обробці, яка полегшує їх використання чи перевезення або приводить до вимог прийнятих стандартів. Сировину постачають сільське, лісове, рибне господарства та гірничодобувна промисловість. Сільськогосподарська продукція, як правило, продається невеликими партіями через складні системи збуту. В свою чергу, гірничодобувна промисловість займається первинною обробкою сировини та її збагачуванням, тоді як чорна металургія - доведенням сировини до стану напівфабрикату.

Група Б. Напівфабрикати та деталі.

 • 1. Комплектуючі вироби (деталі) — використовуються на проміжних і завершальних стадіях виробничого процесу, пов'язаного з виготовленням кінцевого продукту. Для розвиненої економіки характерно, що, як правило, одне промислове підприємство не здійснює всього виробничого циклу від сировини до випуску готового виробу. У виробничому процесі беруть участь декілька підприємств, які виконують певну стадію обробки матеріалу (тобто виробничу операцію). При наближенні до завершальних операцій з виготовлення кінцевого продукту, виробничий процес часто зводиться до зборки готових вузлів і агрегатів, які закуповують у різних постачальників.
 • 2. Матеріальні компоненти (основні матеріали) — органічно входять до складу готового виробу, чим подібні до комплектуючих виробів. Але деякі з них можуть споживатися в процесі виробництва, тому не входять до складу готового виробу. Окремі матеріальні компоненти можуть своєю присутністю впливати на виробничий процес (наприклад, хімічні каталізатори).

Основна відмінність матеріальних компонентів від комплектуючих виробів полягає в тому, що вони не розрізняються в готовому виробі.

Категорія II. Капітальне майно. Визначальною характеристикою даної категорії є те, що придбання цих товарів розглядається як капіталовкладення. У виробничому процесі вони використовуються, а не споживаються чи приєднуються; їх вартість стає частиною основного капіталу фірми, що їх придбала, і тому не відноситься на поточні витрати. Вартість цих товарів переноситься на вартість готової продукції через амортизаційні нарахування.

За економічним змістом капітальне майно - це основні виробничі фонди підприємства. Ця промислова продукція розрізняється за виробничо-технічним призначенням, участю у виробництві і терміном відтворення. Промислові товари цієї категорії класифікують за такими ознаками:

 • 1) залежно від їхньої ролі у виробничому процесі виділяють: "
 • - механічні засоби (визначають технічну озброєність виробництва і виробничу потужність підприємства);
 • - виробничі будови та споруди;
 • - транспортні засоби;
 • - промислові апарати;
 • - виробничо-господарський інвентар;
 • 2) залежно від однорідності виробничого призначення і натурально-речових ознак на такі групи:
  • - будівлі;
  • - споруди;
  • - передавальні пристрої; - машини і обладнання; - інструменти;
  • - виробничий та господарський інвентар;
 • 3) залежно від маркетингових заходів фірм, що здійснюються при просуванні товару на ринку.
 • - стаціонарні споруди - будівлі, споруди, передавальні пристрої; - основне обладнання - безпосередньо використовується у процесі
 • - виробництва, відноситься до категорії основних закупівель, які здійснюють безпосередньо у виробника (генератори, верстати, комп'ютери, підйомники);
 • - допоміжне обладнання - включає обладнання, яке безпосередньо не приймає участі у виробничому процесі, а лише сприяє його здійсненню. Вартість одиниці такого обладнання нижча від вартості одиниці основного обладнання. Термін служби цього обладнання коротший за термін служби основного обладнання, але більший від терміну служби робочих матеріалів.

Категорія ІІІ. Допоміжні матеріали та послуги

Група 1. Допоміжні матеріали - вони не входять до складу готового виробу. В основному, поступово зношуються, використовуються в процесі виробництва або полегшують роботу промислового підприємства (це мило, миючі засоби, змащувальні матеріали, канцтовари, фарби, щітки тощо). Типовий товар цієї категорії необхідний для багатьох фірм, які функціонують в різних галузях, хоча функції товару при цьому є одноманітними (схожими). Тому такі товари повинні продаватись досить широко і методи їх продажу нагадують методи маркетингу споживчих товарів.

До цієї групи також входять промислові товари, які потрібні для технічного обслуговування, ремонту і експлуатації. Закупівельні агенти та постачальники ТПП у торговій практиці позначають ці товари терміном "товари ТОРЕ". Доцільність об'єднання цих товарів обумовлена тим, що вони купуються одними і тими ж підприємствами, які використовують при цьому аналогічні методи проведення закупівель.

Група Б. Ділові послуги. Багато фірм користується значною кількістю послуг, що їх надають зовнішні фірми (наприклад, ремонт обладнання, консультаційні послуги, реклама в засобах масової інформації, страхування).

У структурі промислової продукції, яка випускається в Україні, значну питому вагу займає категорія "матеріали та деталі". Це нафта, природний газ, електроенергія, вугілля, чавун, сталь, залізна руда, міндобрива, сірка, цемент тощо. У Львівській області сконцентровано виробництво деяких ТПП, які належать до категорії "капітальне майно", таких як крани, автонавантажувачі, автобуси, конвеєри, ковальсько-пресові машини тощо.

 
<<   ЗМІСТ   >>