Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Основи менеджменту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ Передумови виникнення і розвиток менеджменту Становлення і сутність управління як науки Передумови виникнення і сутність менеджменту Передумови та причини виникнення менеджменту Сутність та зміст менеджменту Категорії "управління" і "менеджмент": загальне і особливе Методи дослідження у менеджменті Закони, закономірності та принципи менеджменту Закони і закономірності менеджменту, їх зміст та класифікація Основні принципи менеджменту, їх склад та зміст Еволюція, етапи розвитку менеджменту Формування школи наукового менеджменту Класична (адміністративна) школа управління Школа людських відносин Школа поведінкових наук Школа кількісного (економіко-математичного) підходу Розвиток управлінської науки та її сучасний стан в УкраїніПлануванняОрганізаціяМотиваціяКонтрольКерівництво Функціональні засади менеджменту Сутність і види функцій менеджменту Планування як пріоритетна функція менеджменту Організаційна функція менеджменту Мотиваційна функція менеджменту Контрольна функція менеджменту Координаційна функція менеджменту Інформація та комунікації у менеджменті: сутність, види та значення Управлінські рішення: сутність, види та процес прийняття Організація як об'єкт управління Сутність, зміст та структура організації Внутрішнє і зовнішнє середовище організації Поняття, зміст та вплив внутрішнього середовища на організаційну ефективність Зміст поняття "зовнішнє середовище"та його вплив на організаційну ефективність Організаційна культура як чинник впливу на ефективність управління ПРИКЛАДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Підприємництво та підприємство у сучасному менеджменті Підприємництво як вид управлінсько-організаторської діяльності в ринковій економіці Сутність і зміст підприємницької діяльності в системі ринкових відносин Функції та умови здійснення підприємництва Основні ознаки підприємництва та його місце в системі менеджменту Суб'єкти, об'єкти, види та форми підприємництва Права, обов'язки та відповідальність підприємця у системі управління Менеджмент у сучасному підприємницькому секторі України Сучасний стан та шляхи удосконалення системи управління підприємницькою діяльністю в Україні Підприємство - основний суб'єкт господарювання у системі ринкових відносин Сутність підприємства, його функції та принципи підприємницької діяльності Види підприємств у ринковій системі управління Організаційні форми підприємств, їх економічна характеристика та механізми управління Державні та комунальні унітарні підприємства, особливості управління їх господарською діяльністю Господарські товариства, їх характеристика та особливості механізму управління Кооперативні та орендні підприємства, принципи їх діяльності у ринковій системі управління Об'єднання підприємств, їх форми, принципи діяльності та управління Матеріальна основа виробничої діяльності підприємства Показники господарської діяльності підприємств у ринковій системі управління Управління діяльністю підприємств у системі менеджменту Стратегія управління інтелектуальним капіталом у діяльності підприємницьких структур Кадровий менеджмент Сутність і основні напрями управління кадрами Управління набором та відбором кадрів Зміст і структура професіограми Форми влади і впливу на управління персоналом Сутність та типи стилів керівництва Державна кадрова політика України в сучасних умовах ринкової трансформації Інноваційний менеджмент Сутність і зміст інновацій, інноваційного процесу та інноваційної діяльності Стратегія підприємства в інноваційному менеджменті Принципи розробки інноваційних стратегічних планів До проблеми вибору моделі інноваційної стратегії Організація інноваційного процесу на підприємстві Управління інноваційними проектами Управління дослідницьким проектом Методи вибору,оптимального варіанта інноваційного проекту Джерела фінансування інноваційних інвестицій. Удосконалення структури фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств Критерії відбору та особливі оцінки об'єктів інноваційної діяльності Показники прибутковості інноваційного проекту Способи зниження ризику інноваційного проекту Ефективність використання інновацій Види ефекту від реалізації інновацій Основні показники загальної економічної ефективності інновацій Ефект від виходу інноваційних технологій на зовнішній ринок Основні аспекти державної інноваційної політики на сучасному етапі Інвестиційний менеджмент Основи інвестиційного менеджменту та поняття інвестиційної діяльності Класифікація інвестицій Мета інвестиційного менеджменту Управління інвестиційною діяльністю Формування інвестиційної стратегії Управління фінансовими інвестиціями Інвестиційний проект та структура інвестиційного бізнес-плану Опис інвестиційного проекту Розробка бізнес-плану Складові інвестиційного проекту Оцінювання галузі, в яку здійснюються інвестиції, та аналіз ринку Забезпечення виробництва основних видів ресурсів Методи розрахунку ресурсів Визначення виробничих потужностей Реалізація інвестиційного проекту. Ризики та форми їх страхування Припинення інвестиційного проекту Графік беззбитковості Стратегія фінансування інвестиційного проекту Визначення ефективності інвестиційного процесу Показники ефективності інвестиційної діяльності Фінансовий менеджмент Фінансовий менеджмент як система управління Функції фінансового менеджменту Фінансовий менеджмент-управлінський комплексФінансовий менеджмент як орган управління Основи формування фінансового капіталу в організаційно-господарських структурах Сутність, мета і методи фінансового аналізу підприємства Аналіз динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємства Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності підприємства Показники фінансової стабільності й інтенсивності використання капіталу підприємстваПоказники ефективності використання капіталуПоказники ринкової ціни Особливості фінансового управління в ринковій економіці Страховий менеджмент Сутність та функції страхового менеджменту Основні функції страхового менеджменту Класифікація страхування Система показників страхової діяльності Класифікація та групування, які використовує статистика страхової діяльностіАналіз показників статистики страхової справи Управління страховою діяльністю Основні поняття страхової діяльності Економічна ефективність управління в системі ринкових відносин Сутність та значення ефективності в умовах ринкової економіки Критерії і показники ефективності управління Методика розрахунку економічної ефективності управлінської праці
 
>>