Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік інших власних надходжень

До інших власних надходжень відносяться кошти, отримані від підприємств, організацій і фізичних осіб чи інших бюджетних установ для виконання окремих конкретних доручень цих суб'єктів. Крім того сюди відносяться благодійні внески, гранти, дари та пожертвування.

Кошти, що отримані для виконання окремих доручень називаються суми за дорученнями. Зокрема це такі:

 • o для розрахунків з молодими спеціалістами;
 • o на виплату матеріальної допомоги і доплат до державних стипендій за рахунок коштів замовника;
 • o на придбання методичної літератури та навчальних посібників для студентів заочної форми навчання;
 • o кошти на придбання бланків замовлених в централізованому порядку документів по бухгалтерському обліку;
 • o кошти, які у відповідності з рішеннями уряду надійшли на ім'я установи для виконання окремих доручень;
 • o інші кошти, що отримує установа від фізичних і юридичних осіб для виконання окремих доручень.

Використання цих сум здійснюється строго на виконання цілей указаних в дорученнях.

Для обліку цих операцій використовують рахунки: 314, 324, - для обліку грошових коштів;

 • 673 "Розрахунки по коштах, отриманих по інших джерелах власних надходжень" - для обліку розрахунків;
 • 712 "Доходи по інших джерелах власних надходжень бюджетних установ" - для обліку доходів спеціального фонду;
 • 812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень" - для обліку видатків спеціального фонду.

Таблиця 11

Типові кореспонденції рахунків з обліку коштів за дорученням

Зміст запису

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

Надійшли кошти від різних підприємств для визначених цілей

314, 324

712

Проведено касові видатки для виконання доручень

364, 675

324, 314

Списано на видатки послуги, матеріали, створення фондів

812

23, 364, 675, 401, 411

В кінці року списуються витрати

432

812

В кінці року списуються доходи

712

432

Облік благодійних внесків та гуманітарної допомоги

Отримання благодійних (добровільних) внесків та пожертвувань від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами здійснюється у відповідності з діючим законодавством (зокрема, Постановою № 1222, Законом № 531).

Благодійна допомога може надаватися набувачам у вигляді:

 • o одноразової фінансової допомоги - у грошовій формі для фінансових потреб закладу за напрямками видатків, визначених благодійником, або для покращання роботи закладу;
 • o одноразової матеріальної та іншої допомоги - як товари, роботи і послуги;
 • o систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 • o фінансування конкретних цільових програм.

Благодійні внески можуть надаватися бюджетним установам в грошовій формі для потреб їх фінансування по напрямкам витрат, що визначені благодійником. Якщо благодійник не вказує конкретні цілі витрат, то напрямки витрат визначає керівник установи, виходячи з першочергових потреб установи відповідно до її основної діяльності: придбання продуктів харчування, матеріалів, обладнання.

В той же час отримані кошти не можуть бути направлені на виплату зарплати працівникам установ освіти, культури, спорту і фізичного виховання, охорони здоров'я. Також благодійні внески не можуть заміняти оплату платних послуг. Після отримання благодійного внеску отримувач повинен внести зміни до кошторису спеціального фонду.

У разі отримання благодійної допомоги, що носить цільовий характер, установи повинні звітувати перед благодійниками та благодійними організаціями.

Відповідно до закону "Про гуманітарну допомогу" від 22.10.1999 р. № 1192-ХІУ, гуманітарна допомога - це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі у виглядів безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, а також допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг.

Щоб бути отримувачем такої допомоги установі необхідно зареєструватись в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Використовується гуманітарна допомога строго за цільовим призначенням. За нецільове використанням таких надходжень вони вважаються доходами та підлягають оподаткуванню, а також установа вилучається з Реєстру неприбуткових організацій.

Облік цих внесків ведеться в порядку встановленому для обліку гуманітарної допомоги.

Благодійні внески та гуманітарна допомога надходять як в грошовій так і в натуральній формі.

Готівкові кошти надходять на спеціальний реєстраційний рахунок або в касу установи. Надходження оформляється прибутковим касовим ордером і на його підставі записується до касової книги. Готівка обов'язково вноситься на спеціальний реєстраційний рахунок в держказначействі, а вже потім використовується за призначенням.

На всі суми коштів, отриманих бюджетними установами протягом року, розпорядники коштів повинні внести зміни до кошторису за спецфондом за власними надходженнями на підставі Довідки про внесення змін. Ця Довідка затверджується головним розпорядником коштів без внесення змін до бюджетного розпису.

До бюджетних установ може надходити допомога у натуральному вираженні: продукти, медикаменти, інші матеріали, обладнання тощо.

Для врегулювання обліку таких надходжень Державне Казначейство України своїм листом від 12.05.2004 року № 3876 роз'яснює, що при надходженнях у натуральній формі до органів державного казначейства в термін до кінця місяця надається "Довідка про надходження в натуральній формі" встановленої форми.

Органи держказначейства на підставі Довідки відображають в обліку по виконанню державного бюджету операції в натуральній формі, проведені розпорядниками бюджетних коштів. Для установ надається виписка з рахунку про зарахування та списання (касові видатки) цих сум з рахунків в держказначействі.

Отримані надходження зараховуються на рахунок 324 як інші власні кошти та відображаються по кредиту рахунку 712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень" як доходи. Витрати матеріалів, нарахування фондів відображається по дебету рахунку 812 "Витрати за іншими джерелами власних надходжень".

Таблиця 12

Типові кореспонденції рахунків

Зміст операції

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

Отримання в грошовій формі

Отримані благодійні внески, спонсорські внески та інша гуманітарна допомога грошовими коштами

 • 301, 302,
 • 314, 318,
 • 324

712

Здійснені платежі різним організаціям за рахунок благодійних, спонсорських внесків, гуманітарної допомоги.

364, 675

314, 324, 318

Списано вартість отриманих робіт та послуг за рахунок благодійних та спонсорських внесків, гуманітарної допомоги

812

364, 675

Отримані матеріали, що придбані за кошти гуманітарної допомоги

231-236, 238, 239

364

списані витрачені матеріали

812

231-236, 238, 239

Отримані МШП, придбані за кошти гуманітарної допомоги

221

364

Одночасно проводиться другий запис по створенню фондів в МШП

812

411

Продовження табл. 12

Отримано необоротні активи за кошти гуманітарної допомоги

101-122

364

Одночасно проводиться запис по створенню фондів в необоротних активах

812

401

Надходження в натуральній формі

Отримані благодійні внески в матеріальній формі (матеріальні цінності). На підставі Довідки про надходження в натуральній формі записують:

Зарахування відділенням держказначейства вказаної суми на спеціальний реєстраційний рахунок

324

712

Одночасно проводяться касові видатки (на цю ж суму)

364

324

Оприбутковані матеріали на підставі Акта на оприбуткування матеріалів

23

364

Списуються використані матеріали (що отримані як благодійна допомога) на підставі Акту на списання матеріалів

812

23

Надходження необоротних активів, як гуманітарна допомога:

Проведено по рахунку в казначействі на основі Довідки

324

712

Проведення касових видатків (одночасно)

364

324

оприбутковано необоротні активи

10, 11, 12

364

Створення фондів в необоротних активів

812

401

Надходження МШП як гуманітарна допомога:

Проведено по рахунку в казначействі на основі Довідки

324

712

Проведення касових видатків (одночасно)

364

324

Оприбутковані МШП

221

364

Створення фондів в МШП

812

411

В кінці року закриваються операційні рахунки: - списуються витрати

432

812

- списуються доходи

712

432

Такі надходження відображаються в бухгалтерському обліку та формах фінансової звітності: № 4-2д, № 4-2м "Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ".

Дані про отримані основні засоби, інші необоротні матеріальні активи відображають у формі № 5 "Звіт про рух необоротних активів", надходження медикаментів, продуктів харчування тощо - у формі № 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування". У пояснювальній записці до річного та квартального звітів наводяться дані про надходження гуманітарної допомоги.

Облік інших надходжень спеціального фонду

До інших надходжень спеціального фонду відносять надходження від вищої установи відповідно до затвердженого кошторису.

Таблиця 13

Типова кореспонденція рахунків

Зміст операції

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

Надійшли грошові кошти як "Інші надходження"

316, 326

713

Проведено касові видатки відповідно до кошторису

364, 675, 301

316, 326

Проведено фактичні витрати за рахунок цих коштів відповідно до кошторису

813

364, 675, 23, 661, 65 ...

Списані залишки невикористаних коштів виділених асигнувань в кінці року

713

316, 326

Списуються в кінці року видатки поточного року, проведені за рахунок коштів отриманих як інші надходження спеціального фонду

813

432

Списуються в кінці року доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

713

432

 
<<   ЗМІСТ   >>