Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

СТВОРЕННЯ I ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ

 • • Фінансові посередники ринку позикових капіталів.
 • • Побудова і розвиток банківської системи України.
 • • Порядок створення і державна реєстрація банків.
 • • Ліцензування банківської діяльності.
 • • Організаційна структура та управління банком.

Список рекомендованих джерел і літератури

 • 1. Банківська справа: Теорія і практика: Навч. посіб. / С. М. Подік, В. І. Ігнатенко; За ред. С. М. Подіка. - К.: ФАДА, ЛТД, 2006.
 • 2. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пухов-кіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.
 • 3. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: "Знання", 2006. - 311 с.
 • 4. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. - 192 с.
 • 5. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пухов-кіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.
 • 6. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р.
 • 7. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р.
 • 8. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затверджено постановою № 368 Правління НБУ від 28.08.2001 р., зі змінами і доповненнями.
 • 9. Положення про порядок видачі банкам окремих банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: Затверджено постановою № 275 Правління НБУ від 17.07.2001 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 10. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Затверджено постановою № 375 Правління НБУ від 31.08.2001 р., зі змінами, затвердженими постановою № 10 Правління НБУ від 09.01.2002 р.
 • 11. Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань: Затверджено постановою № 377 Правління НБУ від 31.08.2001р.
 • 12. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. І. Основи банківської справи: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 410 с.
 • 13. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. - К.: Вид-во "Аконіт", 2000. - 596 с.

Глосарій

Банківська діяльність – залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення залучених коштів від свого імені на власних умовах і на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Істотна участь – пряме або опосередковане, самостійно або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного капіталу або права голосу за придбаними акціями (паями) юридичної особи (банку), або незалежна від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи (банку).

Капітал позиковий – грошовий капітал чи майно, що надається в кредит на умовах повернення і плати у формі процентів.

Підписний капітал – величина капіталу, на яку отримано письмові зобов'язання акціонерів (пайовиків) банку на внесення коштів за підпискою на акції (паї).

Ринок фінансовий (ринок позикових капіталів) – система економічних відносин, що забезпечує акумуляцію вільних коштів, перетворення їх у позиковий капітал і його перерозподіл між учасниками суспільного відтворення. Це специфічна форма ринкових відносин, призначенням якої є посередництво в рухові коштів від їх власників до користувачів, формування попиту та пропозиції на грошовий капітал.

Фінансовий ринок поділяється на грошовий ринок – обслуговує здебільшого короткостроковий рух оборотних капіталів, та ринок капіталів - забезпечує довгострокове функціонування основного капіталу. Обслуговують цей ринок кредитно-фінансові установи і фондові біржі.

Фінансові посередники – сукупність фінансових установ (банки, страхові компанії, кредитні спілки інші), чиї функції полягають в акумулюванні коштів фізичних та юридичних осіб і подальшому наданні коштів на комерційних засадах у розпорядження позичальників.

 
<<   ЗМІСТ   >>