Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Вивчивши цю тему, Ви повинні знати:

♦ поняття аудиторської діяльності;

♦ основні нормативні документи, що визначають головні засади аудиторської діяльності;

♦ поняття аудиту й аудиторських послуг;

♦ органи управління аудиторською діяльністю та їх функції;

♦ суб'єктів аудиторської діяльності;

♦ права, обов'язки, спеціальні вимоги і відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності;

♦ порядок сертифікації аудиторів;

♦ порядок надання аудиторських послуг;

♦ правове поле обов'язкового аудиту;

♦ порядок реєстрації суб'єктів аудиторської діяльності у виконавчому комітеті місцевої ради;

♦ порядок унесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги;

♦ понятійний інструментарій аудиторської діяльності за Законом України "Про аудиторську діяльність";

♦ структуру САУ;

♦ структуру АПУ;

♦ два підходи до створення нормативно-правової бази регулювання аудиторської діяльності.

На основі набутих знань Ви повинні вміти:

♦ дати визначення аудиторської діяльності;

♦ користуватися Законом України "Про аудиторську діяльність" при визначенні основних положень щодо здійснення аудиторської діяльності;

♦ відрізняти аудит від супутніх аудиту послуг;

♦ класифікувати аудиторські послуги;

♦ підібрати нормативні документи, які регламентують проведення обов'язкового аудиту;

♦ дати визначення суб'єктів аудиторської діяльності;

♦ підготувати документи для державної реєстрації суб'єктів аудиторської діяльності (фізичних та юридичних осіб) як суб'єктів підприємницької діяльності;

♦ підготувати документи для внесення суб'єктів аудиторської діяльності до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги.

♦ користуватися правами суб'єктів аудиторської діяльності;

♦ дотримуватися обов'язків суб'єктів аудиторської діяльності;

♦ визначати відповідальність за результати проведеної роботи;

♦ дотримуватися рекомендованих правил, щоб уникнути судового переслідування;

♦ уміти вживати заходів щодо мінімізації своєї відповідальності.

План

  • (логіка викладення і засвоєння матеріалу)
  • 1.1. Поняття аудиторської діяльності та її правове забезпечення
  • 1.2. Суб'єкти аудиторської діяльності
  • 1.3. Управління аудиторською діяльністю

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

· аудиторська діяльність;

· аудит;

· супутні аудиту послуги;

· суб'єкти аудиторської діяльності;

· права, обов'язки, спеціальні вимоги і відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності;

· управління аудиторською діяльністю;

· аудитор;

· аудиторська фірма;

· САУ;

· АПУ;

· сертифікація;

· оглядова (експрес) перевірка;

· операційна перевірка;

· компіляція (трансформація бухгалтерського обліку);

· державна реєстрація суб'єктів аудиторської діяльності;

· реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги;

· державна законодавча ініціатива і державне регулювання;

· законодавчо ініціатива громадських професійних організацій і регулювання спільно з державою.

При підготовці до заняття слід використовувати такі нормативні документи:

♦ Статут Аудиторської палати України, прийнятий на засіданні Аудиторської палати України 28 жовтня 1993 р.

♦ Статут Спілки аудиторів України, прийнятий з'їздом аудиторів України 14 лютого 1992 р. (протокол № 1).

♦ Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року, зі змінами і доповненнями.

♦ Закон України "Про власність" від 26 березня 1991 р., зі змінами і доповненнями.

♦ Цивільний кодекс України, зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 19 червня 2003 року, №980-У.

♦ Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-ІУ.

 
<<   ЗМІСТ   >>