Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші і кредит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ

Тема 1. Сутність і функції грошей.

Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки.

Тема 3. Грошовий ринок.

Тема 4. Грошові системи.

СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Вартість поєднує одні багатства з іншими, а гроші дають змогу здійснювати їх реальний обмін.

П.М. Фуко

Походження грошей

Незмінним атрибутом будь-якої суспільної форми є товарно-грошові відносини та їх універсальна складова – гроші. Добре відомо, що виникненню грошей передувала епоха безпосередньо товарного (бартерного) обміну. Грошовий обмін є не тільки результатом, а й важливим чинником всебічного розвитку і поглиблення суспільного поділу праці та її спеціалізації. Це взаємопов'язані та невіддільні процеси. Головні передумови виникнення та становлення грошових відносин зображені на рис. 1.1.

У сучасному світі панівною формою організації суспільного виробництва є товарне виробництво, а його найважливішими базовими категоріями – товар і гроші. Виникнувши в сиву давнину, гроші пройшли тривалий і складний шлях свого розвитку. Гроші належать до низки загадкових феноменів, виникнення яких цікавило людство вже в стародавні часи. Висловлювання про них е в працях Платона й Аристотеля, часто згадується про них і в літописах періоду Київської Русі. Проте систематичні дослідження грошей і формування їх наукових теорій розпочалися з розвитком капіталізму.

Передумови грошових відносин

Рис. 1.1. Передумови грошових відносин

Багато уваги проблемі грошей приділялося у працях відомих економістів Заходу XIX–XX ст. – Дж.С. Мілля, У. Джевонса, Л. Вальраса, М. Тугана-Барановського, А. Маршалла, Дж. Кейнса, П. Самуельсона, Д. Патінкіна, М. Фрідмана та ін. Деякі цікаві думки економістів щодо сутності грошей наведені в табл. 1.1. До вихідних ознак грошей можна віднести наведені на рис. 1.2.

Таблиця 1.1. Визначення сутності грошей

Автор

Визначення

У. Стаффорд, Т. Манн, Д. Hope

Визначали гроші як багатство держави, яке ототожнювали з коштовними металами, а сутність грошей пов'язували з природними властивостями золота і срібла

Дж. Берклі, Дж. Стюарт

Зводили сутність грошей до виконання технічних функцій засобу обміну товарів та ідеальної одиниці обміну

Ф. Бендиксен

Визначав гроші як свідоцтво надання послуг членам суспільства, що дає право на отримання зустрічних послуг

К. Маркс

Тлумачив гроші як особливий товар, загальний вартісний еквівалент та вважав, що в процесі розвитку суспільного поділу праці виникла потреба у регулярному обміні результатами праці. Товари обмінюються, бо на їх виробництво затрачено відповідну кількість суспільно необхідної праці, що становить їх вартість. Гроші є товаром-еквівалентом для вираження вартості

Дж. Гікс, Л. Гарріс

Тлумачили гроші як суспільний феномен, тому грошима вважали будь-який товар, що здатний виконувати функції засобу обігу, платежу й обміну вартості

М. Денисенко

Гроші – все, що береться в обмін на товари або як погашення боргу, причому не задля власного вжитку, а для наступного аналогічного обміну, тобто виконують первинну функцію як засіб платежу

В. Юровицький

Гроші – потужний інструмент цивілізації і значення їх у цій ролі постійно зростає

Н. Сухорукова

Гроші – реальна (символічна) вартість, яка у сучасних історичних обставинах має найширший діапазон і максимальний ступінь ліквідності, тобто здатність перетворюватись на товари та послуги

О. Лаврушин

Гроші – економічна категорія, в якій виявляються і за участю якої будуються суспільні відносини: гроші постають як самостійна форма мінова вартості, засобу обігу, платежу та накопичення

Вихідні ознаки грошей

Рис. 1.2. Вихідні ознаки грошей

Незважаючи на тривалі дослідження і велику кількість теоретичних концепцій грошей, людство сьогодні не має однозначної та остаточної відповіді на питання, що таке гроші. Щоб дати науково достовірне тлумачення сутності грошей, потрібно насамперед дослідити їх походження, яке умовно можна звести до двох основних загальних напрямів – раціоналістичного й еволюційного (рис. 1.3).

 
<<   ЗМІСТ   >>